Hieronder vindt u de veel gestelde vragen en antwoorden over het parkeren in de gemeente Veere.

Bewoners en bedrijven in de vergunninghouderzone kunnen op de pagina Parkeervergunning een parkeervergunning aanvragen.

Staat uw vraag er niet bij? Stuur dan een e-mail naar parkeren@veere.nl

FAQ Betaald parkeren

1. Waarom betaald parkeren langs de kust?

De dagtoerist betaalt dan door de parkeerbelasting ook een stukje mee aan de (toeristische) voorzieningen. Dat vinden we eerlijk, zij genieten immers ook van alles wat Veere te bieden heeft. En het is niet redelijk om de rekening van de toeristische voorzieningen neer te leggen bij de inwoners van Veere.

Met de extra inkomsten van het betaald parkeren houden we de voorzieningen op peil die nodig zijn en kunnen we investeren in een leefbare omgeving. Denk aan de verbetering van (parkeer) infrastructuur, het opspuiten van het strand, de verbetering van duinovergangen en het aanleggen van autoparkeerplaatsen en fietsparkeerplaatsen. Zo houden we Veere aantrekkelijk.

2. Wat verandert er in 2022?

In 2022 voeren we betaald parkeren in op de laatste kustparkeerterreinen die tot dan toe nog gratis waren. Het meest in het oog springen de zeedijk tussen Domburg en Westkapelle, het terrein van Wielemaker bij Dishoek en het Aardappeldal bij Joossesweg.

Op een aantal betaald parkeerterreinen veranderen de tarieven. Op sommige grote terreinen gaan de tarieven omlaag (Kanaalweg Westzijde en Mauritsbolwerk in Veere, de Traverse in Domburg en het Wulkpad in Zoutelande). Op sommige andere terreinen gaan de tarieven juist omhoog (Bastion/Gedempte haven in Veere, Tramzicht en Juffrouw van de Putteplein in Domburg en Willibrordusplein in Zoutelande).

Een belangrijke verandering is ook dat het betaald parkeerterrein Van Voorthuijsenstraat komt te vervallen. Dit terrein is voortaan alleen voor vergunninghouders. U kunt in Domburg nu nergens meer (betaald) parkeren tussen centrum en strand.

3. Wat zijn de parkeertarieven?

De gemeente Veere heeft aan ieder parkeerterrein een tariefniveau toegekend. Er zijn vijf tariefniveaus:

 • E: € 2,00 per uur/€ 10,00 per dag
 • D: € 2,40 per uur/€ 12,00 per dag
 • C: € 2,80 per uur/€ 14,00 per dag
 • B: € 3,20 per uur/€ 16,00 per dag
 • A: € 3,60 per uur/€ 18,00 per dag

Het tarief per terrein is afhankelijk van de ligging, de parkeerdruk en of parkeerverkeer leidt tot overlast. De tarieven per parkeerterrein vindt u op www.veere.nl/parkeerterreinen.

Op enkele terreinen geldt een U-tarief (€ 5,20 per uur/€ 26,00 per dag): Oranjeplein Veere, Tramzicht Domburg en Jumbo/MFA Zoutelande. Op deze terreinen willen we lang parkerende dagtoeristen weren door een uitzonderlijk hoog tarief te hanteren.

In de vergunninghouderzones van Dishoek, Domburg, Joossesweg en Zoutelande kunnen bezoekers en toeristen kiezen voor “betaald parkeren”. Omdat we mensen zonder parkeervergunning echter nadrukkelijk willen weren uit de vergunninghouderzones, geldt een absurd hoog tarief van € 50,00. Voor dit bedrag krijgt men een dagkaart waarmee men er de rest van de dag mag parkeren. Parkeren per minuut of uur is in de vergunninghouderzone niet mogelijk. U betaalt daar direct een dure dagkaart. Op de betaald parkeerterreinen is parkeren uiteraard goedkoper.

4. Kun je nog ergens gratis parkeren langs de kust?

In Veere is het parkeerterrein aan de Veerseweg niet betaald, in Domburg is het parkeerterrein bij de voetbalclub aan de Roosjesweg niet betaald en in Zoutelande is het achterste gedeelte van kustparkeerterrein De Branding/Kustlicht ter hoogte van Kustlicht I niet betaald.

