Op deze pagina vindt u een overzicht van de parkeervergunningen van de gemeente Veere. Deze vergunningen vraagt u aan via de pagina ParkeervergunningAlle parkeervergunningen zijn kenteken gebonden en niet overdraagbaar naar een ander kenteken.

Parkeervergunningen voor bewoners

Bewonersvergunning

Voor wie?

Inwoners van de woonkernen.

Waar is parkeren met vergunning toegestaan?

Zone1DOM, Zone1VEE of Zone1ZOU
Overal in de kern waar de woning staat, ook op betaald parkeerterreinen in de kern.

Meer informatie

Inwoners kunnen standaard maximaal twee bewonersvergunningen aanvragen. Deze staan altijd op kenteken. De eerste bewonersvergunning is gratis, de eventuele tweede vergunning kost € 40,- per jaar. Met de bewonersvergunning kunnen inwoners overal in de eigen kern parkeren, zowel in het vergunninghoudergebied als op de betaalde parkeerterreinen.


 

Visite-app

Voor wie?

Inwoners om visite aan te melden.

Waar is parkeren met vergunning toegestaan?

Zone1DOM, Zone1VEE of Zone1ZOU
Overal in de kern van de ontvangende inwoner.

Meer informatie

Inwoners kunnen voor het ontvangen van hun visite gebruik maken van twee apps:

  • VisiteMinuut-app waarmee u per minuut betaalt: de kosten per minuut zijn € 0,01 (€ 0,60 per uur). Als parkeren langer duurt dan 6 uur en 40 minuten is het voordeliger om voor een dagkaart te kiezen;
  • VisiteDag-app waarmee u per dag betaalt: de kosten zijn € 4,- per dag. Met een dagkaart heeft visite een parkeerrecht tot de volgende ochtend 09:00 uur op een betaald parkeerterrein of tot 00:00 uur in het vergunninghoudergebied.

Op elk van beide Visite-apps kan voor maximaal € 300,- per jaar aan tegoed gestort worden. Door het kenteken van visite aan te melden, krijgt visite een parkeerrecht om overal binnen de kern te staan (zolang hun kenteken is geregistreerd in de app).

Als u aan het eind van het jaar tegoed over heeft, dan neemt u dit bedrag mee naar het volgende jaar.

De kraskaarten zoals die tot nu toe in Domburg en Veere in gebruik zijn worden vervangen door de Visite-app.

Mantelzorg-app

Voor wie?

Inwoners die  mantelzorg ontvangen om mantelzorgers aan te melden.

Waar is parkeren met vergunning toegestaan?

Zone1DOM, Zone1VEE of Zone1ZOU
Overal in de kern van de ontvangende inwoner.

Meer informatie

Degene aan wie u mantelzorg verleent kan een account aanvragen op de Mantelzorg-app (€40,- per jaar). Diegene moet kunnen aantonen dat hij/zij afhankelijk is van mantelzorg via een verklaring van de huisarts. Deze verklaring voegt u in het aanvraagsysteem toe bij uw aanvraag. Met de mantelzorg-app kan de ontvanger van mantelzorg het kenteken registreren van u als mantelzorger, waarmee u een parkeerrecht krijgt.

 

Bekijk op de website van de rijksoverheid wanneer iemand een mantelzorger is.

Parkeervergunningen voor bedrijven

Bedrijfsvergunning

Voor wie?

Eigenaren en bedrijfsleiders van bedrijven.

Waar is parkeren met vergunning toegestaan?

Zone1DOM, Zone1VEE of Zone1ZOU
Overal in de kern waar het bedrijf is gevestigd, ook op betaald parkeerterreinen.

Meer informatie

Een bedrijf gevestigd in de parkeervergunninghouderzone kan per adres maximaal twee bedrijfsvergunningen aanvragen. De eerste bedrijfsvergunning kost € 95,00. De tweede bedrijfsvergunning kost 195,00.

 

WoonWerk-app

Voor wie?

Bedrijven om personeel aan te melden.

Waar is parkeren met vergunning toegestaan?

Zone2DOM, Zone2VEE of Zone2ZOU.

Meer informatie

Werkgevers gevestigd in gereguleerd gebied kunnen de WoonWerk-app aanschaffen. In die app kan de werkgever het kenteken van de werknemer(s) registreren. Bij de aanvraag dient de werkgever te bepalen hoeveel kentekens van personeelsleden tegelijkertijd een parkeerrecht nodig hebben. Voor dat aantal kentekens neemt de werkgever de app af. De werkgever betaalt per kenteken dat tegelijkertijd geregistreerd kan worden € 40,00.

Voorbeeld: Een werkgever heeft 20 personeelsleden. Er werken maximaal 5 personeelsleden tegelijkertijd. De werkgever schaft de WoonWerk-app aan voor 5 kentekens. De werkgever betaalt 5 x € 40,- = € 200,-. De werkgever zorgt dat kentekens van werkende personeelsleden geregistreerd staan in de WoonWerk-app. Als een werknemer stopt met werken kan het kenteken uit de WoonWerk-app gehaald worden. In plaats daarvan kan het kenteken van een andere medewerker geregistreerd worden.

