De gemeente Veere heeft verschillende ruimtelijke plannen ontwikkeld voor de kern Biggekerke. De plannen laten zien hoe we de gronden (percelen) en bouwwerken moeten gebruiken, waar we mogen bouwen, wat we mogen bouwen en hoe dat mag. Bekijk het bestemmingsplan kom Biggekerke.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de ruimtelijke plannen in de kern Biggekerke? Neem dan contact op met Jan Muizelaar, telefoonnummer (0118) 555 335 of e-mailadres JFJ.Muizelaar@veere.nl.