Wilt u ook meedenken over onze dienstverlening aan onze inwoners? Meldt u zich dan aan voor het klantpanel. We hebben al een aantal aanmeldingen op een vorige oproep, maar we zijn nog op zoek naar inwoners die willen meedenken. 

Aanmelden

We streven ernaar elk kwartaal een aantal vragen per mail voor te leggen. Beantwoorden kost enkele minuten en de verwerking gebeurt anoniem. Wie mee wil doen kan mailen naar onderzoeken@veere.nl.

Contact

Heeft u vragen over het klantpanel? Stuur dan een mail naar onderzoeken@veere.nl.

Onderzoeken 2022

Bekijk hieronder de onderzoeken uit 2022. Kijk voor oude onderzoeken op de website Archiefweb(externe link).

Kwartaal 2 2022 Privacy

In het tweede kwartaal van 2022 kregen de klantpanelleden vragen over privacy. In totaal hebben 41 leden de vragenlijst ingevuld. De uitkomst van het onderzoek is als volgt samen te vatten:

Bekendheid met privacyverklaring

Iets meer dan de helft van de deelnemers is niet bekend met de privacyverklaring op de gemeentelijke website. Voor de meesten geldt dat het nooit bij hen is opgekomen om de privacyverklaring te bekijken. Een klein deel van de deelnemers geeft aan geen reden of geen belangstelling te hebben om de privacyverklaring te bekijken.

Het is moeilijk om hieruit een duidelijke conclusie te trekken, daarvoor is meer onderzoek nodig.

Inhoud van privacyverklaring

Van de deelnemers die wel bekend zijn met de privacyverklaring, vindt de overgrote meerderheid dat deze duidelijk is. Twee deelnemers geven aan dat de privacyverklaring uit veel tekst bestaat en dat het woordgebruik soms wat moeilijk is.

Een lange tekst is helaas onvermijdelijk. De privacywetgeving schrijft voor dat we de inwoners goed en duidelijk informeren over alle onderwerpen die van belang zijn voor de bescherming van de persoonsgegevens. Het is niet eenvoudig om dat kort en bondig te doen. Wat het woordgebruik betreft laten we de communicatieadviseurs nog eens kritisch naar de tekst kijken en passen we die aan waar dat nodig is.

Privacy zorgen

Een klein deel van de deelnemers heeft wel eens een bericht van de gemeente Veere gezien of gelezen en zich daarbij afgevraagd of dat bericht qua privacy wel in orde was.

Een aantal deelnemers vroeg zich af of er wel altijd toestemming is voor het gebruik van foto’s van personen. Als foto’s in een nieuwsbericht worden gebruikt (krant, website, sociale media etc.) dan is hiervoor geen toestemming nodig van de betrokkene(n). Dit valt onder de journalistieke uitzondering(externe link), gebaseerd op de vrijheid van meningsuiting. Nieuws is niet voorbehouden aan de pers, ook organisaties en bedrijven kunnen nieuws brengen. Nieuws is natuurlijk wel een rekbaar begrip. Heeft een publicatie geen journalistiek doel dan is altijd toestemming nodig van de betrokkene(n). In voorkomende gevallen wordt die toestemming ook gevraagd, maar de regel is dat we geen of zo weinig mogelijk foto’s van personen gebruiken. 

Een andere opmerking gaat over het versturen van e-mail aan meerdere geadresseerden. Het komt regelmatig voor dat meerdere geadresseerden in CC worden opgenomen, terwijl die geadresseerden elkaar niet kennen en niet weten wie er allemaal bij het onderwerp betrokken zijn. Afhankelijk van de inhoud van de e-mail kan dat vervelend of zelfs in strijd met de privacyregels zijn. Het advies bij e-mail aan meerdere geadresseerden is om BCC te gebruiken. Onze medewerkers zijn daarover geïnstrueerd en worden hier op gewezen als dat nodig is. De eerlijkheid gebied te zeggen dat dit wel steeds de aandacht nodig heeft. E-mail is het belangrijkste en meest gebruikte communicatiemiddel. Het spreekt dan ook voor zich dat daarmee de meeste fouten worden gemaakt. Binnenkort starten we voor alle medewerkers de herhaling van de bewustwording rondom integriteit, informatiebeveiliging en privacy. Daarbij komt het gebruik van e-mail ook zeker weer aan de orde.

Overig

Tot slot nog een reactie op een veelvoorkomende opmerking: “Ik heb niets te verbergen, dus ik maak mij niet zo druk.” Op zich is dat vertrouwen goed, maar houd er toch ook rekening mee dat uw gegevens door veel organisaties en bedrijven worden verzameld en geregistreerd. Meestal voor legitieme doelen waarvoor u ook toestemming geeft, maar met name via internet worden vaak nog meer gegevens over u verzameld zonder dat u dat weet. Deze gegevens worden vaak ook verhandeld. Door het gebruik van allerlei apps is vaak ook bekend waar u verblijft of heeft verbleven. Zonder het te weten laat u een heel spoor achter op het internet. Al die gegevens kunnen op een goede manier in uw voordeel gebruikt worden, maar het is belangrijk om te weten dat die gegevens ook misbruikt worden voor allerlei, vaak criminele, activiteiten.

Kortom, vertrouwen is goed, maar wees wel altijd op uw hoede. De gemeente Veere houdt zich aan de privacyregels en zet zich ervoor in om uw vertrouwen niet te beschamen.

Lees ook:

Iemand schrijft afspraak op in agenda