Op deze pagina vindt u een overzicht van de parkeervergunningen van de gemeente Veere. Deze vergunningen vraagt u aan via de pagina Parkeervergunning. Alle parkeervergunningen zijn kenteken gebonden en niet overdraagbaar naar een ander kenteken.

Parkeervergunningen voor bewoners

Bewonersvergunning

Voor wie?

Inwoners van een vergunninghouderzone.

Waar is parkeren met de vergunning toegestaan?

Zone1DIS, Zone1DOM, Zone1JOO, Zone1VEE of Zone1ZOU
Overal in de vergunninghouderzone van de kern waar de woning staat, ook op betaald parkeerterreinen in de kern. Kijk op www.veere.nl/parkeerzones voor meer informatie per zone.

Meer informatie

Bewoners ingeschreven op een adres gelegen in een vergunninghouderzone kunnen standaard maximaal vier bewonersvergunningen aanvragen. Voor voertuigen geregistreerd op hun naam. Deze bewonersvergunningen staan altijd op kenteken. De eerste en de tweede bewonersvergunning zijn gratis. De derde en de vierde bewonersvergunning kosten elk € 41,68 per kenteken, per jaar. Met de bewonersvergunning mag overal in de eigen kern worden geparkeerd, zowel in het vergunninghoudergebied als op de betaalde parkeerterreinen.

De bewonersvergunning vraagt u aan via de pagina Parkeervergunning.

Bewonersvergunning 2de woning

Voor wie?

Eigenaren van een tweede woning gelegen in een vergunninghouderzone.

Waar is parkeren met de vergunning toegestaan?

Zone1DIS, Zone1DOM, Zone1JOO, Zone1VEE of Zone1ZOU
Overal in de vergunninghouderzone van de kern waar de woning staat, ook op betaald parkeerterreinen in de kern. Kijk op www.veere.nl/parkeerzones voor meer informatie per zone.

Meer informatie

Tweede woning eigenaren kunnen standaard per adres gelegen in de vergunninghouderzone maximaal twee bewonersvergunningen 2de woning aanvragen. En alleen voor voertuigen geregistreerd op hun naam. Deze staan altijd op kenteken en zijn allebei gratis. Met de bewonersvergunning 2de woning mag overal in de eigen kern worden geparkeerd, zowel in het vergunninghoudergebied als op de betaalde parkeerterreinen.

De bewonersvergunning 2de woning vraagt u aan via de pagina Parkeervergunning.

Visite-app

Voor wie?

Inwoners en tweede woning eigenaren van een vergunninghouderzone om visite aan te melden.

Waar is parkeren met de Visite-app toegestaan?

Zone1DIS, Zone1DOM, Zone1JOO, Zone1VEE of Zone1ZOU
Overal in de kern van de ontvangende inwoner. Kijk op www.veere.nl/parkeerzones voor meer informatie per zone.

Meer informatie

Inwoners en tweede woning eigenaren van een vergunninghouderzone kunnen voor het ontvangen van hun visite gebruik maken van de Visite-app Met de Visite-app betaalt u per minuut klantvriendelijk voor uw visite. De kosten per minuut zijn € 0,0025 (met ingang van 1 januari 2023). Dat komt neer op € 0,15 per uur. U hoeft alleen te betalen voor de visite die u ontvangt tussen 09.00 en 19.00 uur. Per dag bent u per kenteken dus nooit meer dan € 1,50 kwijt. Vergeet niet om uw visite ook ná 19.00 uur en vóór 09.00u (gratis) aan te melden als zij in het vergunninghoudergebied staan geparkeerd. Vanaf 1 januari 2022 kost het registreren van uw visite in de winter (januari, februari, november en december) helemaal niets in de kernen Domburg en Veere. In de maanden januari, februari, november en december is de vergunninghouderzone in Domburg en Veere wel gewoon van kracht: een motorvoertuig moet dus altijd een geldig parkeerrecht hebben op het moment dat het daar parkeert. In Dishoek, Joossesweg en Zoutelande is de vergunninghouderzone in de maanden november tot en met februari niet van kracht. Auto’s parkeren die maanden daar vrij. Een parkeerrecht geven via de Visite-app is die vier maanden in Dishoek, Joossesweg en Zoutelande niet nodig.

