Ik heb hulp nodig bij...

U heeft een hulpvraag waarbij u ondersteuning kunt gebruiken. Mogelijk herkent u zich in één van onderstaande voorbeelden? Klik verder als u benieuwd bent op welke manier deze vraag opgelost kan worden. Wij denken met u mee.

Een crisissituatie

Is er een crisissituatie? Onderneem dan actie, ook buiten kantooruren.

Een lichamelijke beperking

U heeft ondersteuning nodig omdat u vanwege een beperking niet zelfstandig kunt functioneren.

Financiën & Werk

Problemen met financiën, het aanvragen van een uitkering of hulp bij schulden?

Huiselijk geweld & onveiligheid

Heeft u zorgen over onveiligheid voor uzelf of over iemand in uw omgeving?

Meedoen in de maatschappij

Heeft u moeite met sociale contacten leggen? Is uw kind soms eenzaam? Iedereen mag meedoen. 

Ondersteuning bij opvoeding

Heeft u ondersteuning nodig bij de opvoeding van uw kinderen?

Ondersteuning op school

Is er extra persoonlijke zorg nodig op school? Bijvoorbeeld vanwege een lichamelijke of verstandelijke beperking?

Psychische klachten

Heeft uw kind psychische klachten? Jeugd-GGZ valt ook onder de Jeugdwet. Vanaf 18 jaar wordt dit vergoed via de zorgverzekering.

Vervoer & mobiliteit

Heeft u moeite met fietsen of met reizen in het algemeen? Of bij het verplaatsen in en om het huis?

Zelfstandig wonen

U wilt zelfstandig blijven wonen, maar vanwege een beperking heeft u hierbij ondersteuning nodig.