Mobiliteit is één van de belangrijkste veroorzakers van CO2-uitstoot en draagt hiermee bij aan de klimaatverandering. Bovendien neemt de CO2-uitstoot door mobiliteit, zonder ingrijpen, de komende jaren verder toe. De verkeers- en vervoersector veroorzaakt 27% van de CO2-uitstoot in Veere. Hier ligt dus een grote opgave. We willen vervoersbewegingen verminderen en zorgen dat alle personenauto’s emissievrij gaan rijden. Bij de inrichting van infrastructuur houden we hier rekening mee. Om (belastende) vervoersbewegingen te verminderen stimuleren we het gebruik van de fiets door voldoende, nette en veilige stallingsmogelijkheden voor fietsen te realiseren. We voeren parkeerbeleid en parkeerregulatie uit. We investeren in duurzaam toeristisch vervoer en onthaalplaatsen. We houden de kwaliteit van het openbaar vervoer in stand. We stimuleren en promoten elektrisch vervoer en vervoer op waterstof en voorzieningen hiervoor. We juichen deelmobiliteit toe, zoals autodelen. Hieronder leest u meer over de mogelijkheden van autodelen.

Deelauto's

Een nieuwe trend binnen de duurzame mobiliteit is deelauto’s. Op dit moment loopt er een onderzoek in de kern Domburg naar de potentie en realisatie van een dergelijk traject. In Koudekerke worden al drie leenauto’s van Garage Touw voorzien van een deelauto systeem.

Woont of werkt of heeft u een bedrijf in de gemeente Veere en zoekt u naar een oplossing? Dan is een deelauto wellicht een idee. Op de website van Duurzame Mobiliteit Zeeland(externe link) leest u meer over het concept.