Op de Visite-app kan voor maximaal € 150,00 per jaar aan tegoed gestort worden. Door het kenteken van visite aan te melden, krijgt visite een parkeerrecht om overal binnen de kern te staan (zolang hun kenteken is geregistreerd in de app). Als u aan het eind van het jaar saldo over heeft, dan neemt u dit saldo mee naar het volgende jaar.

Vanaf 1 januari 2022 kennen we alleen nog de VisiteMinuut-app. De VisiteDag-app geven we niet meer uit. Inwoners die nog beschikken over een VisiteDag-app kunnen het saldo wat daar op staat opmaken. Nieuw saldo opwaarderen op de VisiteDag-app is niet meer mogelijk. Als er na het gebruiken van het saldo nog een klein deel saldo resteert dan zorgen we ervoor dat dit saldo niet voor u verloren gaat. Als uw saldo op de VisiteDag-app op is, dan schakelt u over naar uw VisiteMinuut-app. Als u die nog niet aangevraagd hebt in het verleden, dan doet u dat alsnog. Wie de app kan aanvragen staat hierboven vermeld onder ‘Voor wie?’.

De Visite-app vraagt u aan via de pagina Parkeervergunning.

Hoe u de visite-app kunt gebruiken leest u op de pagina Veelgestelde vragen (FAQ parkeerapps). 

Kraskaarten

Voor wie?

Inwoners en tweede woning eigenaren van een vergunninghouderzone die digitaal minder vaardig zijn, om visite een parkeerrecht te geven

Waar is parkeren met de kraskaart toegestaan?

Zone1DIS, Zone1DOM, Zone1JOO, Zone1VEE of Zone1ZOU
Overal in de kern van de ontvangende inwoner. Kijk op www.veere.nl/parkeerzones voor meer informatie per zone.

Meer informatie

Inwoners en tweede woning eigenaren van een vergunninghouderzone die digitaal minder vaardig zijn, kunnen voor het ontvangen van hun visite gebruik maken van kraskaarten. Die bestaan er in twee uitvoeringen. Kraskaarten die een hele dag geldig zijn (€ 1,50 per kraskaart) en kraskaarten die een halve dag geldig zijn (€ 0,75 per dagdeelkraskaart). De kraskaarten voor een halve dag zijn geldig van middernacht tót 14.00 uur óf vanaf 12.00 uur tot middernacht.

Alleen inwoners en tweede woning eigenaren van een vergunninghouderzone die géén account hebben op de Visite-app, kunnen op het gemeentehuis maximaal 50 kraskaarten voor een hele dag en 50 kraskaarten voor een halve dag kopen. U maakt hiervoor een afspraak op het gemeentehuis door te bellen naar (0118) 555 444.

Mantelzorg-app

Voor wie?

Inwoners van de vergunninghouderzone die mantelzorg ontvangen en het kenteken van hun mantelzorger(s) van een parkeerrecht wil(len) voorzien.

Waar is parkeren met de Mantelzorg-app toegestaan?

Zone1DIS, Zone1DOM, Zone1JOO, Zone1VEE of Zone1ZOU
Overal in de kern van de ontvangende inwoner. Kijk op www.veere.nl/parkeerzones voor meer informatie per zone.

Meer informatie

Degene aan wie mantelzorg verleend wordt kan een account aanvragen op de Mantelzorg-app. Deze app is gratis. Diegene moet kunnen aantonen dat hij/zij afhankelijk is van mantelzorg via een verklaring van de huisarts, een arts, een zorginstelling of zorgorganisatie. Deze verklaring stuurt de mantelzorgontvanger met vermelding van naam, adres, woonplaats, burgerservicenummer (BSN), telefoonnummer en e-mailadres naar parkeren@veere.nl. En doet in die e-mail een aanvraag voor de Mantelzorg-app. Met de Mantelzorg-app kan de ontvanger van mantelzorg het kenteken registreren van de mantelzorger, waarmee het voertuig van de mantelzorger een parkeerrecht krijgt.

