Bestemmingsplan

In een bestemmingsplan regelt de gemeente het gebruik van gronden en gebouwen op haar grondgebied. Alle bestemmingsplannen in Nederland staan op www.ruimtelijkeplannen.nl
 

Huisvestingsverordening

In de Huisvestingsverordening regelt de gemeente Veere het tweede woningbeleid. Dit komt er samengevat op neer, dat woningen in de kernen niet als tweede woningen mogen worden gebruikt. Er bestaan een paar uitzonderingen. Zie hieronder op deze pagina het overgangsrecht. In de Huisvestingsverordening is het gebruik van tweede woningen in de kernen geregeld. Het doel is om in reguliere woningen alleen permanente bewoning toe te staan en daarmee een betere balans tussen leefbaarheid en toerisme te behouden. De Huisvestingsverordening staat op overheid.nl.
 

Wat is permanente bewoning?

Woningen die onder de Huisvestingsverordening vallen (meestal in de kernen) en die een bestemming ‘wonen’ hebben, moeten permanent bewoond worden. Dat betekent dat dit een hoofdverblijf is. Woningen die niet onder de Huisvestingsverordening vallen (vaak in het buitengebied) en die een bestemming ‘wonen’ hebben, mogen permanent bewoond worden. 
 

Wat is een hoofdverblijf?

Bij het begrip hoofdverblijf gaat het over de vraag wat de centrale levensplaats (persoonlijk en economisch) is. Met andere woorden: waar woont u en waar brengt u de meeste tijd door? Dit is normaal gesproken de plek waar u ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen (BRP). Dus uw hoofdverblijf is waar uw dagelijks leven zich afspeelt. De plek waar uw kinderen naar school gaan, waar uw verenigingsleven zich afspeelt, van waaruit u naar uw werk vertrekt en terugkeert, waar de post wordt bezorgd enzovoort. 

De volledige wet BRP staat op overheid.nl

Het is in Nederland niet mogelijk om op meerdere adressen ingeschreven te staan in de BRP. 
 

Wat is een tweede woning?

Een tweede woning is een woning waarin de eigenaar niet zelf woont. De eigenaar heeft ergens anders het hoofdverblijf. De eigenaar gebruikt de tweede woning voor eigen recreatief gebruik. Een tweede woning mag niet recreatief verhuurd worden. 
 

Wat is recreatieve kamerverhuur (Bed & Breakfast)?

Recreatieve kamerverhuur of Bed & Breakfast is het te huur aan bieden van een kamer, eventueel met ontbijt, voor vakantiedoeleinden. Bed & Breakfast is een vertaling van het Engelse ‘kamer met ontbijt’. Recreatieve kamerverhuur of Bed & Breakfast mag alleen in een pand met de bestemming ‘Wonen’ volgens het bestemmingsplan of in een bedrijfswoning. Voor starten met kamerverhuur of Bed & Breakfast is straks een vergunning nodig. De eigenaar of hoofdgebruiker die de verhuur regelt, woont zelf permanent in de woning waarin de kamerverhuur of Bed & Breakfast is. In een verhuurkamer is geen kookgelegenheid aanwezig.

Mensen verhuren hun kamers of Bed & Breakfast vaak zelf maar doen dit ook wel via landelijke of plaatselijke organisaties. Er bestaan veel organisaties die bemiddelen in de verhuur. Voorbeelden daarvan zijn Airbnb, Booking of Schoonzicht. Airbnb is geen type verhuuraccommodatie, maar een organisatie die bemiddelt in de verhuur. 

Meer informatie over de regels van kamerverhuur leest u op onze website

Wat is een recreatiewoning?

In een recreatiewoning brengt men zijn vrije tijd en/of vakanties door. Het hoofdverblijf heeft men ergens anders. Een recreatiewoning kan bijvoorbeeld een vakantiewoning op een recreatiepark zijn of een appartement met de bestemming ‘recreatie’. Recreatiewoningen hebben in het bestemmingsplan een bestemming die ‘recreatie’ toelaat. Volgens het bestemmingsplan mag een eigenaar van een recreatiewoning die zelf gebruiken maar ook commercieel verhuren zodat anderen hier vakantie in kunnen vieren. In een recreatiewoning mag u geen hoofdverblijf hebben. U mag er dus niet permanent wonen. Bij en in een recreatiewoning is géén kamerverhuur of recreatieve verhuur van een aan- uit of bijgebouw toegestaan. 
 

Overgangsrecht van de Huisvestingsverordening 

Overgangsrecht regelt de overgang van een oude wet of regeling naar een nieuwe wet of regeling. Overgangsrecht voor het gebruik als tweede woning kan in sommige gevallen van toepassing zijn. De overgangsbepalingen staan in de Huisvestingsverordening tweede woningen 2019. Het overgangsrecht vervalt bij verkoop, vererving of schenking anders dan aan familie tot en met de 2e graad of wanneer het gebruik als 2e woning met een periode langer dan een jaar onderbroken wordt. De volledige Huisvestingsverordening staat op overheid.nl.

Gebruik van een woning door internationale werknemers

Deze vorm van bewoning valt onder reguliere bewoning en niet onder recreatief (mede)gebruik. Voor gebruik van een kamer of woning door (internationale) werknemers gelden de regels uit het bestemmingsplan.