Tweede woningen

Wat is het?

Het doel van het tweede woningbeleid is het verbeteren van de leefbaarheid in de kernen van de gemeente.

De precieze regelgeving vindt u terug in de Huisvestingsverordening tweede Woningen Veere 2015 en de bijbehorende beleidsregel. Per kern is er een kaartje beschikbaar met daarop aangegeven wat het werkingsgebied van de verordening is (onder openbare documenten).

De concept Huisvestingsverordening tweede woningen Veere 2019 ligt van 7 maart tot en met 19 april 2019 ter inzage op het gemeentehuis in Domburg. U kunt de concept Huisvestingsverordening tweede woningen Veere 2019 ook online bekijken.

Concept Huisvestingsverordening tweede woningen Veere 2019 bekijken 

Informeer vóór u overweegt een huis als tweede woning/zomerwoning te kopen of te gebruiken of dat mag.

Kaarten werkingsgebieden

In sommige dorpen is de leefbaarheid in het geding doordat woningen slechts een relatief klein deel van het jaar bewoond worden, met name alleen in de vakanties en/of de zomer. Dat gaat ten koste van het voorzieningenniveau en het leefklimaat. Ervoor zorgen dat woningen die geschikt en bedoeld zijn om er permanent te wonen daadwerkelijk voor permanente bewoning gebruikt worden komt ten goede aan de leefbaarheid.

Meer informatie

Informeer vóór u overweegt een huis als tweede woning/zomerwoning te kopen of te gebruiken of dat mag.

Met wie kan ik contact opnemen?

medewerkers Centrale Publieksbalie
telefoonnummer (0118) 555 444
e-mail cpb@veere.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?

Heeft u een vraag? Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op via het contactformulier 

Lenny van Lambalgen-de Visser

Lenny van Lambalgen-de Visser

Medewerker Publieksbalie