Dormio heeft bij de gemeente een gecombineerde aanvraag ingediend voor de omgevingsvergunning en de wijziging van het bestemmingsplan. Het college van B&W heeft op dinsdag 19 december ingestemd met zowel de omgevingsvergunning als de wijziging van het bestemmingsplan. Hiermee kan de gecoördineerde planologische procedure starten.

Het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerp omgevingsvergunning lagen vanaf 21 december 2023 tot en met 2024 ter inzage op het gemeentehuis en Domburg. Daarnaast is het bekend gemaakt in het gemeenteblad en gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl en www.regelsopdekaart.nl.

Impressie Hotelresort Zoutelande te Biggekerke, lokaal bekend als het Kaasboerterrein.
Impressie Hotelresort Zoutelande te Biggekerke, lokaal bekend als het Kaasboerterrein. Afbeelding ter beschikking gesteld door de ontwikkelaar Kaashoeve BV / Dormio BV.

De gemeente geeft met één procedure helderheid in een complex proces

De gemeenteraad besloot op 5 juli 2023 dat er één gecoördineerde procedure voor het realiseren van een hotelresort op het Kaasboerterrein kwam. Kort gezegd gaat het om één procedure bij de gemeente voor alle benodigde vergunningen en wijziging van het bestemmingsplan. Eén procedure geeft helderheid in een complex proces. Niet alleen voor de ontwikkelaar, maar ook voor de gemeenteraad, de omwonenden en andere betrokkenen.

Contact met omwonenden

Er zijn meerdere presentaties gegeven voor o.a. omwonenden. Tijdens de inloopavond van 29 januari 2024 konden bezoekers vragen stellen en plattegronden, tekeningen en artist impressies van het project bekijken. Dormio houdt de omwonenden en de inwoners van Biggekerke via een nieuwsbrief op de hoogte. 

Over het Kaasboerterrein

Het Kaasboerterrein  is een braakliggend terrein op de grens van Biggekerke en Meliskerke. In het verleden is door de grondeigenaar/projectontwikkelaar een bouwvergunning aangevraagd voor de bouw van een hotel. Dit plan bleek te grootschalig voor de locatie. Eind 2021 hebben we met de projectontwikkelaar een onderhandelingsresultaat bereikt over een afgeslankt alternatief hotelplan. 

Documenten

Hieronder vindt u verschillende documenten die over de bouw van het hotel gaan.