Op alle openbare parkeerterreinen waar het betaald parkeren van kracht is geldt een vensterperiode van 1 maart t/m 31 oktober en een venstertijd van 09.00u t/m 19.00u. In de winter (november tot en met februari) zijn de openbare parkeerterreinen van de gemeente Veere niet betaald. Informatie per parkeerterrein vindt u op www.veere.nl/parkeerterreinen.

Inwoners en bedrijven mogen met de juiste vergunning overal in de eigen kern gratis parkeren. Zowel in de vergunninghouderzone als op de betaalde parkeerterreinen. Zie www.veere.nl/overzicht-parkeervergunningen.

5. Zijn er jaarkaarten voor de betaalde terreinen?

De parkeerterreinen zijn ingedeeld in vijf tariefniveaus (A t/m E). De gemeente Veere kent drie jaarkaarten:

1. Jaarkaart D/E (€100,00 per jaar)

Met deze jaarkaart mag u parkeren op de terreinen in Zone2WAL. Dit zijn álle parkeerterreinen buiten de bebouwde kom, plus enkele terreinen in Dishoek, Domburg, Joossesweg en Zoutelande.

2. Jaarkaart B-E (€175,00 per jaar)

Met deze jaarkaart mag u parkeren op de terreinen in Zone3WAL. Dit zijn de meeste parkeerterreinen. Ten opzichte van de jaarkaart A-E mag u níet staan op de terreinen Juffrouw van de Putteplein (Domburg), Bastion/Gedempte haven (Veere) en Willibrordusplein (Zoutelande). Op de U-terreinen is deze jaarkaart uiteraard ook niet geldig.

3. Jaarkaart A-E (€250,00 per jaar)

Met deze jaarkaart mag u parkeren op de terreinen in Zone4WAL. Dit zijn echt bijna alle parkeerterreinen. Alleen op de U-terreinen (Tramzicht Domburg, Oranjeplein Veere en Jumbo/MFA Zoutelande) is deze jaarkaart niet geldig.

Ga naar www.veere.nl/parkeerzones om te zien om welke terreinen het gaat. Boven de parkeerautomaten in de tariefzones U en A t/m E hangt een wit bordje met daarop vermeld een zwarte letter. De letter communiceert de op het parkeerterrein geldende tariefzone. Zo kunnen parkeerders met een jaarkaart gemakkelijk zien of hun jaarkaart wel of niet geldig is op het parkeerterrein.

De jaarkaart is kenteken gebonden en niet overdraagbaar naar een ander kenteken. Bij de aanvraag wordt het kenteken digitaal geregistreerd.

6. Tot hoe laat geldt het betaald parkeren?

 Op alle openbare parkeerterreinen waar het betaald parkeren van kracht is geldt een vensterperiode van 1 maart t/m 31 oktober en een venstertijd van 09.00u t/m 19.00u. In de winter (november tot en met februari) zijn de openbare parkeerterreinen van de gemeente Veere niet betaald. 

7. Moet met een Europese gehandicaptenparkeerkaart ook betaald worden?

Nee, met een geldige Europese gehandicaptenparkeerkaart zichtbaar achter de voorruit mag u overal in de gemeente Veere gratis parkeren. Ook in het vergunninghoudergebied.

8. Waarom staan er in sommige vergunninghoudergebieden parkeerautomaten?

Deze parkeerautomaten zorgen ervoor dat het bewuste vergunninghoudergebied is gefiscaliseerd. Dit is aan de orde in Dishoek, Domburg, Joossesweg en Zoutelande. Mensen die met hun voertuig geparkeerd staan in het vergunninghoudergebied kunnen bij de automaten (of via belparkeren) een dagkaart kopen van € 50,00. Doen ze dat niet en hebben ze geen geldige vergunning? Dan krijgen ze een fiscale naheffing.

Op de betaald parkeerterreinen is parkeren uiteraard goedkoper.

Deze werkwijze zorgt ervoor dat we niet alleen met BOA’s kunnen handhaven. Ook onze fiscale toezichthouders mogen in deze gebieden controleren of voertuigen een geldig parkeerrecht hebben. Zo hebben we veel mogelijkheden om te handhaven en ervoor te zorgen dat in de woonbuurten geen parkeeroverlast is.

9. Staan op de betaald parkeerterreinen laadpalen?

Op termijn worden vrijwel alle parkeerterreinen voorzien van laadpalen. We volgen de ontwikkelingen omtrent elektrisch rijden. We voorzien dat de komende jaren de laadvraag toeneemt. Hiermee gaan we aan de slag.

