Visie Domburg

Domburg is gericht en ingesteld op het (internationale) toerisme. Het belang en de potentie van Domburg om zich als wellness- en vitaliteitsbestemming te onderscheiden wordt internationaal onderkend. Al langere tijd spelen in Domburg een groot aantal ontwikkelingen. Om de ontwikkelingen met elkaar te verbinden en een goede koers voor Domburg uit te stippelen is een toekomstvisie voor Domburg ontwikkeld. We hebben dit gedaan in samenspraak met ondernemers, bewoners en instellingen in Domburg.

Doelen

De belangrijkste doelen van de visie op Domburg zijn:

  1. Het in beeld brengen van de verbindingen/overlap tussen geplande projecten zoals het Singelgebied, de Golfbaan, de Badstatus en diverse ondernemersinitiatieven.
  2. Het fungeren als breed en herkenbaar referentiekader voor toekomstig beleid, passend bij het DNA van Domburg.

Op 25 maart 2015 heeft de gemeenteraad de Visie (7.25 MB) vastgesteld. Hiermee is de koers voor Domburg uitgestippeld. Op basis van deze visie zijn ontwikkelingen in gang gezet. Op deze pagina informeren we u over de verschillende lopende projecten. In de loop van de tijd zal de pagina verder worden aangevuld met concrete plannen voor verschillende gebieden in Domburg.

Meer informatie

Voor algemene vragen over de visie en ontwikkelingen in Domburg kunt u terecht bij Quirien Karman via e-mail qg.karman@veere.nl.

Herinrichting Boulevard Van Schagen Domburg

De aanleiding

In de afgelopen periode is in overleg met bewoners, instellingen en ondernemers een visie en beeldkwaliteitsplan voor Domburg opgesteld. De gemeenteraad heeft deze stukken inmiddels vastgesteld. Hierin is onder andere de herinrichting van de boulevard opgenomen als op te pakken project. Hiermee is een basis gelegd voor de herinrichting van de boulevard. 

Voortraject

Er is zomer 2016 een klankbordgroep samengesteld met deelnemers van stadsraad, ondernemersvereniging, badstatus, stichting strandexploitatie, stichting duinbehoud en gemeente Veere. Deze groep heeft een keuze gemaakt voor een landschapsarchitect en uitgangspunten opgesteld. Inmiddels is een ontwerp opgesteld door landschapsarchitectenbureau Lodewijk Baljon. Op 24 november 2016 is het voorlopig ontwerp gepresenteerd tijdens een informatieavond voor alle belanghebbenden in Domburg. Deze avond hebben alle aanwezigen ruim de mogelijkheid gehad opmerkingen te maken en vragen te stellen. Het definitieve ontwerp is getoond tijdens de informatiebijeenkomst op 21 juni 2017.

Waar staan we nu?

In oktober 2017 is gestart met de werkzaamheden waarbij de eerste fase en een deel van de tweede fase van de boulevard zijn aangelegd. Het gaat ongeveer om het traject van de hoge Hil tot aan het Badpaviljoen en het traject van net na de Stenen Toko tot voor de watertoren. De overige delen volgen later en zullen we via deze pagina met u delen.

Hoge  Hil Domburg

foto Wilma Steendijk

En als ik meer wil weten?

Op deze website worden de vorderingen van het proces steeds bijgehouden. Hieronder staan de documenten welke belangrijk zijn in het proces. U kunt deze allemaal lezen en/of downloaden. Als u op enig moment vragen heeft of aandachtspunten aan de orde wilt stellen, waar we tijdens de herinrichting rekening mee kunnen houden, dan kunt u deze doorgeven aan de contactpersoon voor de herinrichting boulevard Van Schagen Domburg. Dit is Rens Bosman van de afdeling Openbare Ruimte. Hij is te bereiken op (0118) 555 467 of per mail lc.bosman@veere.nl.

Herontwikkeling Singelgebied

Op 20 juni 2018 is inmiddels alweer de vierde inloopavond voor de plannen in Domburg gehouden. De belangstelling was weer groot, circa 150 belangstellenden zijn een kijkje komen nemen. Vanwege een ingelaste raadsvergadering moest worden uitgeweken naar de ontvangsthal.

Bekijk voor informatie en de uitgifte van kavels bouwgrond in de energie neutrale wijk herontwikkeling Singelgebied Domburg de pagina Bouwgrond Singelgebied Domburg.

Interesseformulier grond

Film herontwikkeling Singelgebied Domburg

Documenten herontwikkeling Singelgebied

Beeldkwaliteitsplan voor Domburg

Op 16 maart heeft de gemeenteraad het Beeldkwaliteitsplan (4.34 MB) voor Domburg vastgesteld. Dit plan is opgesteld door stedenbouwkundige Matthijs de Boer in samenwerking met een klankbordgroep met ondernemers en inwoners uit Domburg. Matthijs is door de gemeente aangesteld als stedenbouwkundige voor Domburg en begeleidt de diverse initiatieven. Dit beeldkwaliteitsplan geeft richtlijnen voor het ontwerpen van de openbare ruimte en nieuwe gebouwen zodat bouwplannen leiden tot een versterking van het 'DNA van Domburg'.