Op deze pagina vindt u

Op deze pagina vindt u informatie en regels over recreatieve kamerverhuur (Bed & Breakfast). Onderaan de pagina vindt u meer informatie over bepaalde termen of begrippen die we gebruiken.

Ook interessant

Informatie over recreatieve kamerverhuur (Bed & Breakfast) in een woning in de kern

Juridisch kader

Op 11 februari 2021 heeft de gemeenteraad het beleid definitief vastgesteld. Nu is het zaak dit beleid op te nemen in het bestemmingsplan. Naar verwachting is dat begin 2024 het geval en vanaf dan is het aanvragen van een vergunning voor kamerverhuur mogelijk.

Bewoning

Hoofdgebruiker en tevens verhuurder woont permanent in de woning.

Maximaal gebruik/verblijf

Hele jaar door kortstondig recreatief verblijf.

Maximale oppervlakte voor verhuur

In totaal 40 m2 en waarbij minimaal 51% van de woning permanent beschikbaar is voor de functie ‘Wonen’.

Vergunningplicht

Ja, als dit uit het bestemmingsplan volgt. Meer informatie hierover leest u op onze website.

Opmerkingen

Voorwaarden uit bestemmingsplan zijn van toepassing. Hieraan moet blijvend worden voldaan.

Informatie over recreatieve kamerverhuur (Bed & Breakfast) in een woning Buitengebied

Juridisch kader

Bestemmingsplan

Bewoning

Hoofdgebruiker en tevens verhuurder woont permanent in de woning.

Maximaal gebruik/verblijf

Hele jaar door kortstondig recreatief verblijf.

Maximale oppervlakte voor verhuur

In totaal 60 m2 waarbij minimaal 51% van de woning permanent beschikbaar is voor de functie ‘Wonen’.

Vergunningplicht

Nee

Opmerkingen

Voorwaarden uit bestemmingsplan zijn van toepassing. Hieraan moet blijvend worden voldaan.

Veelgestelde vragen

Het project legaliseren recreatieve kamerverhuur in woningen loopt nu een tijdje. We merken dat bij veel verhuurders dezelfde soort vragen leven. Daarom herhalen we hier onder de vragen die het vaakst gesteld worden en geven een antwoord. Daar waar ‘bestemmingsplan’ staat wordt ook ‘omgevingsplan’ bedoeld. (Op dit moment wordt het toegestane gebruik van gebouwen en gronden nog geregeld in het bestemmingsplan. Maar zodra de – inmiddels enkele keren uitgestelde - Omgevingswet in werking treedt heet een bestemmingsplan een Omgevingsplan).

 1. Wat gebeurt er nadat ik mijn kamerverhuur aangemeld heb?
 2. Wat gebeurt er als ik mijn kamerverhuur niet aanmeld?
 3. Hoef je je alleen aan te melden als je een ondernemer bent?
 4. Kan ik mijn aanmelding op papier doen?
 5. Als ik mijn kamerverhuur heb aangemeld, krijg ik dan een vergunning?
 6. Als ik mijn kamerverhuur heb aangemeld, is dat dan definitief vastgelegd?
 7. Betekent het aanmelden van mijn kamerverhuur dat er handhavers langs komen?
 8. U heeft toch mijn belastinggegevens. Waarom moet ik die dan toch als bewijsstukken inleveren?
 9. Loop ik het risico dat het bestemmingsplan straks weer aangepast wordt en ik mijn rechten verlies?
 10. Ik verhuur recreatief kamers in een woning in het buitengebied. Moet ik me dan nu aanmelden?
 11. Ik verhuur een appartement of zomerhuis bij mijn woning. Moet ik me aanmelden?

1. Wat gebeurt er nadat ik mijn kamerverhuur aangemeld heb?

U ontvangt een ontvangstbevestiging. De door u aangeleverde gegevens worden gecontroleerd. Als we meer informatie nodig hebben nemen we contact met u op. Is de aanmelding akkoord dan laten we u dat weten, maar ook als ze niet akkoord is.

