Informatie over bedrijfskavels

Wilt u zich als bedrijf vestigen in de gemeente Veere? Of bent u op zoek naar een andere locatie voor uw bedrijf? De gemeente Veere kan u daarbij helpen. Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor de huisvesting van bedrijven in onze gemeente. 

Nieuwe bedrijven

Bedrijfsgrond is schaars in onze gemeente. Daarom gaan we zorgvuldig om met de beschikbare ruimte. Zo kunnen bedrijven die geen buitenopslag nodig hebben, zich alleen vestigen in een bedrijfsverzamelgebouw.

De vestiging van nieuwe bedrijven die wel buitenopslag nodig hebben, vindt geconcentreerd plaats op onze centrale bedrijventerreinen. Meer informatie kunt u ook terugvinden in het bedrijventerreinprogrammalink naar pdf bestand (3.00 MB).

Wie komt in aanmerking?

Als bedrijf moet u voldoen aan de volgende voorwaarden om in aanmerking te komen voor vestiging op een bedrijventerrein in de gemeente Veere. Deze regels staan beschreven in het Bestemmingsplan bedrijventerreinen. Het bestemmingsplan zelf staat op de website ruimtelijkeplannen.nl.

Voorwaarden

In grote lijnen zijn de voorwaarden als volgt:

  • U bent een Veers bedrijf.
  • Bedrijvigheid is uw hoofdzaak; detailhandel is bijzaak (maximaal 25% van de bedrijfsactiviteiten).
  • U voldoet aan de milieuvoorschriften van de gemeente Veere.
  • Uw bedrijf heeft een terrein van maximaal 5.000 m² nodig.
  • Uw bedrijfsvoering is duurzaam. Dit moet tot uiting komen in het bedrijvenbestand, de bedrijfslocatie, de stimulatie van duurzame bedrijvigheid en bedrijfsbegeleiding gericht op verbetering van het milieu.

Contact 

Wilt u meer informatie over de bedrijfskavels of heeft u interesse in bedrijfsgrond? Neem contact met ons op via grondzaken@veere.nl.