U wilt advies aanvragen of het mogelijk is om ondersteuning te krijgen vanuit de gemeente. U kunt telefonisch advies aanvragen of per e-mail. Of kom langs op het gemeentehuis in Domburg.

Advies aanvragen: het eerste contact

U kunt advies aanvragen voor uzelf of voor iemand in uw omgeving. Dit kan een familielid zijn, maar ook een buurman of vriend. Vertel duidelijk welke zorgen of problemen er zijn. We luisteren naar uw verhaal. Vaak stellen we extra vragen. Bijvoorbeeld:

 • Waarvoor is hulp nodig? Wat kunt u zelf nog?
 • Loopt u vast op meerdere gebieden in het leven? 
 • Wat heeft u al gedaan om hulp te organiseren? Lees meer hierover.
 • Is er sprake van een crisissituatie?
 • Welke mensen zijn belangrijk in uw leven? 
 • Wie kunnen er helpen en steunen? Familie, kennissen, vrienden?
 • Krijgt u hulp van hulpverleners van andere organisaties? 

Wat heeft u nodig voor het eerste adviesgesprek?

Neemt u telefonisch contact op? Bel: (0118) 555 444

Hoe bereid u zich voor:

 • Zoek vooraf uw BSN-nummer op. Dit nummer staat op uw identiteitsbewijs of rijbewijs. Houd dit nummer bij de hand. 
 • We hebben een telefoonnummer nodig, waarop we u kunnen terugbellen. Kent u dit niet uit het hoofd? Schrijf het op een briefje. 
 • Welke hulpvraag heeft u? Leg dit duidelijk uit.

Gebruikt u het contactformulier?

Contactformulier Wmo en Jeugdzorg zonder DigiD

DigiD linkContactformulier Wmo en Jeugdzorg met DigiD

Wat schrijft u in het contactformulier?

 • Schrijf uw hulpvraag duidelijk op.
 • Vermeld daarbij uw naam, BSN-nummer en telefoonnummer.

Dan bellen we u terug.

Welzijnsorganisaties

Is de gemeente het juiste loket voor uw hulpvraag? Dat proberen we zo snel mogelijk duidelijk te krijgen. Het kan ook zijn dat we geen vervolgafspraak met u maken, maar u adviseren om contact op te nemen met een andere organisatie. 

Wanneer adviseren wij u een andere route?

Als uit het eerste adviesgesprek blijkt dat: 

 • U eerst samen met uw sociale netwerk moet komen tot een oplossing voor uw hulpvraag.
 • U goed geholpen kunt worden door een Welzijnsorganisatie op Walcheren. U krijgt ook dan hulp van een professionele hulpverlener. Deze hulp is kosteloos en kan gegeven worden zonder gemeentelijke beschikking. U krijgt een advies met welke organisatie u het beste kan helpen. 
 • Uw vraag valt onder een andere wet dan de Jeugdwet of de Wmo. U wordt doorverwezen naar de organisatie die aansluit bij uw hulpvraag. (Zie onderstaande alinea.)

Zorgwetten in Nederland

Onze medewerkers zijn een wegwijzer voor u. Er zijn in Nederland verschillende wetten om de zorg te organiseren. De gemeente is verantwoordelijk voor twee zorgwetten: de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Soms valt een hulpvraag onder een andere wet. We vertellen u waar u dan terecht kunt.

Benieuwd naar de zorgwetten in Nederland? Lees meer.

Wat is de volgende stap?

Blijkt uit het adviesgesprek dat u in aanmerking komt voor Wmo-ondersteuning? Dan maken we een afspraak voor een persoonlijk gesprek. Dit gesprek vindt meestal bij u thuis plaats. Met dit persoonlijke gesprek start het Wmo-onderzoek. Hoe dit gaat, leest u in de volgende stap.

Vorige stap  Stappenplan Aanvraag Wmo Volgende stap