10. Mag je gratis parkeren bij een openbare laadpaal?

Nee. Op een betaald parkeerterrein betaalt u op een laadplek voor uw elektrische voertuig gewoon parkeerbelasting bij de parkeerautomaat. Bij een laadpaal mag men staan zolang de auto oplaadt. Daarna moet men op een normale parkeerplaats parkeren.

Voor een elektrisch ladend voertuig dat parkeert in de openbare ruimte is binnen de vergunninghouderzone een parkeervergunning nodig.

11. Staan álle parkeervergunningen op kenteken?

Ja. Alle parkeervergunningen staan op kenteken. U hoeft niets achter uw voorruit te leggen.

12. Hoe zit het met de privacy?

In de gereguleerde gebieden is  een parkeervergunning nodig. Het gaat om digitale vergunningen die op kenteken in een systeem staan.

De bescherming van uw persoonsgegevens vinden wij erg belangrijk. Voor al onze producten en diensten voldoen wij aan de privacyregels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zie hiervoor ook onze privacyverklaring.

Hieronder leest u hoe de gemeente omgaat met persoonsgegevens ten aanzien van parkeerproducten.

Parkeerbesluiten

De Gemeentewet geeft de gemeente de mogelijkheid om in het kader van de parkeerregulering een belastingverordening vast te stellen. Hiervoor is de Verordening Parkeerbelastingen Gemeente Veere 2022 vastgesteld.

Voor de controle en handhaving van deze verordening is een systeem van betaald- en vergunning parkeren nodig. Dat is verder uitgewerkt in de Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren en het Uitvoeringsbesluit Parkeerverordening Gemeente Veere 2022. Voor het vergunning parkeren zijn de regels uit de Wegenverkeerswet van toepassing.

Noodzakelijke gegevens

Voor het betaald- en vergunning parkeren is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken, we moeten immers weten welke voertuigen een parkeerrecht hebben voor het parkeren in het betreffende gebied. Een belangrijk uitgangspunt in de AVG is dat er niet meer persoonsgegevens worden verwerkt dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Voor het vergunning parkeren zijn naam, adres, woonplaats, burgerservicenummer en geboortedatum minimaal nodig en daarnaast het kenteken van het voertuig. Verder worden in bepaalde gevallen aanvullende bewijsstukken gevraagd voor het vaststellen van het recht op een bijzondere vergunning (Accommodatie-app, Mantelzorg-app en WoonWerk-app).

Bewaartermijn van 90 dagen

Voor het betaald parkeren en voor de Visite-app, de Mantelzorg-app en de Accommodatie-app worden alleen het kenteken en de tijdsduur dat er geparkeerd wordt geregistreerd. Samen vormt dat het parkeerrecht. Deze gegevens worden in de parkeervergunningenadministratie opgeslagen, zodat controle op het rechtmatig parkeren mogelijk is. Deze gegevens worden 90 dagen na het beëindigen van het parkeerrecht bewaard en daarna worden de kentekens definitief geanonimiseerd. Deze termijn wordt gehanteerd i.v.m. de bewijslast bij boetes of naheffingsaanslagen en bij claims over onjuistheden in de afrekening van de parkeerkosten. Een termijn van 90 dagen wordt hiervoor als acceptabel beschouwd. Bezwarenprocedures zijn binnen die termijn behandeld en ook voor claims wordt deze termijn als voldoende geacht.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig en worden ook niet voor andere doeleinden gebruikt. Alleen geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot de gegevens in de parkeervergunningenadministratie.

Waar worden de gegevens opgeslagen

Voor de parkeervergunningenadministratie maken we gebruik van twee applicaties van Sigmax (de leverancier van de software); CityPermit voor het registreren van de parkeerrechten en CityControl voor toezicht op en handhaving van de parkeerrechten.

De parkeerrechten en de versleutelde kentekens worden geregistreerd in het Nationaal Parkeerregister (NPR). Het kenteken wordt versleuteld in het NPR opgeslagen, alleen de gemeente kent het echte kenteken. Bij de controle op straat wordt het NPR geraadpleegd. Als er geen parkeerrecht is geregistreerd krijgt de controleur daarvan een melding en wordt vervolgens het kentekenregister van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) geraadpleegd voor de eigenaargegevens en wordt het normale traject van naheffing of boete in gang gezet.

