Contactgegevens

L.A. (René) de Visser (SGP)
Telefoonnummer: (0118) 555 381
E-mailadres: bestuurssecretariaat@veere.nl

Portefeuille

  • Ruimtelijke ordening
  • Economie (bedrijven, landbouw)
  • Handhaving
  • Volkshuisvesting/wonen
  • Projectverantwoordelijke: afronding Weststrand Domburg

Waarnemend

  • Sport en milieu

Kernwethouder

Wethouder de Visser is kernwethouder van Biggekerke, Domburg en Oostkapelle.

Waarnemend

  • Vrouwenpolder

Nevenfuncties

Nevenfuncties verbonden aan het ambt (geen vergoeding)

  • Lid van het algemeen bestuur Orionis Walcheren