Bekijk op de website van de rijksoverheid wanneer iemand een mantelzorger is.

Participatievergunning

Wat is de Participatievergunning?

Met een Participatievergunning is het mogelijk om overal gratis te parkeren in één kern op Veers grondgebied waar het parkeren is gereguleerd (vergunninghoudersparkeren en betaald parkeren).

Voor wie?

De Participatievergunning is voor inwoners van het buitengebied die een aantoonbare maatschappelijke binding hebben met een kern waar het parkeren is gereguleerd. En die geen gratis of goedkope parkeeroplossing in die kern hebben en/of afhankelijk zijn van een korte loopafstand.

Waar is parkeren met de vergunning toegestaan?

Zone1DIS, Zone1DOM, Zone1JOO, Zone1VEE of Zone1ZOU. Kijk op www.veere.nl/parkeerzones voor meer informatie per zone.

Meer informatie

Met een Participatievergunning is het mogelijk om overal gratis te parkeren in één kern op Veers grondgebied waar het parkeren is gereguleerd (vergunninghoudersparkeren en betaald parkeren).

Niet iedereen die in het buitengebied woont, komt in aanmerking voor de participatievergunning.

De belangrijkste voorwaarden op een rijtje:

 1. U bent ingeschreven in de Basisregistratie personen van de gemeente Veere en bent dus inwoner van onze gemeente.
 2. U woont niet binnen het vergunninghoudergebied van Dishoek, Domburg, Joossesweg, Veere of Zoutelande en woont niet binnen de bebouwde kom van Oostkapelle, Vrouwenpolder of Westkapelle. In deze laatste kernen is het reguleren van het parkeren uitgesteld.
 3. U toont aan dat u een sterke binding heeft met de gereguleerde kern waar u de participatievergunning voor aanvraagt.

De participatievergunning is gratis. U kunt de participatievergunning uitsluitend aanvragen via een e-mail naar parkeren@veere.nl.

Om uw aanvraag te toetsen hebben wij een aantal gegevens van u nodig:

 1. Burger Service Nummer
 2. Geboortedatum
 3. Voor- en achternaam
 4. Woonadres
 5. E-mailadres
 6. Telefoonnummer
 7. Uw motivering, waarin u gedetailleerd uw maatschappelijke binding benoemt. Hoeveel dagen in de week moet u er zijn en waarom? Beschrijf nauwkeurig hoe uw binding met de gereguleerde kern er uit ziet.
 8. Uw kenteken
 9. Als uw kenteken niet op uw naam staat, maar op naam van een bedrijf of een leaseauto betreft, moet u een werkgeversverklaring of leaseovereenkomst  als bewijsstuk toevoegen, waarop minimaal én het kenteken én uw NAW gegevens vermeld staan.

Als uw motivering wordt goedgekeurd door de gemeente, dan kunt u (per adres) maximaal twee vergunningen op kenteken krijgen en deze twee vergunningen hebben dan betrekking op dezelfde kern.

Parkeervergunningen voor bedrijven

Bedrijfsvergunning

Voor wie?

Eigenaren en bedrijfsleiders van bedrijven gevestigd in een vergunninghouderzone.

Waar is parkeren met de vergunning toegestaan?

Zone1DIS, Zone1DOM, Zone1JOO, Zone1VEE of Zone1ZOU
Overal in de kern waar het bedrijf is gevestigd, ook op betaald parkeerterreinen. Kijk op www.veere.nl/parkeerzones voor meer informatie per zone.

Meer informatie

Een bedrijf gevestigd in de parkeervergunninghouderzone kan per adres maximaal twee bedrijfsvergunningen aanvragen. De kosten zijn € 41,68 per vergunning, per jaar.

De bedrijfsvergunning vraagt u aan via de pagina Parkeervergunning.

WoonWerk-app

Voor wie?

