Om goed in te kunnen spelen op de economie van de toekomst en beleid te actualiseren is het Omgevingsprogramma Economie 2024-2027 opgesteld. Een plan dat gericht is op het stimuleren van toekomstbestendig ondernemerschap in onze unieke gemeente. Dit omgevingsprogramma bouwt voort op de ‘Omgevingsvisie Veere 2047’, het ‘Omgevingsprogramma Duurzaamheid’, het ‘Programma Toerisme ‘2021-2026’, de ‘Landbouwvisie Veere; de agrariër centraal’ en het ‘Bedrijventerreinenprogramma Walcheren’. 

Ter inzage

Het omgevingsprogramma Economie is onder aan deze pagina in te zien. Ook kunt u de stukken inzien op het gemeentehuis, Traverse 1 in Domburg. De Centrale Publieksbalie werkt uitsluitend op afspraak. Wilt u één of meerdere dossiers inzien? Wij helpen u graag en vragen u contact op te nemen via 0118 555444, dat kan vanaf 08.30 uur ‘s morgens. U kunt ons ook mailen: gemeente@veere.nl
 

Meer informatie

Voor vragen over dit omgevingsprogramma kunt u contact opnemen met Arianne Jansen – Albregtse, beleidsadviseur economie via 0118-555407. Schriftelijke reacties kunnen worden ingeleverd via  ondernemersteam@veere.nl.