Participatienota

Om voor gemeenschappelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met inwoners, ondernemers en organisaties goed te regelen, heeft de gemeente het participatiebeleid vernieuwd en weggeschreven in een participatienota.

In de gemeente Veere worden elke dag weer nieuwe plannen gemaakt. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor de gemeente. Om voor al die gemeenschappelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met inwoners, ondernemers en organisaties goed te regelen, heeft de gemeente het participatiebeleid vernieuwd en weggeschreven in een participatienota. De participatienota is onderaan deze pagina te bekijken onder het kopje Documenten. Ook kunt u een video met uitleg over de participatienota bekijken op ons YouTube kanaal. 

Participatieplannen

Participatie is maatwerk. Per project wordt bekeken wie de belanghebbenden zijn. Voor alle betrokkenen bij participatie is vanaf het begin duidelijk hoe het proces eruit komt te zien, op welke manier er geparticipeerd wordt en wat er met de inbreng wordt gedaan. Voordat een dergelijk project begint staan deze punten duidelijk beschreven in een participatieplan. Bekijk hieronder de YouTube-video over de participatienota.

Totstandkoming participatienota

De gemeente Veere heeft verschillende maatschappelijk organisaties en dorps- en stadsraden uitgenodigd om mee te denken over het participatiebeleid. De raad, het college en medewerkers van de gemeente hebben dit ook gedaan. Deze meningen, ervaringen en ideeën zijn beoordeeld en verwerkt in de nieuwe participatienota.