Bedrijven gevestigd in gereguleerd gebied om voertuigen van personeel van een parkeerrecht te voorzien.

Waar is parkeren met de WoonWerk-app toegestaan?

Zone2DIS, Zone3DIS, Zone2DOM, Zone2JOO, Zone2OOS, Zone3OOS, Zone2VEE, Zone2VRO, Zone3VRO, Zone1ZEE, Zone2ZEE, Zone2ZOU

Kijk op www.veere.nl/parkeerzones voor meer informatie per zone.

Meer informatie

Werkgevers gevestigd in gereguleerd gebied kunnen de WoonWerk-app aanschaffen. In die app kan de werkgever het kenteken van de werknemer(s) registreren. Bij de aanvraag dient de werkgever te bepalen hoeveel kentekens van personeelsleden tegelijkertijd een parkeerrecht nodig hebben. Voor dat aantal kentekens neemt de werkgever de app af. De werkgever betaalt per kenteken dat tegelijkertijd geregistreerd kan worden € 41,68. De WoonWerk-app is geldig in één zone.

Voorbeeld

Een werkgever heeft 20 personeelsleden. Er werken maximaal 5 personeelsleden tegelijkertijd. De werkgever schaft de WoonWerk-app aan voor 5 kentekens. De werkgever betaalt 5 x € 41,68 = € 208,40. De werkgever zorgt dat kentekens van werkende personeelsleden geregistreerd staan in de WoonWerk-app. Als een werknemer stopt met werken kan het kenteken uit de WoonWerk-app gehaald worden. In plaats daarvan kan het kenteken van een andere medewerker geregistreerd worden.

De WoonWerk-app vraagt u aan via de pagina Parkeervergunning.

Accommodatie-app

Voor wie?

Eigenaren/Verhuurders van legale verblijfsaccommodaties om voertuigen van gasten van een geldig parkeerrecht te voorzien.

Waar is parkeren met de Accommodatie-app toegestaan?

Zone1JOO, Zone2DIS, Zone3DIS, Zone4DIS, Zone3DOM, Zone4DOM, Zone2OOS, Zone3OOS, Zone2VRO, Zone3VRO, Zone3VEE, Zone2ZEE, Zone3ZOU, Zone5ZOU.

Kijk op www.veere.nl/parkeerzones voor meer informatie per zone.

Meer informatie

Verblijfsaccommodaties en verhuurders die voor het parkeren door gasten afhankelijk zijn van de openbare ruimte, kunnen een account aanvragen op de Accommodatie-app.

Door de kentekens van gasten hierin aan te melden, krijgen gasten een parkeerrecht om op bepaalde parkeerterreinen te parkeren. Het maximum aantal auto’s dat u gelijktijdig in de openbare ruimte wilt parkeren (en dus registreert in de app) is maatgevend voor de kosten.

U komt in aanmerking voor de Accommodatie-app als u recreatief mag verhuren en dit al deed voor 1 februari 2019.

De Accommodatie-app vraagt u aan via de pagina Parkeervergunning.

Bewijs

Bij het aanvragen van de Accommodatie-app wordt in de volgende situaties om bewijs gevraagd:

 • Recreatieve verhuur Domburgse zomerwoning: bewijs dat de aanvrager op hetzelfde adres staat ingeschreven waarbij de zomerwoning legaal wordt geëxploiteerd. In één document.
 • Recreatieve kamerverhuur: bewijs dat al vóór 1 februari 2019 werd verhuurd (aanslag toeristenbelasting 2018 of eerder). En een bewijs dat de aanvrager op datzelfde adres staat ingeschreven. In één document.
 • Recreatieve verhuur van een recreatiewoning: bewijs dat aanvrager de eigenaar is én dat recreatief gebruik is toegestaan door het bestemmingsplan. U kunt de bestemming van het object controleren op www.ruimtelijkeplannen.nl
 • Recreatieve verhuur van een tweede woning: bewijs dat aanvrager de eigenaar is én de recreatieve verhuur is toegestaan door de gemeente of een van haar voorgangers. Heeft u dit bewijs niet? Dan komt u niet in aanmerking voor een Accommodatie-app. U kunt niet bij de gemeente zo’n bewijs alsnog aanvragen.

