Informatie over bedrijfskavels

Wilt u zich als bedrijf vestigen in de gemeente Veere? Of bent u op zoek naar een andere locatie voor uw bedrijf? De gemeente Veere kan u daarbij helpen. Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor de huisvesting van bedrijven in onze gemeente. Veel bedrijven hebben een plek gevonden op bedrijventerrein Karreveld of op één van de andere gemeentelijke bedrijventerreinen.

Nieuwe bedrijven

Bedrijfsgrond is schaars in onze gemeente. Daarom gaan we zorgvuldig om met de beschikbare ruimte. Zo kunnen bedrijven die geen buitenopslag nodig hebben, zich alleen vestigen in een bedrijfsverzamelgebouw.

De vestiging van nieuwe bedrijven die wel buitenopslag nodig hebben, vindt geconcentreerd plaats op onze centrale bedrijventerreinen. De gemeente geeft kavels uit voor twee bedrijventerreinen: Karreveld in Koudekerke en Oosterloo in Domburg. Ook bedrijven die al ergens in de gemeente gevestigd zijn en willen verhuizen, zijn welkom op deze bedrijfsterreinen als ze voldoen aan bepaalde voorwaarden. Meer informatie kunt u ook terugvinden in het bedrijventerreinprogramma (3.00 MB).

Wie komt in aanmerking?

Als bedrijf moet u voldoen aan de volgende voorwaarden om in aanmerking te komen voor vestiging op een bedrijventerrein in de gemeente Veere. Deze regels staan beschreven in het Bestemmingsplan bedrijventerreinen (0,1 MB).

Voorwaarden

In grote lijnen zijn de voorwaarden als volgt:

  • U bent een Veers bedrijf.
  • Bedrijvigheid is uw hoofdzaak; detailhandel is bijzaak (maximaal 25% van de bedrijfsactiviteiten).
  • U voldoet aan de milieuvoorschriften van de gemeente Veere.
  • Uw bedrijf heeft een terrein van maximaal 5.000 m² nodig.
  • Uw bedrijfsvoering is duurzaam. Dit moet tot uiting komen in het bedrijvenbestand, de bedrijfslocatie, de stimulatie van duurzame bedrijvigheid en bedrijfsbegeleiding gericht op verbetering van het milieu.

Bedrijventerrein Karreveld Koudekerke

Karreveld is een groeiend bedrijventerrein in Koudekerke. Het ligt strategisch aan de noordzijde van Koudekerke en is zeer aantrekkelijk voor grote en middelgrote bedrijven. De landelijke uitstraling en uitstekende bereikbaarheid maken ondernemers enthousiast over dit terrein. De Rondweg Koudekerke zorgt voor een snelle ontsluiting naar de A58 richting Antwerpen en de N57 richting Rotterdam.

Bedrijfskavels 

Bedrijventerrein Karreveld is in de eerste plaats bedoeld voor Veerse bedrijven. Maar ook kleine lokale bedrijven van buiten de gemeente, die voor werkgelegenheid zorgen binnen onze gemeente, kunnen terecht op dit terrein. Karreveld vormt daarmee een uitzondering op de voorwaarden om in aanmerking te komen voor vestiging op het bedrijventerrein. Karreveld biedt ruimte aan kleine en middelgrote bedrijven (500 m² tot 3.500 m²). De uitgifteprijs van kavels op dit terrein is € 98,00 per m², exclusief de wettelijk verschuldigde omzetbelasting. Daarnaast kunnen starters uit de gemeente Veere en ondernemers uit de regio Walcheren, die hun activiteiten richten op de gemeente Veere, terecht in het particuliere verzamelgebouw.

Er zijn nu geen kavels beschikbaar maar we verwachten in 2020 een uitbreiding te realiseren. De grootte van de kavels kunt u bekijken op de plattegrond. Waar mogelijk kunnen we maatwerk leveren. Bekijk de plattegrond bouwkavels Karreveld (0,1 MB).

Uitbreiding 

In het kader van herstructurering van het bedrijventerrein Karreveld ontving de gemeente subsidie van de Provincie Zeeland, specifiek voor de aanleg van een nieuwe ontsluiting. Naast de verbetering van de verkeersveiligheid en bereikbaarheid is er ook sprake van een uitbreiding van het bedrijventerrein. Zie de verbeelding van het concept tracé (0,6 MB). Afhankelijk van de ruimtelijke procedure verwachten we deze uitbreiding in 2020 te realiseren. Inschrijven hiervoor is nog niet mogelijk, wel kunt u het interesseformulier invullen.

Bedrijventerrein Oosterloo Domburg

Oosterloo is een nieuw bedrijventerrein in Domburg. Dit terrein is specifiek voor ondernemers uit de kern Domburg. Enkele Domburgse bedrijfspanden, met name aan de Nijverheidsweg, worden gesaneerd en gesloopt. Dit heeft te maken met de herstructurering van bepaalde wegen in Domburg. Het is de bedoeling dat de bedrijven die hier nu gevestigd zijn, gaan verhuizen naar bedrijventerrein Oosterloo.

Plattegrond bedrijventerrein Oosterloo Domburg (0,1 MB)

Contact 

Wilt u meer informatie over de bedrijfskavels of heeft u interesse in bedrijfsgrond? Vul het interesseformulier grond in of neem contact op met Han Reijnhoudt, via telefoon (0118) 555 318 of mail jm.reijnhoudt@veere.nl.