Wilt u ook meedenken over onze dienstverlening aan onze inwoners? Meldt u zich dan aan voor het klantpanel. We hebben al een aantal aanmeldingen op een vorige oproep, maar we zijn nog op zoek naar inwoners die willen meedenken. 

Aanmelden

We streven ernaar elk kwartaal een aantal vragen per mail voor te leggen. Beantwoorden kost enkele minuten en de verwerking gebeurt anoniem. Wie mee wil doen kan mailen naar onderzoeken@veere.nl.

Contact

Heeft u vragen over het klantpanel? Stuur dan een mail naar onderzoeken@veere.nl.

Onderzoeken 

Bekijk hieronder de meest recente onderzoeken. Kijk voor oude onderzoeken op de website Archiefweb.

Kwartaal 3 2023 Duurzaamheid

Eind augustus 2023 vroegen wij ons klantpanel in een enquête naar hun kennis en wensen rondom duurzaamheid. We ontvingen daarbij ook hun voorkeuren met betrekking tot informatievoorziening over duurzaamheid. Dit onderzoek geeft ons inzicht in hoe wij onze inwoners het beste op de hoogte kunnen houden over het onderwerp duurzaamheid.

Resultaten

Bijna 90% van de 40 respondenten geeft aan een gemiddelde kennis te hebben over duurzaamheid. Een kleine groep van 12% zegt veel te weten, terwijl 10% aangeeft weinig kennis te hebben op dit gebied.. Zonnepanelen blijken een veelvoorkomende duurzame maatregel te zijn. Ruim 42% van de respondenten heeft een regenton of heeft op een andere manier hemelwater afgekoppeld van het riool. Een kwart heeft de woning geïsoleerd, en er is ook een bewuste reductie van gas, water en elektriciteit. 10% van de respondenten heeft een warmtepomp geïnstalleerd.

Er werden er tegels vervangen door groen en een deel van de respondenten eet vegetarisch. Ook worden niet vliegen, minder of elektrisch autorijden, warmte terugwinnen, koud water hergebruiken en minder gangbare duurzame praktijken zoals het gebruik van een hooikist om eten te garen genoemd. Opvallend is dat er weinig afval wordt gescheiden.

Als het gaat om wensen op het gebied van duurzaamheid, staan zonnepanelen plaatsen en de woning isoleren bovenaan de lijst. Ook een elektrische auto rijden, van het gas af gaan en regenwateropslag voor douche, wasmachine en tuin worden door meerdere respondenten als wens genoemd.

Meer dan de helft (60%) van de respondenten toont interesse in het verkrijgen van meer informatie over duurzaamheid. De meerderheid geeft de voorkeur aan informatie via een nieuwsbrief per e-mail. Informatie via de website of huis-aan-huisbladen scoort lager, respectievelijk tussen de 12% en 14%. Iets minder dan een kwart heeft geen behoefte aan extra informatie of ontvangt graag gerichte tips. Een deel van de respondenten twijfelt nog over hun behoefte aan extra informatie.

Conclusie

Uit het klantpanelonderzoek blijkt dat er een aanzienlijke mate van bewustzijn en betrokkenheid is met betrekking tot duurzaamheid. De meerderheid van de respondenten neemt al stappen om hun levensstijl duurzamer te maken en toont interesse in verdere acties. Daarnaast is er behoefte aan praktische informatie, waarbij de meerderheid de voorkeur geeft aan digitale communicatie via nieuwsbrieven en e-mails. Deze resultaten bieden waardevolle inzichten voor verdere initiatieven op het gebied van duurzaamheid binnen de gemeenschap.

Wij hebben plannen om de informatievoorziening rondom duurzaamheid te verbeteren en denken naar aanleiding van uw input na over de juiste stappen om aan de wensen tegemoet te komen.