Accommodatie-app

Voor wie?

Eigenaren/Verhuurders van legale verblijfsaccommodaties om gasten aan te melden.

Waar is parkeren met vergunning toegestaan?

Zone3DOM, Zone4DOM, Zone5DOM (dubbel tarief), Zone2VEE, Zone3VEE (dubbel tarief), Zone3ZOU of Zone5ZOU (dubbel tarief).

Meer informatie

Verblijfsaccommodaties en verhuurders die voor het parkeren door gasten afhankelijk zijn van de openbare ruimte, kunnen een account aanvragen op de Accommodatie-app.

Door de kentekens van gasten hierin aan te melden, krijgen gasten een parkeerrecht om op bepaald parkeerterreinen te parkeren. Het maximum aantal auto’s dat u gelijktijdig in de openbare ruimte wilt parkeren (en dus registreert in de app) is maatgevend voor de kosten.

De parkeervergunning vrij van kenteken, de methode die we voorheen in Veere en Domburg gebruikten, is vervallen.

U komt in aanmerking voor de Accommodatie-app als u recreatief mag verhuren en dit al deed voor 1 februari 2019.

Bewijs

Bij het aanvragen van de Accommodatie-app wordt in de volgende situaties om bewijs gevraagd:

  • Recreatieve verhuur Domburgse zomerwoning: bewijs dat de aanvrager op hetzelfde adres staat ingeschreven als de betreffende Domburgse zomerwoning.
  • Recreatieve kamerverhuur: bewijs (een aanslag toeristenbelasting) dat al vóór 1 februari 2019 werd verhuurd. En een bewijs dat de aanvrager op datzelfde adres staat ingeschreven. In één document.
  • Recreatieve verhuur van een recreatiewoning: bewijs dat recreatief gebruik is toegestaan door het bestemmingsplan. U kunt de bestemming van het object controleren op www.ruimtelijkeplannen.nl
  • Recreatieve verhuur van een tweede woning: bewijs dat de recreatieve verhuur is toegestaan door de gemeente of een van haar voorgangers met een vergunning. Heeft u dit bewijs niet? Dan mag u uw tweede woning niet verhuren. U kunt niet bij de gemeente zo’n bewijs alsnog aanvragen.

Kosten

De kosten van de Accommodatie-app vindt u hieronder terug.

Type parkeervergunning

Specificatie

Tarief digitaal*

Accommodatie-app

Recht voor één auto

 € 150,00
Geldig op aangewezen locatie

 

Recht voor twee auto's

€ 400,00
Geldig op aangewezen locatie

 

Recht voor drie auto's*

€ 750,00
Geldig op aangewezen locatie

 

Recht voor 4 auto's*

€ 1.200,00
Geldig op aangewezen locatie

 

Recht voor 5 auto's*

€ 500,00 per auto
Geldig op aangewezen locatie

 

Toeslag parkeerrecht op alle betaalde parkeerterreinen in de kern: 100%

 

Marktkoopliedenvergunning

Voor wie?

Marktkooplieden.

Waar is parkeren met vergunning toegestaan?

Zone1DOM, Zone1VEE of Zone1ZOU.

Meer informatie

Marktkooplieden kunnen met deze parkeervergunning tijdens markten parkeren in de kern waar de markt plaatsvindt. De kosten van deze vergunning zijn € 40,-.

Iedereen

Jaarkaart D/E

Voor wie?

Iedereen.

Waar is parkeren met vergunning toegestaan?

Zone2WAL
Op alle betaald parkeerterreinen uit de tariefzones D en E. Dit betreft de betaalde parkeerterreinen Van Woelderenlaan (Vlissingen), Galgeweg, Verlengde Dishoekseweg, Strandweg (allen Dishoek/Koudekerke), Valkenisse(weg) (Groot-Valkenisse/Biggekerke), Wulkpad, Bosweg, Strand Zoutelande/Hoge Hilt, Kustlicht/Branding, Kustlicht (allen Zoutelande), Traverse, overloopparkeerterrein Dr. J.G. Mezgerweg (allen Domburg), Westhove, Randduin, De Vier Hoogten (allen Oostkapelle), Oranjezon, Breezand, Veerse Dam deel gemeente Veere (allen Vrouwenpolder), Veerse Dam deel gemeente Noord-Beveland, Banjaard, Banjaardweg (allen Kamperland, Noord-Beveland).

Meer informatie

Voor bezoekers die vaak met de auto naar de Veerse kust gaan is een jaarkaart beschikbaar. Met deze jaarkaart kan dan geparkeerd worden op alle betaald parkeerterreinen uit de tariefzones D en E. Voorheen was deze kaart bekend als het jaarabonnement waterschapsterreinen.

De jaarkaart is door eenieder aan te vragen en kost € 100,- per jaar.