Is er een crisissituatie? Schakel hulp in via onderstaande organisaties.

Welk nummer belt u?

Er zijn verschillende soorten crisissituaties. In welke situatie neemt u met wie contact op?

  • Dreigt er levensgevaar? Bel meteen 112. Voor hulp van ambulance, brandweer en politie. 
  • Is iemand in psychische nood? Of is iemand verward? Neem dan contact op met uw huisarts, dit kan ook buiten kantooruren.
  • Bevindt u zich in een acuut onveilige situatie en bent u niet meer veilig in uw eigen huis? Neem dan contact op met Veilig Thuis via 0800  - 2000. Dit telefoonnummer is altijd bereikbaar.
  • Is uw situatie niet levensbedreigend, maar heeft u wel direct ondersteuning nodig? Neem tijdens onze openingstijden contact op via het algemene nummer: (0118) 555 444. Of bel buiten kantoortijden met de bereikbaarheidsdienst. Zij helpen u verder zodat u veilig de nacht of de feestdagen door komt. 
  • In geval van een crisissituatie bij jongeren tot 23 jaar kunt u buiten kantooruren contact opnemen met de Crisishulp Jeugd van Emergis/Juvent op telefoonnummer 085 - 4833129. Belt u anders de huisarts of het noodnummer 112.

Veilig Thuis

Veilig Thuis is het meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Wanneer u slachtoffer bent, neemt u contact op via 0800 - 2000. Vermoedt u geweld of kindermishandeling bij iemand in uw omgeving? Neem ook dan contact op. Meer informatie vindt u op de website: www.veiligthuis.nl(externe link) 

Meer achtergrondinformatie over dit onderwerp? Lees ook de pagina huiselijk geweld en onveiligheid.

Kind of jongere in crisis

Is een kind of jongere in een onveilig situatie en is er acuut hulp nodig? De gemeente is hier vrijwel altijd bij betrokken. Indien nodig worden er maatregelen genomen. Zoals een plaatsing in een crisisgezin. Of er wordt gezorgd voor een anonieme, veilige plaats waar zowel moeder als kinderen opgevangen kunnen worden. 

Vervolghulp

Is de crisis afgewend? Is er daarna nog hulp nodig via de Wmo of de Jeugdwet? Dan doorlopen we alsnog de stappen die nodig zijn voor de aanvraag. Welke ondersteuning is er nodig om de problemen op te lossen? Zijn er familieleden of mensen uit uw sociale netwerk die kunnen helpen? Of via een hulpverleningsorganisatie? U staat er niet alleen voor.

Wat is de rol van de gemeente in een crisissituatie?

De gemeente is op verschillende manieren betrokken bij een crisissituatie. Onder andere vanuit de Jeugdwet en Wmo. Vanuit de Jeugdwet zijn wij tevens betrokken bij crisisplaatsingen. Wij zijn eindverantwoordelijk voor het verlenen van de juiste zorg in een crisissituatie met een jeugdige. Er zijn ook situaties waarbij wij gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen met hulpverleningsorganisaties zoals Veilig Thuis en Jeugd Bescherming West. Tot slot is de gemeente ook eindverantwoordelijk voor de openbare orde en de veiligheid van haar inwoners. Ook op die manier kan de gemeente helpen bij het oplossen van een crisissituatie.