Contactgegevens

drs. F.J. (Frederiek) Schouwenaar
Telefoonnummer zakelijk: (0118) 555 381
E-mailadres bestuurssecretariaat@veere.nl

Nevenfunctie verbonden aan het ambt (geen vergoeding)

  • Lid van het algemeen bestuur Veiligheidsregio Zeeland