Op deze pagina vindt u

  Op deze pagina vindt u informatie en regels over tweede woningen binnen en buiten het werkingsgebied Huisvestingverordening. Onderaan de pagina vindt u meer informatie over bepaalde termen of begrippen die we gebruiken. 

  Ook interessant

  Informatie over tweede woningen binnen werkingsgebied Huisvestingsverordening

  Juridisch kader

  Bestemmingsplan(externe link) en Huisvestingsverordening(externe link)

  Bewoning

  Eigenaar heeft ergens anders het hoofdverblijf.

  Maximaal gebruik/verblijf

  Hele jaar door voor periodes recreatief gebruik door de eigenaar. 

  Maximale oppervlakte voor verhuur

  Niet van toepassing 

  Vergunningplicht

  Het is de eigenaar van een woonruimte binnen het werkingsgebied van de huisvestingsverordening verboden zonder vergunning van burgemeester en wethouders deze woonruimte te gebruiken, in gebruik te geven of te laten gebruiken als tweede woning.

  Tijdelijke vergunning gebruik tweede woning aanvragen

  Opmerkingen

  Er kan overgangsrecht van toepassing zijn. 

  Informatie over tweede woningen buiten werkingsgebied Huisvestingsverordening

  Juridisch kader

  Bestemmingsplan(externe link)

  Bewoning

  Eigenaar heeft ergens anders het hoofdverblijf.

  Maximaal gebruik/verblijf

  Hele jaar door voor periodes recreatief gebruik door de eigenaar. 

  Maximale oppervlakte voor verhuur

  Niet van toepassing 

  Vergunningplicht

  Valt een adres buiten het werkingsgebied? Dan is het belangrijk dat u nakijkt wat het geldende bestemmingsplan is op dat adres. Op een bestemming ‘Agrarisch’ mag u over het algemeen niet wonen als u geen agrarisch bedrijf uitoefent. Bestemmingplannen staan op de website www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

  Opmerkingen

  Recreatieve verhuur aan anderen is verboden. 

  Uitleg van de begrippen

  Wilt u weten wat we precies bedoelen met begrippen zoals 'tweede woningen', 'bestemmingsplan', 'Huisvestingverordening', 'hoofdverblijf' en 'overgangsrecht'? Bekijk dan de pagina Uitleg van de begrippen.