Contactgegevens

E. (Bert) Tuk (CU)
Telefoonnummer: (0118) 555 381
E-mailadres: bestuurssecretariaat@veere.nl

Portefeuille

 • Sociaal domein
 • Volksgezondheid
 • Cultuur
 • Onderwijs
 • Coördinatie maatschappelijke voorzieningen

Waarnemend

 • Ontwikkelkader Toeristische verblijfsrecreatie i.s.m. wethouder Van Houten
 • Beheer en onderhoud van de openbare ruimte en stranden
 • Gemeentelijke gebouwen

Nevenfuncties

 • Eigenaar de Groene Specht Advies en Ontwikkeling (vergoeding)
 • DGA E. Tuk Holding B.V. (geen vergoeding)
 • Lid raad van advies Zeeuws Landschap (geen vergoeding)

Nevenfuncties verbonden aan het ambt (geen vergoeding)

 • Lid van het algemeen en dagelijks bestuur Orionis Walcheren
 • Lid van het algemeen bestuur De Zeeuwse Muziekschool
 • Lid van het algemeen bestuur Gemeentelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD)

Bekijk voor meer informatie over welke gegevens wij actief openbaar maken de pagina Integriteit.

Kernwethouder

Wethouder Tuk is kernwethouder van Aagtekerke, Serooskerke en Veere. 

Waarnemend

 • Westkapelle en Meliskerke