De gegevens over de bevraging in het NPR worden 24 uur bewaard als er wel een parkeerrecht is geregistreerd en 90 dagen als er geen parkeerrecht is geregistreerd en er een naheffingsaanslag of beschikking wordt opgelegd.

FAQ Parkeervergunningen

13. Waarom zijn de kustkernen vergunninghouderzones?

Met de vergunninghouderzones zorgen we voor leefbaarheid in de woonstraten. Er is dan minder overlast van zoekverkeer en parkerende dagtoeristen. Zo is er ‘lucht’ in de leefomgeving en hebben de inwoners voldoende plek om zelf te parkeren en om hun visite in de nabijheid te laten parkeren.

14. Wat verandert er in 2022?

In 2022 voeren we in Dishoek en Joossesweg vergunninghouderzones in. Daarmee zorgen we ervoor dat de inwoners geen overlast ervaren door parkerende dagtoeristen. De gemeente informeert de inwoners in de loop van januari 2022 over wat zij kunnen verwachten en hoe zij parkeervergunningen kunnen aanvragen.

Op het vlak van tarieven verandert er ook het een en ander. De eerste twee bewonersvergunningen worden gratis en de eventuele derde en vierde bewonersvergunning worden €40 per jaar. Ook bedrijfsvergunningen worden goedkoper.

In 2022 is het vanaf maart mogelijk om als inwoner van het buitengebied een participatievergunning aan te vragen voor één gereguleerde kern. De participatievergunning kan niet iedereen krijgen. Kijk voor de voorwaarden op www.veere.nl/overzicht-parkeervergunningen.

Een belangrijke verandering is ook dat het betaald parkeerterrein Van Voorthuijsenstraat komt te vervallen. Dit terrein is voortaan alleen voor vergunninghouders. Zo proberen we de hoeveelheid autoverkeer in het centrum van Domburg af te remmen.

In 2022 houden we in de oude kern Veere een proef waarbij de eerste en/of tweede bewonersvergunning voor inwoners woonachtig in de kern Veere vrij zijn van bewijs. Per adres mag naar eigen keuze de eerste en/of tweede bewonersvergunning ook aangevraagd worden voor het kenteken van bijvoorbeeld een vriend of familielid, dus zónder controle door de gemeente. Deze proef evalueren we nauwgezet, zodat de raad in het najaar van 2022 kan beslissen over het eventueel stop zetten, voort zetten of vergroten van deze proef. Eigenaren van tweede woningen komen voor het hiervoor genoemde niet in aanmerking.

15. Geldt de vergunninghouderzone ook in het weekend?

Ja. Het parkeren voor vergunninghouders geldt het jaar rond, 24 uur per dag.

16. Wat voor soort parkeervergunningen zijn er?

Op www.veere.nl/overzicht-parkeervergunningen leest u welke parkeervergunningen er zijn, wie ervoor in aanmerking komt en wat deze kosten.

17. Staan álle parkeervergunningen op kenteken?

Ja. Alle parkeervergunningen staan op kenteken. U hoeft niets achter uw voorruit te leggen.

18. Hoe zit het met de privacy?

Zie FAQ Betaald parkeren vraag en antwoord 12.

19. Kenteken (tijdelijk) wijzigen?

Het kenteken van uw parkeervergunning kunt u zelf wijzigen door in te loggen met uw DigiD, eHerkenning voor bedrijven, of uw gebruikersnaam en wachtwoord op het parkeren.veere.nl.

Ook bij een kentekenwijziging moet uw aanvraag voldoen aan de regels. Gecontroleerd wordt of het voertuig op uw naam staat. Als dit het geval is dan is er geen verdere beoordeling nodig. Als het voertuig niet op uw naam staat dan zult u een bewijs moeten uploaden. Uw aanvraag beoordelen we vervolgens en u ontvangt na beoordeling bericht.

Wanneer uw voertuig langere tijd in onderhoud of reparatie is kan het kenteken tijdelijk omgezet worden naar het kenteken van het vervangende voertuig. U dient dan bewijs aan te leveren dat u een leen-/huurauto heeft van een garage of reparateur, bijvoorbeeld de overeenkomst die u daarvoor tekent. Na deze periode kunt u het kenteken weer laten omzetten naar het kenteken van uw eigen voertuig. U kunt dit regelen door contact op te nemen via telefoonnummer (0118) 555 444.

Als de wijziging kort duurt dan kan het even praktisch zijn als inwoner van een gereguleerde kern om het vervangende voertuig via de Visite-app te voorzien van een parkeerrecht.

