Samen met de grondeigenaar/projectontwikkelaar van het Kaasboerterrein werken we aan een passend plan voor de bouw van een hotelformule op de locatie. Het Kaasboerterrein kent een bewogen geschiedenis, maar is nu al enkele jaren een braakliggend terrein op de grens van Biggekerke en Meliskerke.

In het verleden is een bouwvergunning aangevraagd voor de bouw van een hotel. Dit plan bleek te grootschalig voor de locatie. Eind 2021 hebben we met de projectontwikkelaar een onderhandelingsresultaat bereikt over een afgeslankt alternatief hotelplan. Met een lagere bebouwingsdichtheid en een vergroting van het perceel wordt verder gewerkt aan het zo optimaal mogelijk plan.

Impressie Hotelresort Zoutelande te Biggekerke
Impressie Hotelresort Zoutelande te Biggekerke, lokaal bekend als het Kaasboerterrein.
Afbeelding is ter beschikking gesteld door de ontwikkelaar Kaashoeve BV / Dormio BV

Laatste nieuws 

In de afgelopen periode is gesproken met de direct omwonenden van het perceel en zijn meerdere presentaties gegeven. De aanwezigen zijn op die manier meegenomen in het proces en hebben opmerkingen gemaakt die leidde tot aanpassingen.

In 2023 worden de bestemmingsplanwijziging en de benodigde vergunningen aangevraagd.