Wat is het?

Een tweede woning in de gemeente Veere
Een tweede woning, wat is dat eigenlijk? Wat mag er wel en wat niet? Een tweede woning is een woning waarin de eigenaar niet permanent woont. De eigenaar woont ergens anders. Tweede woningen worden vooral gebruikt in de zomerperiode en tijdens vakanties.

Doel van het tweede woningbeleid
De vraag naar tweede woningen is groot; Veere is een aantrekkelijke gemeente om te recreëren. De gemeente wil er met het tweede woningbeleid voor zorgen dat er voldoende woningen beschikbaar blijven voor permanente bewoning. Door woningen te blijven behouden, zorgen we er voor dat  de basisvoorzieningen en leefbaarheid in de dorpskernen behouden blijft en verbetert.

Tweede woningbeleid, de regels
Als er toestemming is voor een tweede woning door een vergunning of het bestemmingsplan, dan mag een tweede woning alleen door de eigenaar zelf gebruikt worden. Het is niet toegestaan een tweede woning recreatief te verhuren of beschikbaar te stellen aan derden. De regels van het tweede woningbeleid staan in de Huisvestingsverordening tweede woningen Veere 2019(externe link).

Werkingsgebied huisvestingsverordening
Wilt u weten of een tweede woning mogelijk is op een bepaald adres? Onderaan deze pagina staat een link naar kaarten met het werkingsgebied per dorpskern. Het werkingsgebied is het gebied waarvoor de Huisvestingsverordening tweede woningen geldt. Valt een adres binnen het werkingsgebied? Dan is het meestal niet mogelijk om hier een tweede woning te hebben.

Let op
Het is de eigenaar van een woonruimte binnen het werkingsgebied van de huisvestingsverordening verboden zonder vergunning van burgemeester en wethouders deze woonruimte te gebruiken, in gebruik te geven of te laten gebruiken als tweede woning.

Tijdelijke vergunning gebruik tweede woning aanvragen

Valt een adres buiten het werkingsgebied? Dan is het belangrijk dat u nakijkt wat het geldende bestemmingsplan is op dat adres. Op een bestemming ‘Agrarisch’ mag u over het algemeen niet wonen als u geen agrarisch bedrijf uitoefent. Bestemmingplannen staan op de website www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link)

Tot slot
Een tweede woning is iets anders dan een recreatiewoning of een zomerwoning. U kunt altijd contact met ons opnemen als u vragen heeft over het gebruik van een woning. Wij helpen u graag.

Met wie kan ik contact opnemen?

Medewerkers Centrale Publieksbalie
telefoonnummer (0118) 555 444
e-mailadres cpb@veere.nl

Heeft u een vraag? Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op via het contactformulier 

Lenny van Lambalgen-de Visser

Lenny van Lambalgen-de Visser

Medewerker Publieksbalie