2. Wat gebeurt er als ik mijn kamerverhuur niet aanmeld?

Dan wordt uw kamerverhuur niet gelegaliseerd en niet opgenomen in het bestemmingsplan. U heeft dan niet de rechtszekerheid dat uw kamerverhuur voortgezet kan worden, ook niet na verkoop of vererving. Bovendien loopt dan de kans uw rechten op kamerverhuur te verliezen.

3. Hoef je je alleen aan te melden als je een ondernemer bent?

Iedereen moet zijn/haar kamerverhuur aanmelden. Of je ondernemer bent of niet, of je bij de KvK ingeschreven staat of niet, of je 1 kamer verhuurt of meer; dat maakt geen verschil. Aanmelden moet altijd als u wilt dat uw kamerverhuur gelegaliseerd wordt.

4. Kan ik mijn aanmelding op papier doen?

Het is de bedoeling dat de aanmelding digitaal gedaan wordt, via het online formulier. Alleen als dat écht onmogelijk is accepteren wij een schriftelijke aanmelding. Een digitale aanmelding aanvullen met bijvoorbeeld bewijsstukken op papier kan wel.

5. Als ik mijn kamerverhuur heb aangemeld, krijg ik dan een vergunning?

Nee, u krijgt niet een vergunning. Na een positieve beoordeling krijgt uw pand/adres in het bestemmingsplan een aanduiding waaruit blijkt dat recreatieve kamerverhuur hier toegestaan is en voor hoeveel kamers/bedden.

6. Als ik mijn kamerverhuur heb aangemeld, is dat dan definitief vastgelegd?

Als uw aanmelding positief is beoordeeld, nemen we uw pand of adres op in het eerstvolgende bestemmingsplan. Dat zal zijn met een aanduiding op het pand die aangeeft dat (a) recreatieve kamerverhuur toegestaan is en (b) voor welk maximaal aantal kamers/bedden. Een bestemmingsplan doorloopt een openbare procedure, waarbij het indienen van zienswijzen (‘bezwaar’) en beroep mogelijk is. Dus pas nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is, is uw kamerverhuur definitief vastgelegd.

7. Betekent het aanmelden van mijn kamerverhuur dat er handhavers langs komen?

Nee. Alleen in uitzonderingsgevallen, als er onduidelijkheden zijn waarvoor het handig is dat we ter plaatse kijken, komt er iemand langs. Maar alleen na eerder contact en het maken van een afspraak.

8. U heeft toch mijn belastinggegevens. Waarom moet ik die dan toch als bewijsstukken inleveren?

Op grond van de Privacywetgeving deelt de samenwerkende belastingdienst (SaBeWa) geen belastinggegevens met ons. Wij weten dus niet of u belasting betaalt, waarvoor en hoeveel.

9. Loop ik het risico dat het bestemmingsplan straks weer aangepast wordt en ik mijn rechten verlies?

Het vaststellen (‘bekrachtigen’) van een bestemmingsplan is de bevoegdheid van de gemeenteraad. Als de raad redenen ziet om terug te komen op het eerder genomen besluit (februari 2021), dan kan hij dat. Maar gezien de juridische gevolgen daarvan is dat onwaarschijnlijk. Overigens gaat het wijzigen van een bestemmingsplan verplicht volgens een openbare procedure. Een wijziging kan dus niet ongemerkt plaats vinden.

10. Ik verhuur recreatief kamers in een woning in het buitengebied. Moet ik me dan nu aanmelden?

Nee. Deze overgangsregeling geldt alleen voor recreatieve kamerverhuur in woningen binnen de kernen. Of dit, nieuw beleid en een overgangsregeling, op termijn ook voor het buitengebied gaat gelden wordt later nog besloten.

11. Ik verhuur een appartement of zomerhuis bij mijn woning. Moet ik me aanmelden?

Nee. U meldt zich alleen aan als het gaat om het recreatief verhuren van (een) kamer(s) in een woning in de kern. Alleen verhuurkamers in een woning komen in aanmerking voor legalisering.

Uitleg van de begrippen

Wilt u weten wat we precies bedoelen met begrippen zoals 'recreatieve kamerverhuur', 'bestemmingsplan' en 'permanente bewoning'? Bekijk dan de pagina Uitleg van de begrippen.