Bij het starten van een bedrijf komt veel kijken. Misschien ziet u als startende ondernemer soms door de bomen het bos niet meer. U moet veel stappen zetten en krijgt te maken met verschillende instanties, regelingen en vergunningen. De rol die de gemeente vervult voor de startende ondernemer is divers: van het wegwijs maken van initiatiefnemers van startersprojecten tot het verstrekken van vergunningen. 

Voor een goed begin

Een goed begin is het halve werk. Met een goede en zorgvuldig voorbereide start vergroot u de slagingskans van uw onderneming. Maar waar moet u als startende ondernemer beginnen? De gemeente Veere zet een aantal zaken voor u op een rij waar u in ieder geval aan moet denken

Ondernemer staat voor toonbank eigen zaak

Het ondernemingsplan

Een goede eerste stap is het maken van een ondernemingsplan. Veel goede ideeën beginnen op een kladblaadje of bierviltje. Met een ondernemingsplan maakt u die ideeën concreet. U wordt gedwongen na te denken over bijvoorbeeld uw rechtsvorm, maatschappelijk verantwoord ondernemen, vergunningen en risico’s. Daarnaast kunt u het ondernemingsplan gebruiken voor mogelijke zakenpartners of een eventuele kredietaanvraag. Meer informatie en goede voorbeelden van ondernemingsplannen vindt u online bij de Kamer van Koophandel.

Inschrijven bij de Kamer van Koophandel

Als ondernemer bent u wettelijk verplicht uw bedrijf in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Dit kan vanaf een week vóór de start, tot een week ná de start van uw bedrijf. Op de website van de Kamer van Koophandel leest u precies hoe u zich kunt inschrijven als ondernemer.

Rechtsvorm

Als u uw bedrijf inschrijft in het Handelsregister, dan kiest u een juridische vorm. De zogenaamde rechtsvorm. Bij een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid bent u met uw privévermogen aansprakelijk voor de schulden van uw bedrijf. Bij een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid is dit meestal niet het geval. De vorm die u kiest hangt af van uw situatie. Bijvoorbeeld of u uw onderneming alleen of met partners start. Op de website van het Ondernemersplein kunt u meer lezen over de verschillende rechtsvormen.

Het financieringsplan

Hoe gaat u uw onderneming financieren? Uit eigen middelen? Of heeft u een financier nodig? Met een financieringsplan kunt u alles op een rij zetten en een afgewogen keuze maken. Als u financiers nodig heeft, is een financieringsplan zelfs noodzakelijk. Hoe u aan geld komt, leest u op de website van de Kamer van Koophandel. Een van de mogelijkheden is een microfinanciering. Bij Qredits kunt u direct een microfinanciering aanvragen. 

Belasting betalen

U hoeft uw onderneming niet aan te melden bij de Belastingdienst. Via het Handelsregister van de Kamer van Koophandel krijgt de Belastingdienst de gegevens van uw onderneming door. Als ondernemer krijgt u te maken met verschillende belastingen: 

Op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie over belastingen. Ook de overheidswebsite Ondernemersplein geeft u meer fiscale informatie. 

Risico's 

Als u een eigen bedrijf start, krijgt u te maken met verschillende risico’s. Dat hoort bij het ondernemerschap. U kunt zich beschermen tegen deze risico’s. Bijvoorbeeld met een goede planning, administratie en verzekering. Als ondernemer kunt u onder andere te maken krijgen met de volgende risico’s:

  • Financieel risico: het risico dat uw bedrijf zonder geld komt te zitten. Dat kan verschillende oorzaken én gevolgen hebben. Afhankelijk van uw rechtsvorm heeft het bijvoorbeeld al dan niet gevolgen voor uw privévermogen.
  • Schade- en aansprakelijkheidsrisico’s: dit zijn risico’s die u loopt bij bijvoorbeeld brand, een inbraak of door toedoen van uw personeel of eigen bedrijfsvoering.
  • Marktrisico: de inschatting die u van de markt hebt gemaakt, kan in de praktijk anders zijn dan verwacht. Dat kan financiële gevolgen hebben voor uw onderneming.
  • Concurrentierisico: krijgt u met veel concurrentie te maken en zo ja hoe gaat u met die concurrentie om?

Wilt u meer weten over de risico’s?

Als u weet welke risico’s uw onderneming loopt en wat de mogelijke gevolgen daarvan zijn, kunt u maatregelen treffen. Risico’s volledig afdekken is bijna nooit mogelijk. Daarom is het belangrijk dat u op tijd en juist handelt als er iets gebeurt waar u geen rekening mee had gehouden. Uw bank kan u informeren over mogelijke ondernemersrisico’s. Op de website van het Ondernemersplein vindt u meer informatie over het beschermen van uw bedrijf.

Verzekeren

Eén manier om risico’s af te dekken is verzekeren. Zorg ervoor dat u verzekerd bent voor risico's die u niet zelf wilt dragen. U kunt bijvoorbeeld denken aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Of een schade- en aansprakelijkheidsverzekering. Op de website Ondernemersplein leest u meer over de verschillende verzekeringen voor ondernemers.

Uitkering en bedrijf starten

Een bedrijf starten vanuit een uitkering lijkt misschien een hele stap, maar vaak kunt u steun krijgen bij uw plannen van het UWV. Voor advies kunt u contact opnemen met uw consulent van het UWV. Onder bepaalde voorwaarden kunt u een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Als ondernemer krijgt u dan ondersteuning in de vorm van een renteloze lening, een starterskrediet of een aanvulling op het inkomen tot bijstandsniveau.

Meer informatie

Hieronder vindt u een overzicht van pagina's van het UWV en de Rijksoverheid met meer informatie. 

UWV

Op de site van het UWV vindt u meer informatie over:

Rijksoverheid

Op de site van de Rijksoverheid vindt u informatie over:

Check het bestemmingsplan

In een bestemmingsplan staan onder andere de geldende bouw- en gebruiksregels. Er staat ook in wat de bestemming van het betreffende perceel is. Let wel op dat uw bedrijf ofwel ondernemingsactiviteit moet passen binnen de regels van het bestemmingsplan.

Ruimtelijke plannen

U vindt het geldende bestemmingsplan op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. U klikt op ‘plannen zoeken’ en vult het adres in waar u meer informatie over wilt. Zo kunt u het geldende bestemmingsplan en bijvoorbeeld de regels en de bestemming van het betreffende perceel raadplegen.

Contact

Komt u er niet helemaal uit met het raadplegen van het geldende bestemmingsplan en de planregels? Twijfelt u na het raadplegen van het bestemmingsplan alsnog of uw onderneming past binnen de regels van het bestemmingsplan? Wij helpen u graag verder via het algemene nummer (0118) 555 444.

Handige websites voor de startende ondernemer

De gemeente is niet de enige instantie die starters informeert. Onderstaande websites kunnen u ook verder op weg helpen: