Op de hoogte blijven

Op dinsdag 14 november was er een informatiebijeenkomst op het gemeentehuis in Domburg over de toekomst van het toeristische verblijf.

Wilt u uw gedachten met ons delen of updates ontvangen over de ontwikkelingen van het ontwikkelkader verblijfsrecreatie?

Meldt u dan via onderstaand formulier aan.

Aanmelden voor updates

Ontwikkelkader verblijfsaccommodaties

De gemeente Veere stelt een ontwikkelkader op voor verblijfsaccommodaties. Verblijfsaccommodaties zijn locaties (plaatsen) waar je kan overnachten. Een  ontwikkelkader wil zeggen dat de gemeente bekijkt welke regels gaan gelden bij veranderingen. Bijvoorbeeld bij het bouwen van een zomerwoning of het vernieuwen van een mini-camping.

De regels die in de toekomst gaan gelden, zijn voor heel de gemeente Veere en ze gaan voor iedereen gelden (voor ondernemers en inwoners).

Het ontwikkelkader verblijfsrecreatie zorgt ervoor dat iedereen die (nieuwe) plannen heeft voor verblijfsaccommodaties, weet aan welke regels je moet voldoen. Bijvoorbeeld regels op het gebied van duurzaamheid.

Waarom een ontwikkelkader?

Waarom gaat de gemeente regels opstellen voor verblijfsaccommodaties?

  • De gemeente Veere heeft eigen inwoners en veel gasten. Wij zien het als onze taak om te bewaken dat Veere een mooie gemeente blijft voor iedereen. Zowel voor inwoners als toeristen;
  • We willen graag iedereen die plannen heeft om verblijfsaccommodaties te (ver)bouwen, duidelijkheid geven of die plannen wel wenselijk en haalbaar zijn. Alle plannen moeten passen binnen de regels van de gemeente;
  • Elke gemeente legt vast wat er op een stuk grond wel of niet is toegestaan, bijvoorbeeld wonen of een hotel bouwen. Dit heet een bestemmingsplan. Soms is het nodig om het bestemmingsplan aan te passen voor nieuwe plannen. Het ontwikkelkader geeft aan wat er in het bestemmingsplan vastgelegd wordt voor verblijfsaccommodaties.

Hoe verloopt het proces?

Bij het opstellen van het ontwikkelkader verblijfsaccommodaties zijn er 2 stappen gezet. De eerste stap is inmiddels afgerond.

Eerste stap

In de eerste stap is gekeken welke kant de gemeente op wil met verblijfsaccommodaties. De verschillende overnachtingsvormen zijn in kaart gebracht. Per overnachtingsvorm is bekeken welke regels er nu gelden. Voor sommige overnachtingsvormen zouden nieuwe regels welkom zijn. Aan de gemeenteraad is gevraagd wat ze willen bereiken met nieuwe regels en met welk doel.

Tweede stap

Op dit moment is de gemeente bezig met stap 2. Omdat de gemeente Veere het heel belangrijk vindt om te weten wat de inwoners en ondernemers van de nieuwe regels vinden, worden er gesprekken gevoerd. Er zijn onder meer al gesprekken gevoerd met ondernemers, stads- en dorpsraden. In die gesprekken kon iedereen aangeven welke ideeën ze zelf hebben.

Alle ideeën die tijdens gesprekken naar voren kwamen, zijn vertaald in mogelijkheden voor nieuwe regels. Burgemeester en wethouders hebben de mogelijkheden besproken. Ze hebben aangegeven welke regels zij de beste keuze zouden vinden voor nieuw beleid.

Op 14 november is de gemeente Veere in gesprek gegaan met ongeveer 450 inwoners en ondernemers om te horen wat ze van de plannen vinden.

Het doel bij alle gesprekken was om ervoor te zorgen dat de gemeente Veere een fijne plek is om te wonen, te ondernemen, te ontspannen of er te gast te zijn.

Mening van de inwoners en ondernemers

Op 14 november heeft de gemeente de regels die ze nu in gedachten heeft, besproken met alle inwoners en ondernemers. Iedereen die wat wilde zeggen, mocht meedenken.

In de bijlage kunt u de presentatie bekijken die tijdens de informatiebijeenkomst op 14 november getoond is.

De gemeenteraad beslist welke regels echt ingevoerd gaan worden. Zij krijgen dan ook inzage in meegegeven ideeën. Op die manier kunnen regels ingesteld worden, die samen met de inwoners en ondernemers van deze gemeente bedacht zijn. Uiteraard kan niet iedereen zijn zin krijgen, maar de meningen in de gemeente zijn wel belangrijk bij het opstellen van de nieuwe regels.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over het ontwikkelkader verblijfsrecreatie stap 2? U kunt voor vragen bij de gemeente Veere terecht bij Reinder de Jong. U kunt een e-mail sturen naar ontwikkelkaderverblijfsrecreatie@veere.nl of bellen naar (0118) 555 444.

Laatste nieuws Ontwikkelkader verblijfsrecreatie