Het ondersteuningsplan is een belangrijk onderdeel van het Wmo-onderzoek. Wij schrijven het plan na afloop van het persoonlijk gesprek. We stellen doelstellingen op hoe u uw zelfredzaamheid kunt vergroten en uw participatie in de maatschappij.

Wat staat er in het ondersteuningsplan?

  • Een verslag van het persoonlijk gesprek (Wmo-onderzoek).
  • Te behalen doelen en hoe u die doelen kunt bereiken.
  • De visie van de professional op uw ondersteuningsaanvraag.
  • Eventueel, een eigen zienswijze. Dit zijn uw opmerkingen die u kunt toevoegen aan het plan. Bijvoorbeeld als u het niet eens ben met de visie van de professional die uw aanvraag beoordeelt.
  • Uw handtekening dat u akkoord bent. Indien het gaat om een aanvraag van iemand die jonger is dan zestien jaar, dan vragen we handtekening van de wettelijke gezagsdragers.

Visie van de professional

De medewerker waarmee u spreekt (professional) tijdens het persoonlijke gesprek, geeft een visie op uw aanvraag. Zij beschrijven in het ondersteuningsplan welke oplossing het beste is voor uw aanvraag. In deze conclusie nemen we ook mee welke oplossing de goedkoopste is. Het oordeel van de professional is doorslaggevend of u ondersteuning ontvangt via de Wmo of niet.

Ondertekenen van het ondersteuningsplan

Is het ondersteuningsplan gereed? Dan wordt dit naar u gestuurd ter goedkeuring. Wij vragen u om het plan goed door te lezen en te tekenen voor akkoord. Dit ondertekende ondersteuningsplan wordt daarna de officiële aanvraag voor Wmo-ondersteuning.

Wanneer u het niet eens bent

Bent u het niet eens met het ondersteuningsplan? Er is ruimte om uw persoonlijke visie en opmerkingen (uw zienswijze) op te schrijven. Geef duidelijk aan waarmee u het niet eens bent en wat uw mening is (uw zienswijze). Dan ondertekent u alsnog het plan, desnoods met de opmerking ‘niet akkoord’. Uw zienswijze wordt dan meegenomen in het beoordelen van uw aanvraag. Zonder handtekening kan uw aanvraag niet verder. Stuur het ondertekende plan vervolgens retour.

Wat is de volgende stap?

Het ondertekende ondersteuningsplan wordt daarna omgezet naar een officiële Wmo-aanvraag. Daarna volgt een inhoudelijk besluit of u Wmo-ondersteuning krijgt of niet.

Besluit over uw aanvraag – Lees meer hierover in de volgende stap.

Vorige stap Stappenplan Aanvraag Wmo Volgende stap