Visie Domburg

Domburg is gericht en ingesteld op het (internationale) toerisme. Het belang en de potentie van Domburg om zich als wellness- en vitaliteitsbestemming te onderscheiden wordt internationaal onderkend. Al langere tijd spelen in Domburg een groot aantal ontwikkelingen. Om de ontwikkelingen met elkaar te verbinden en een goede koers voor Domburg uit te stippelen is een toekomstvisie voor Domburg ontwikkeld. We hebben dit gedaan in samenspraak met ondernemers, bewoners en instellingen in Domburg.

Doelen

De belangrijkste doelen van de visie op Domburg zijn:

  1. Het in beeld brengen van de verbindingen/overlap tussen geplande projecten zoals het Singelgebied, de Golfbaan, de Badstatus en diverse ondernemersinitiatieven.
  2. Het fungeren als breed en herkenbaar referentiekader voor toekomstig beleid, passend bij het DNA van Domburg.

Op 25 maart 2015 heeft de gemeenteraad de Visie (7.25 MB) vastgesteld. Hiermee is de koers voor Domburg uitgestippeld. Op basis van deze visie zijn ontwikkelingen in gang gezet. Op deze pagina informeren we u over de verschillende lopende projecten. In de loop van de tijd zal de pagina verder worden aangevuld met concrete plannen voor verschillende gebieden in Domburg.

Meer informatie

Voor algemene vragen over de visie en ontwikkelingen in Domburg kunt u terecht bij Quirien Karman via e-mail qg.karman@veere.nl.

Herinrichting Boulevard Van Schagen Domburg

De aanleiding

In overleg met bewoners, instellingen en ondernemers is een visie en beeldkwaliteitsplan voor Domburg opgesteld. De gemeenteraad heeft deze stukken vastgesteld. Hierin is onder andere de herinrichting van de boulevard opgenomen als op te pakken project. 

Voortraject

In 2016 is een klankbordgroep samengesteld met deelname vanuit stadsraad, ondernemersvereniging, badstatus, stichting strandexploitatie, stichting duinbehoud en gemeente Veere. Deze groep heeft uitgangspunten voor de herinrichting opgesteld en een landschapsarchitect gekozen om een ontwerp te maken. Landschapsarchitectenbureau Lodewijk Baljon heeft het herinrichtingsplan gemaakt. Op 24 november 2016 is het voorlopig ontwerp gepresenteerd tijdens een informatieavond voor alle belanghebbenden. De aanwezigen hebben tijdens deze avond de mogelijkheid gehad opmerkingen te maken en vragen te stellen. Het definitieve ontwerp is gepresenteerd tijdens een informatiebijeenkomst op 21 juni 2017.

Waar staan we nu?

De herinrichting van de eerste- en tweede fase van de boulevard zijn inmiddels afgerond. Het gaat om het gedeelte vanaf de hoge Hil tot het Badpaviljoen en het deel vanaf de Stenen Toko tot net voorbij de watertoren. 

De laatste fase van de herinrichting zal zo goed mogelijk afgestemd worden op de bouwontwikkelingen in het Nehalenniagebied. Het betreft het gedeelte ter hoogte van de strandopgang vanuit de Badstraat. De planning hiervoor is op dit moment nog niet bekend. 

Hoge  Hil Domburg

foto Wilma Steendijk

En als ik meer wil weten?

Op deze website worden de vorderingen van het proces steeds bijgehouden. Hieronder staan de documenten welke belangrijk zijn in het proces. U kunt deze allemaal lezen en/of downloaden. Als u op enig moment vragen heeft of aandachtspunten aan de orde wilt stellen, waar we tijdens de herinrichting rekening mee kunnen houden, dan kunt u deze doorgeven aan de contactpersoon voor de herinrichting boulevard Van Schagen Domburg. Dit is Rens Bosman van de afdeling Openbare Ruimte. Hij is te bereiken op (0118) 555 467 of per mail lc.bosman@veere.nl.

Herontwikkeling Singelgebied

Op 20 juni 2018 is inmiddels alweer de vierde inloopavond voor de plannen in Domburg gehouden. De belangstelling was weer groot, circa 150 belangstellenden zijn een kijkje komen nemen. Vanwege een ingelaste raadsvergadering moest worden uitgeweken naar de ontvangsthal.

Documenten herontwikkeling Singelgebied

Nehalenniagebied Domburg krijgt nieuwe uitstraling

Domburg heeft al jarenlang het keurmerk badstatus. Met verschillende bouwprojecten en verfraaiingen in de openbare ruimte willen we steeds bijdragen aan de uitstraling van Domburg die bij het keurmerk past. De ontwikkelingen in het Nehalenniagebied zijn hier een voorbeeld van. Meer hierover leest u op de pagina ontwikkeling Nehalenniagebied.

Beeldkwaliteitsplan voor Domburg

Op 16 maart heeft de gemeenteraad het Beeldkwaliteitsplan (4.34 MB) voor Domburg vastgesteld. Dit plan is opgesteld door stedenbouwkundige Matthijs de Boer in samenwerking met een klankbordgroep met ondernemers en inwoners uit Domburg. Matthijs is door de gemeente aangesteld als stedenbouwkundige voor Domburg en begeleidt de diverse initiatieven. Dit beeldkwaliteitsplan geeft richtlijnen voor het ontwerpen van de openbare ruimte en nieuwe gebouwen zodat bouwplannen leiden tot een versterking van het 'DNA van Domburg'.

Dit vindt u misschien ook interessant