Informatie over bedrijfskavels

Wilt u zich als bedrijf vestigen in de gemeente Veere? Of bent u op zoek naar een andere locatie voor uw bedrijf? De gemeente Veere kan u daarbij helpen. Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor de huisvesting van bedrijven in onze gemeente. 

Nieuwe bedrijven

Bedrijfsgrond is schaars in onze gemeente. Daarom gaan we zorgvuldig om met de beschikbare ruimte. Zo kunnen bedrijven die geen buitenopslag nodig hebben, zich alleen vestigen in een bedrijfsverzamelgebouw.

De vestiging van nieuwe bedrijven die wel buitenopslag nodig hebben, vindt geconcentreerd plaats op onze centrale bedrijventerreinen. Meer informatie kunt u ook terugvinden in het bedrijventerreinprogramma (3.00 MB).

Wie komt in aanmerking?

Als bedrijf moet u voldoen aan de volgende voorwaarden om in aanmerking te komen voor vestiging op een bedrijventerrein in de gemeente Veere. Deze regels staan beschreven in het Bestemmingsplan bedrijventerreinen (0,1 MB). Het bestemmingsplan zelf staat op de website ruimtelijkeplannen.nl.

Voorwaarden

In grote lijnen zijn de voorwaarden als volgt:

  • U bent een Veers bedrijf.
  • Bedrijvigheid is uw hoofdzaak; detailhandel is bijzaak (maximaal 25% van de bedrijfsactiviteiten).
  • U voldoet aan de milieuvoorschriften van de gemeente Veere.
  • Uw bedrijf heeft een terrein van maximaal 5.000 m² nodig.
  • Uw bedrijfsvoering is duurzaam. Dit moet tot uiting komen in het bedrijvenbestand, de bedrijfslocatie, de stimulatie van duurzame bedrijvigheid en bedrijfsbegeleiding gericht op verbetering van het milieu.

Uitgifte bedrijfskavels

Bedrijventerrein Karreveld Koudekerke

Karreveld is een groeiend bedrijventerrein in Koudekerke. Het ligt strategisch aan de noordzijde van Koudekerke en is zeer aantrekkelijk voor grote en middelgrote bedrijven. De landelijke uitstraling en uitstekende bereikbaarheid maken ondernemers enthousiast over dit terrein. De Rondweg Koudekerke zorgt voor een snelle ontsluiting naar de A58 richting Antwerpen en de N57 richting Rotterdam.

Bedrijfskavels 

Er zijn nu geen kavels beschikbaar.

Uitbreiding 

In het kader van herstructurering van het bedrijventerrein Karreveld ontving de gemeente subsidie van de Provincie Zeeland, specifiek voor de aanleg van een nieuwe ontsluiting. Naast de verbetering van de verkeersveiligheid en bereikbaarheid is er ook sprake van een uitbreiding van het bedrijventerrein. Zie de verbeelding van het concept tracé (0,6 MB). Afhankelijk van de ruimtelijke procedure verwachten we deze uitbreiding in 2021 te realiseren. Inschrijven hiervoor is nog niet mogelijk, wel kunt u het interesseformulier invullen.

Bedrijventerrein Oosterloo Domburg

Oosterloo is een nieuw bedrijventerrein in Domburg. Dit terrein is specifiek voor ondernemers uit de kern Domburg. Enkele Domburgse bedrijfspanden, met name aan de Nijverheidsweg, worden gesaneerd en gesloopt. Dit heeft te maken met de herstructurering van bepaalde wegen in Domburg. Het is de bedoeling dat de bedrijven die hier nu gevestigd zijn, gaan verhuizen naar bedrijventerrein Oosterloo.

Plattegrond bedrijventerrein Oosterloo Domburg (0,1 MB)

Bedrijventerrein De Zompe Serooskerke

De Zompe is een van de grotere bedrijventerreinen in de gemeente Veere. Het is een modern gemengd terrein, bedoeld voor bedrijven uit de gemeente Veere. Het ligt aan het kwaliteitsnetwerk goederenvervoer en is bereikbaar via de N57.

Op De Zompe zijn nog verschillende bedrijfskavels te koop. De uitgifte daarvan is in particuliere handen en vindt dus niet door de gemeente plaats. 

Contact 

Wilt u meer informatie over de bedrijfskavels of heeft u interesse in bedrijfsgrond? Vul het interesseformulier grond in of neem contact op met Han Reijnhoudt, via telefoon (0118) 555 318 of mail jm.reijnhoudt@veere.nl.