De gemeente biedt ondersteuning vanuit de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze ondersteuning is bedoeld om aan te vullen waar uw eigen mogelijkheden ophouden. We onderzoeken onder andere wat u zelf heeft gedaan om uw hulpvraag op te lossen, of u hulp kunt inschakelen via uw familie of uw sociale netwerk en of u eigen (financiële) mogelijkheden heeft om het probleem op te lossen.  

Hulp via het sociale netwerk

Heeft u hulp gevraagd via uw familie of sociale netwerk? Durf om hulp te vragen. Er is vaak meer mogelijk dan u denkt. Bijvoorbeeld via familie, vrienden, buren, kennissen of via een vereniging waar u bij aangesloten bent. Leg duidelijk uit waar u hulp bij nodig heeft. Hoe vaak heeft u deze hulp nodig? Misschien kunt u zelfs iets terug doen voor de persoon die u helpt. Stel: uw zoon helpt u bij de administratie en uw buurvrouw zeemt uw ramen. En u? U bakt voor hen beiden een heerlijke appeltaart. Hieronder enkele voorbeelden.

Voorbeeld Wmo - u komt terug van een ziekenhuisopname en kan niet alle huishoudelijke taken uitvoeren

  • Onze eerste vraag is: wat kan uw sociale netwerk voor u betekenen? Heeft u volwassen huisgenoten die mee kunnen helpen?
  • Onze tweede vraag is: heeft u nagedacht over de inzet van een particuliere huishoudelijke hulp? Is dit een haalbare oplossing voor u? 

Voorbeeld Jeugdwet - logeeradres voor uw kind

Uw zoon heeft een beperking. U zou als ouder graag ontlast worden in de zorg voor uw kind. U wilt daarom via de Jeugdwet een logeervoorziening aanvragen voor in het weekend. 

  • Onze eerste vraag is: wat heeft u zelf gedaan om de zorg voor uw kind makkelijker te maken?
  • Onze tweede vraag is: heeft u hulp gevraagd via uw familie of sociale netwerk? Uw zus en uw zoontje kennen elkaar goed, u kunt bijvoorbeeld aan haar vragen of uw zoon eens per maand een nacht mag komen logeren. Of is er een vriendje van uw kind waarmee u met de ouders afspraken kan maken?
  • Het is vaak spannender om een groter netwerk aan te spreken buiten uw familie. Toch kennen we hierin succesvolle voorbeelden. Bijvoorbeeld dat er via de kerk of de zwem- of voetbalvereniging mensen bereid zijn om een dagje op te passen. U kunt dan naar het pretpark met de andere kinderen. Of als ouders samen een dagje weg.
  • Weet u dat er ook organisaties zijn op Walcheren die u ontlasten in de zorg voor een familielid? Een mooi voorbeeld is Stichting Manteling Walcheren. Zij zetten vrijwilligers in om mantelzorgers te ontlasten. Er zijn nog vele andere organisaties op Walcheren die u kosteloos adviseren en helpen. Voor deze hulp is geen beschikking nodig via de gemeente.

Lees meer over diverse organisaties op Walcheren die u verder kunnen helpen.

Familienetwerkberaad

Denkt u zelf dat uw familie en sociale netwerk niet voldoende kan helpen? Wij zijn verplicht dit te onderzoeken, op het moment dat u een aanvraag doet voor ondersteuning via de Jeugdwet of de Wmo. Misschien ziet u zelf geen mogelijkheden, maar denken wij dat die er wel zijn. Het komt dan voor dat we een Familienetwerkberaad inplannen. We vragen mensen die veel voor u betekenen bij elkaar in één overleg (beraad). Met elkaar bedenken we oplossingen voor uw hulpvraag. 

Lees meer over het familienetwerkberaad.

Hoe regelt u ondersteuning

Ondersteuning via de gemeente is een oplossing als u de hulp niet kunt organiseren met uw uw sociale netwerk of een Welzijnsorganisatie. Het is belangrijk dat u kunt aantonen u geen andere oplossing heeft dan ondersteuning via de Jeugdwet of de Wmo. Bekijk onderstaande stappen die u kunt zetten voor het organiseren van hulp.

Hoe regel ik ondersteuning?