Kamerverhuur, Bed en Breakfast

De gemeente Veere kent, net als andere kustgemeenten, een lange traditie als het gaat om het verhuren van één of meer kamers in woningen aan toeristen. Soms voor een paar dagen, een weekend of wat langer huurde een toerist een kamer in een woning om in te verblijven tijdens de vakantie. Heel eenvoudig allemaal, want er was geen keukenblok en de badkamer werd gedeeld met de vaste bewoners van het huis.

Groei aanbod

Het toerisme heeft de afgelopen jaren een flinke groei doorgemaakt. Het aanbod aan verhuurkamers daardoor ook. En dat ging en gaat niet overal goed. Daarom heeft de gemeenteraad in januari 2019 besloten dat er beleid moest komen voor het recreatief verhuren van kamers in woningen. Dat beleid moest worden opgenomen in het bestemmingsplan en daarmee zou recreatieve kamerverhuur nog steeds mogelijk zijn, maar dan na het verkrijgen van een vergunning.

Vaststellen beleid 

Op 11 februari 2021 heeft de gemeenteraad het beleid definitief vastgesteld. Nu is het zaak dit beleid op te nemen in het bestemmingsplan. Naar verwachting is dat begin 2024 het geval en vanaf dan is het aanvragen van een vergunning voor kamerverhuur mogelijk.

Beleid en voorwaarden 

Hieronder leest u meer over het beleid en de voorwaarden. 

Waar mag recreatieve kamerverhuur plaatsvinden?

In de volgende panden mag recreatieve kamerverhuur plaatsvinden:

 • a. Recreatieve kamerverhuur mag alleen plaats vinden in panden die in het geldende bestemmingsplan de bestemming ‘Wonen’ hebben,
 • en b. waar permanent gewoond wordt.

Welke grenzen stelt de gemeente aan recreatief kamerverhuur?

Aan de recreatieve kamerverhuur stellen we de volgende grenzen:

 • a. In een woning mag maximaal in totaal 40 m2 (gebruiksoppervlak) ingezet worden ten behoeve van (een) kamer(s) voor kamerverhuur, en daarbinnen b. mogen maximaal 2 kamers voor recreatieve verhuur worden aangeboden, en
 • c. aan in totaal maximaal 5 personen mag recreatief verblijf worden geboden.
 • d. De recreatieve kamerverhuur moet onderschikt zijn en blijven aan de woonfunctie doordat ten minste 51% van de woning permanent beschikbaar is voor de functie wonen.

Parkeerregeling

De parkeerregeling is als volgt:

 • Per verhuurkamer is er één parkeerplaats.
 • Als recreatief nachtverblijf wordt geboden aan meer dan 3 personen moeten er twee parkeerplaatsen zijn.
 • Die parkeerplaatsen moeten op eigen terrein aanwezig zijn, op het perceel van de woning waar de kamerverhuur plaats vindt en aanvullend aan de eventueel voor de bewoner(s) van de woning op eigen terrein al aanwezige parkeerplaats of –plaatsen.
 • De parkeerplaats(en) moeten elk ten minste 2,5 x 5 meter groot zijn.

Algemene regels

De algemene regels zijn.

 • De verhuurkamers zijn alleen bereikbaar via de hoofdtoegang van de woning, zonder dat een toiletruimte, badruimte of technische ruimte betreden moet worden.
 • In de verhuurkamer is geen kookgelegenheid (vast of mobiel) aanwezig.
 • De woning mag maximaal bewoond worden door één persoon per 12 m2 (vaste bewoners + gasten).
 • Er is alleen sprake van logies met of zonder ontbijt.
 • Er moet sprake zijn en blijven van een economische eenheid, doordat de bewoner de verhuurder is.
Kamerverhuur