Het verzoek tot het (tijdelijk) wijzigen van een kenteken op de hiervoor genoemde manier kunt u maximaal vier keer per jaar doen. Waarbij de parkeervergunning op het kenteken van uw vervangende voertuig zetten en weer terug geldt als twee kentekenwijzigingen. De wijzigingen worden vastgelegd in het parkeervergunningensysteem.

20. Is met een Europese gehandicaptenparkeerkaart een parkeervergunning nodig?

Nee, met een Europese gehandicaptenparkeerkaart is geen parkeervergunning nodig.

21. Moet ik betalen voor het parkeren bij een zorgverlener?

Alle zorgverleners in de gemeente Veere kunnen een gratis parkeerapp bij de gemeente Veere aanvragen. De meeste zorgverleners hebben die al. Uw zorgverlener kan dan uw kenteken in de parkeerapp zetten als u binnenkomt. U hoeft dan niet te betalen voor het parkeren bij uw zorgverlener, óók niet als u parkeert in een vergunninghouderzone.

Uw zorgverlener kan de app aanvragen bij de gemeente door middel van een e-mail naar parkeren@veere.nl.

22. Ik ben mantelzorger. Moet ik betalen voor het parkeren?

Degene aan wie u mantelzorg verleent kan een account aanvragen op de Mantelzorg-app. Die app is in 2022 gratis. Zie voor meer informatie www.veere.nl/overzicht-parkeervergunningen.

23. Ik ben aangesloten bij een kerk. Moet ik tijdens kerkdiensten betalen voor het parkeren?

In uw woonkern kunt u met uw bewonersvergunning overal vrij parkeren. De kerk kan aan leden die buiten de kern wonen een vergunning vrij van kenteken verstrekken voor tijdens de diensten. De kerk kan deze aanvragen bij de gemeente via een e-mail naar parkeren@veere.nl.

24. Kunnen eigenaren en huurders van slaapstrandhuisjes ook een parkeervergunning aanvragen?

Als u aantoonbaar eigenaar bent van een slaapstrandhuisje of aantoonbaar een slaapstrandhuisje voor minimaal 1 jaar huurt, komt u in aanmerking voor maximaal twee gratis bewonersvergunningen. U kunt ook een Accommodatie-app aanvragen als u het slaapstrandhuisje verhuurt.

Deze parkeerproducten zijn aan te vragen via het aanvraagsysteem voor de parkeervergunningen. Ga naar https://parkeren.veere.nl, log in met uw DigiD en vraag bewonersvergunningen 2de woning aan en/of een accommodatie-app. Als bewijslast heeft u nodig: een kopie van uw kentekenbewijs bij het aanvragen van een bewonersvergunning 2de woning en een bewijs dat u eigenaar of huurder (met een jaarcontract) bent.

25. Is er een parkeervergunning nodig voor een aanhanger, camper en caravan?

Voor een aanhangwagen of caravan hoeft u geen parkeerbelasting te betalen en heeft u dus geen vergunning nodig. Een aanhangwagen of caravan mag overigens niet langer dan 3 aaneengesloten dagen een parkeerplaats bezetten. In de Algemene Plaatselijke Verordening vindt u de exacte regels voor het parkeren van grotere voertuigen terug.

Een camper is een motorvoertuig en daarvoor moet u wél parkeerbelasting betalen. Dus voor een camper dient u een parkeervergunning aan te vragen als deze op de openbare weg staat, óf u parkeert deze tegen betaling. Let op: als uw camper hoger is dan 2,40 meter en/of langer dan 6 meter en/of zwaarder dan 2.800 kg dan mag deze alleen op speciale camperplaatsen worden geparkeerd!

FAQ Parkeerapps

26. Welke parkeer-apps zijn er?

Er zijn apps voor 3 doelgroepen:

Inwoners

Visite-app: een app waarmee inwoners hun visite kunnen registreren.

Mantelzorg-app: een app waarmee de ontvanger van mantelzorg de mantelzorger kan registreren.

Bedrijven

WoonWerk-app: een app waarmee bedrijven hun personeel kunnen registreren.

Accommodatie-app: een app waarmee verhuurders hun gasten kunnen registreren.

