Waar gaat u zich vestigen?

Eén van de keuzes waar u als startende ondernemer voor komt te staan is de vestigingsplaats van uw bedrijf. Vanuit welke plek gaat u uw activiteiten ontplooien? Misschien kunt u vanuit huis starten. Of misschien kijkt u uit naar een kantoor of een vestiging op een bedrijventerrein. Er zijn veel factoren die invloed hebben op uw keuze. Denk bijvoorbeeld aan de huurprijzen, de doelgroep van uw bedrijf en misschien zelfs wel uw eigen woonplaats.

Wilt u meer weten over vestigingsplaatsen?

Op Ondernemersplein vindt u meer informatie over verschillende vestigingsplaatsen. En praat eens met collega-ondernemers. Zij kunnen u uit eigen ervaring over hun keuzes vertellen.

In een bedrijfspand

De gemeente Veere verhuurt geen panden. U moet zelf op zoek naar een geschikte locatie voor uw bedrijf. Maar de gemeente kan u wel informeren over de verschillende mogelijkheden. U kunt zich bijvoorbeeld vestigen in een bedrijfsverzamelgebouw. Deze gebouwen bieden vaak geschikte ruimtes voor kleinere bedrijven. Dit heeft als voordeel dat u direct een aantal collega-ondernemers leert kennen, waardoor u snel een relatienetwerk opbouwt. Maar u kunt er ook voor kiezen een eigen pand te huren of te kopen. Dat biedt veel vrijheid, maar vraagt vaak ook een grotere investering. Voor beide mogelijkheden kunt u terecht bij een van de bedrijfsmakelaars in de gemeente Veere. 

Op een bedrijventerrein
 

De gemeente Veere heeft verschillende bedrijventerreinen. Meer informatie kunt u vinden op de pagina Bedrijventerreinen.

Een bedrijf aan huis

Veel ondernemers starten vanuit huis. Maar ook als een bedrijf langer bestaat, kan de eigen woning een praktisch en goedkoop alternatief zijn. Maar houdt u er rekening mee dat u niet in ieder pand een bedrijf mag vestigen. En dat u gebonden bent aan wet- en regelgeving. U mag bijvoorbeeld geen hinder veroorzaken in uw omgeving. Een bedrijf aan huis is in elk geval wel toegestaan als u een zogenaamd traditioneel aan huis gebonden beroep wilt uitoefenen, zoals huisarts, notaris of advocaat. Voorwaarde is dat u dit beroep als bewoner in een eenmanspraktijk uitoefent. Bedrijfsactiviteiten die nooit aan huis zijn toegestaan, zijn detailhandel en horeca.

Mag u als ondernemer een bedrijf aan huis beginnen?

In de meeste gevallen wordt uw verzoek voor een bedrijf aan huis getoetst aan het bestemmingsplan voor uw buurt. De algemene voorwaarden voor het starten van een bedrijf aan huis zijn:

  • een oppervlakte van maximaal 25 m²
  • een kleinschalig karakter
  • het gebruik van de woning is in overeenstemming met de woonomgeving
  • de exploitant is ook eigenaar/gebruiker van de woning
  • geen onevenredige verkeersdruk
  • geen detailhandel
  • geen horeca
  • geen reclame-uitingen aan de gevel.