Een Welzijnsorganisatie is een organisatie waar iedereen hulp, advies en begeleiding krijgt. Voor deze hulp hoeft u niet te betalen. En u heeft geen beschikking via de gemeente nodig.

Waarmee kan een welzijnsorganisatie helpen?

U krijgt bijvoorbeeld hulp bij de opvoeding van kinderen. Advies bij uw administratie en financiën. Of u wordt geholpen bij het ondernemen van sociale activiteiten. Bij Welzijnsorganisaties werken professionals en vrijwilligers. 
 

Sterk netwerk van Welzijnsorganisaties

Walcheren heeft een sterk netwerk van Welzijnsorganisaties. Dit betekent dat de organisaties nauw met elkaar samenwerken. De professionals kennen elkaar goed. Zij weten dus ook waar u het beste geholpen kunt worden. Bent u ergens niet op de juiste plaats? Dan wordt u vertelt welke organisatie u het beste kan helpen.

Hulp zonder gemeentelijke beschikking

Wat is het verschil tussen ondersteuning van een Welzijnsorganisatie of ondersteuning vanuit de gemeente via de Jeugdwet en de Wmo?

  • Hulp via de Welzijnsorganisaties is er voor iedereen. Voor deze adviezen en de hulpverlening hoeft u niet te betalen. U kunt zonder gemeentelijke beschikking een gesprek aanvragen. Welzijnsorganisaties worden gesubsidieerd vanuit de overheid en/of fondsenwerving. Ook lokale organisaties die werken met vrijwilligers horen bij dit Welzijnsnetwerk.
  • Hulp via de Wmo en de Jeugdwet kunt u alleen krijgen met een beschikking van de gemeente. Dat is de officiële toestemming van de gemeente om een zorgaanbieder in te schakelen. In de beschikking staat welke zorg u ontvangt en dat de gemeente de kosten voor de hulp of het hulpmiddel voor u betaalt. Mogelijk moet u zelf ook een eigen bijdrage betalen.
     

Hulp via een Welzijnsorganisatie gaat voor op Jeugdwet/Wmo

We onderzoeken uw persoonlijke situatie. Welke hulpvragen zijn er? Kan u ook goed geholpen worden via een Welzijnsorganisatie? Dan wordt deze hulp bij voorkeur eerder ingezet dan de ondersteuning via de Jeugdwet/Wmo. U wordt dan met deze organisatie in contact gebracht.

Kan één van de vele Welzijnsorganisaties u helpen? Bekijk hier een beknopt overzicht van Welzijnsorganisaties die hulp aanbieden zonder gemeentelijke beschikking.

Hoe regelt u ondersteuning

Ondersteuning via de gemeente is aanvullend op uw eigen oplossingen. Misschien kunt u op andere manieren hulp organiseren? Bekijk onderstaande vragen voor inspiratie en achtergrondinformatie.

Hoe regel ik ondersteuning?