Maatschappelijke organisaties

Voor maatschappelijke organisaties (inclusief zorgverleners) zijn er een aantal maatwerk apps. In deze apps kunnen kentekens geregistreerd worden voor 4 uur, voor een dag of voor een heel jaar. Voor welke app een organisatie in aanmerking komt en in welke zone deze geldig is, is echt maatwerk per individuele aanvraag. Uw aanvraag stuurt u per e-mail naar parkeren@veere.nl.

Zie voor meer informatie de pagina Overzicht Parkeervergunningen.

27. Hoe kan ik een parkeerapp aanvragen?

Zie voor meer informatie de pagina Parkeervergunning.

28. Hoe maak ik een snelkoppeling naar de parkeer-apps op mijn apparaat?

De parkeer-apps zijn websites die gemaakt zijn voor gebruik op een mobiele telefoon, tablet, laptop of computer. U kunt deze niet vinden in de App Store of Play Store. Hieronder vindt u hoe u de parkeer-apps op het startscherm van uw mobiele apparaten zet.

Mobiele apparaten

Website op Beginscherm iPhone/iPad zetten

 • Open de app waarmee u internet.
 • Open de site die op het Beginscherm moet komen.
 • Klik onderin op de Deelknop. Dat is het pictogram van een vierkant met het pijltje naar boven.
 • Klik op Zet op beginscherm.
 • U ziet de naam die op het beginscherm zal komen en het website-adres. Klik op de naam om die te veranderen, bijvoorbeeld als het een heel lange naam is.
 • Klik op Voeg toe.

De website staat tussen de apps op het Beginscherm.

Website op Startscherm Android-toestel zetten

 • Open de browser Chrome.
 • Ga naar de website die u op het Startscherm wilt plaatsen.
 • Klik rechtsboven op een pictogram met drie stipjes.
 • Klik op Toevoegen aan startscherm.
 • Geef de site een herkenbare titel of laat de standaardbenaming staan.
 • Klik op Toevoegen en eventueel nogmaals op Toevoegen.

De site staat op het Startscherm van het toestel.

Computer of laptop

Snelkoppeling maken in Chrome

 • Start Chrome
 • Open de website die u op het Bureaublad wilt plaatsen.
 • Klik rechtsboven op de knop met de drie puntjes.
 • Klik onder in het menu op Meer hulpprogramma's > Snelle link maken.
 • Klik op Maken.

De snelkoppeling staat op het bureaublad.

Snelkoppeling maken in Edge en Firefox

In Microsoft Edge en Firefox is het niet mogelijk om op het Bureaublad een snelkoppeling naar een website te plaatsen. Wel heeft Windows 10 hier een trucje voor.

 • Open de internetbrowser en ga naar de website die u op het Bureaublad wilt zetten.
 • Klik in de adresbalk.
 • Het website-adres heeft nu een blauwe achtergrond en is geselecteerd. Klik met de rechtermuisknop op het geselecteerde website-adres.
 • Klik in het menu dat verschijnt op Kopiëren.
 • Ga naar het Bureaublad.
 • Klik met de rechtermuisknop op een lege plek op het Bureaublad.
 • Klik op Nieuw > Snelkoppeling.
 • Klik met de rechtermuisknop in het vak onder 'Geef de locatie van het item op'.
 • Klik op Plakken.
 • De URL staat in het veld. Klik op Volgende.
 • Typ een herkenbare naam voor de snelkoppeling.
 • Klik op Voltooien.

De snelkoppeling staat op het Bureaublad.

FAQ Bewoners vergunninghoudergebied

29. Hoeveel vergunningen krijg ik als inwoner? En wat kosten ze?

Op de pagina Overzicht Parkeervergunningen leest u hier alles over.

30. Waar moet visite van inwoners parkeren?

Inwoners kunnen hun visite gewoon in de eigen straat laten parkeren (als daar parkeervakken zijn) of dichtbij in de buurt als het voertuig maar een geldig parkeerrecht heeft. Op de pagina Overzicht Parkeervergunningen leest u hier alles over.

Inwoners van de vergunninghouderzone kunnen per adres een Visite-app aanvragen door in te loggen in het aanvraagsysteem. Na toekenning van het parkeerproduct ontvangt de aanvrager per e-mail verdere informatie. Op de app kan ingelogd worden via https://parkeren.veere.nl/DVSportal/.

Op de Visite-app kan voor maximaal € 300,00 per jaar aan tegoed gestort worden. Saldo dat u stort en niet opmaakt, neemt u mee naar het volgende jaar.

