De gemeente biedt ondersteuning vanuit de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Niet iedereen komt daarvoor in aanmerking. We zijn wettelijk verplicht om te onderzoeken of u deze ondersteuning echt nodig heeft. De eerste onderzoeksvraag is: wat kunt u zelf doen om uw hulpvraag op te lossen?