Kosten

De kosten van de Accommodatie-app vindt u hieronder terug.

Type parkeervergunning

Specificatie

Tarief digitaal*

Accommodatie-appRecht voor 1 (één) auto€ 156,30
Geldig op aangewezen locatie
 Recht voor 2 (twee) auto's€ 312,60
Geldig op aangewezen locatie
 Recht voor 3 (drie) auto's of meer€ 312,60 voor de eerste twee auto's, daarna € 521,00 per extra auto
Geldig op aangewezen locatie

Vergunning Dienstverlening

Voor wie?

Bedrijven die diensten verlenen in een gereguleerde kern, die zelf níet gevestigd zijn in die gereguleerde kern.

Waar is parkeren met vergunning toegestaan?

Zone1DIS, Zone1DOM, Zone1JOO, Zone1VEE of Zone1ZOU.

Kijk op www.veere.nl/parkeerzones voor meer informatie per zone.

Meer informatie

Bedrijven kunnen met deze parkeervergunning parkeren tijdens hun werkzaamheden/diensten in een gereguleerde kern, o.a. tijdens markten. De kosten van deze vergunning zijn € 41,68 per kenteken, per kern, per jaar.

De Vergunning Dienstverlening vraagt u aan via de pagina Parkeervergunning.

Iedereen

Jaarkaart D-E

Voor wie?

Iedereen.

Waar is parkeren met vergunning toegestaan?

Zone2Wal

Kijk op www.veere.nl/parkeerzones voor meer informatie per zone.

Boven de parkeerautomaten in de tariefzones B, D, E, N en U hangt een wit bordje met daarop vermeld een zwarte letter. De letter communiceert de op het parkeerterrein geldende tariefzone. Zo kunnen parkeerders met een jaarkaart gemakkelijk zien of hun jaarkaart wel of niet geldig is op het parkeerterrein.

Meer informatie

Voor bezoekers die vaak met de auto naar de Veerse kust gaan is een jaarkaart beschikbaar. Met deze jaarkaart kan dan geparkeerd worden op alle betaald parkeerterreinen uit de tariefzones D en E. 

Deze jaarkaart is door eenieder aan te vragen en kost € 104,20 per kenteken, per jaar.

 De jaarkaart D-E vraagt u aan via de pagina Parkeervergunning.

Jaarkaart B-E

Voor wie?

Iedereen.

Waar is parkeren met vergunning toegestaan?

Zone3WAL

Kijk op www.veere.nl/parkeerzones voor meer informatie per zone.

Boven de parkeerautomaten in de tariefzones B, D, E, N en U hangt een wit bordje met daarop vermeld een zwarte letter. De letter communiceert de op het parkeerterrein geldende tariefzone. Zo kunnen parkeerders met een jaarkaart gemakkelijk zien of hun jaarkaart wel of niet geldig is op het parkeerterrein.

Meer informatie

Voor bezoekers die vaak met de auto naar de Veerse kust gaan én graag de stadjes en dorpen bezoeken, is deze jaarkaart beschikbaar. Met deze jaarkaart kan dan geparkeerd worden op alle betaald parkeerterreinen uit de tariefzones B, D en E. 

Deze jaarkaart is door eenieder aan te vragen en kost € 182,35 per kenteken, per jaar.

De jaarkaart B-E vraagt u aan via de pagina Parkeervergunning.

Jaarkaart Zeedijk

Voor wie?

Iedereen.

Waar is parkeren met vergunning toegestaan?

Zone1ZEE

Kijk op www.veere.nl/parkeerzones voor meer informatie per zone.

Meer informatie

Voor bezoekers die vaak met de auto naar de Zeedijk gaan is deze jaarkaart beschikbaar. 

Deze jaarkaart is door eenieder aan te vragen en kost € 41,68 per kenteken, per jaar.

De jaarkaart Zeedijk vraagt u aan via de pagina Parkeervergunning.