31. Zijn er ook kraskaarten voor mensen die niet met een Visite-app uit de voeten kunnen?

Ja, we hebben kraskaarten voor een hele dag en dagdeelkraskaarten voor een halve dag. Op de pagina Overzicht Parkeervergunningen leest u hier alles over. Voorwaarde is dat u géén account heeft op de Visite-app.

FAQ Bedrijven vergunninghoudergebied

32. Waar parkeren de klanten van mijn winkel?

Klanten uit uw eigen kern mogen overal parkeren waar dat is toegestaan, als zij beschikken over een bewonersvergunning. Voor klanten van buitenaf is het soms mogelijk om direct bij de winkel te parkeren als daar betaald parkeren geldt; bij supermarkten is het eerste uur parkeren vaak vrijgesteld van parkeerbelasting. In andere gevallen moeten uw klanten van buitenaf soms een eindje lopen.

33. Waar kunnen leveranciers staan tijdens het laden en lossen?

Laden en lossen is overal toegestaan. Wel dienen de standaard verkeersregels (stopverbod, geen kruispunt blokkeren et cetera) in acht te worden genomen.

34. Kenteken tijdelijk wijzigen?

Zie FAQ Parkeervergunningen vraag en antwoord 19.

35. Hoeveel vergunningen krijg ik als ondernemer en wat kosten ze?

Een bedrijf gevestigd in de parkeervergunninghouderzone kan per adres maximaal twee bedrijfsvergunningen aanvragen. Bedrijfsvergunningen kosten in 2022 € 40,00 per stuk.

36. Waar zijn de bedrijfsvergunningen geldig?

Bedrijfsvergunningen geven een parkeerrecht voor de parkeervergunninghouderzone en alle betaalde parkeerplaatsen in de kern waar het bedrijf is gevestigd.

37. Waar parkeert ons personeel?

Via de WoonWerk-app kan personeel parkeren op aangewezen locaties. Op de pagina Overzicht Parkeervergunningen leest u hier alles over.

FAQ Legale verhuurders en tweede woningeigenaren

38.  Hoe regel ik voor mijn legale recreatieve verhuuraccommodatie het parkeren voor mijn gasten?

De eventuele parkeercapaciteit op eigen terrein dient zo goed mogelijk te worden benut. Als u echter voor het parkeren door uw gasten afhankelijk bent van de openbare ruimte, kunt u een account aanvragen op de Accommodatie-app.

In de Accommodatie-app registreert u de kentekens van uw gasten, die daarmee een parkeerrecht krijgen. Het maximum aantal auto’s dat u gelijktijdig in de openbare ruimte wilt parkeren (en dus registreert in de app) is maatgevend voor de kosten van een account.

U komt in aanmerking voor de Accommodatie-app als u recreatief mag verhuren en dit al deed voor 1 februari 2019.

Bij het aanvragen van de Accommodatie-app wordt in de volgende situaties om bewijs gevraagd:

 • Recreatieve verhuur Domburgse zomerwoning: bewijs dat de aanvrager op hetzelfde adres staat ingeschreven waarbij de zomerwoning legaal wordt geëxploiteerd. In één document.
 • Recreatieve kamerverhuur: bewijs dat al vóór 1 februari 2019 werd verhuurd (aanslag toeristenbelasting 2018 of eerder). En een bewijs dat de aanvrager op datzelfde adres staat ingeschreven. In één document.
 • Recreatieve verhuur van een recreatiewoning: bewijs dat aanvrager de eigenaar is én dat recreatief gebruik is toegestaan door het bestemmingsplan. U kunt de bestemming van het object controleren op www.ruimtelijkeplannen.nl.
 • Recreatieve verhuur van een tweede woning: bewijs dat aanvrager de eigenaar is én de recreatieve verhuur is toegestaan door de gemeente of een van haar voorgangers. Heeft u dit bewijs niet? Dan komt u niet in aanmerking voor een Accommodatie-app. U kunt niet bij de gemeente zo’n bewijs alsnog aanvragen.

39. Komen eigenaren van tweede woningen in aanmerking voor de Visite-app en de Accommodatie-app?

Eigenaren van tweede woningen komen niet in aanmerking voor de Visite-app. Om een account op de Visite-app aan te kunnen vragen, dient men woonachtig én ingeschreven te zijn in de kern waar de aanvraag voor geldt. Eigenaren van tweede woningen die schriftelijk kunnen aantonen dat zij legaal recreatief mogen verhuren, kunnen in aanmerking komen voor de Accommodatie-app.