Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat mensen mee kunnen doen in de maatschappij. Er kan een aanvraag voor ondersteuning bij de gemeente worden gedaan, wanneer er geen andere mogelijkheid is om de hulpvraag op te lossen.

Voor wie is de Wmo bedoeld?

De ondersteuning is er bijvoorbeeld voor mensen met een beperking, voor mensen die langdurig niet goed mee kunnen doen in de maatschappij, of voor mensen die een veilige of beschermde  woonomgeving nodig hebben. Via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kunt u ondersteuning aanvragen die past bij uw persoonlijke situatie.

Voordat u ondersteuning aanvraagt bij de gemeente

De Wmo is bedoeld voor mensen die niet (meer) zelfredzaam zijn. Dit betekent dat zij hun vraag niet zelf kunnen oplossen. Ook de hulp van familie of het sociale netwerk ontbreekt. Daarnaast zijn er ook Welzijnsorganisaties op Walcheren die kosteloos advies en hulp bieden. Deze hulp gaat vóór op de ondersteuning vanuit de Wmo. De ondersteuning die de gemeente biedt, is het laatste sluitstuk. Het is belangrijk dat u kunt aantonen dat u geen andere oplossing heeft dan gemeentelijke ondersteuning.

Weet u wat de mogelijkheden zijn om een oplossing te vinden? Lees meer bij: Hoe regel ik ondersteuning

De Wmo en kinderen tot 18 jaar

Ondersteuning vanuit de Wmo is voornamelijk gericht op volwassenen. Hierop geldt één uitzondering: Hulpmiddelen en woningaanpassingen. Hulpmiddelen en woningaanpassingen voor kinderen onder de 18 jaar worden ook vergoed vanuit de Wmo. Alle andere vormen van ondersteuning voor kinderen tot 18 jaar verloopt via de Jeugdwet. Ook ondersteuning vanuit de Jeugdwet vraagt u aan bij de gemeente.

Is de ondersteuning vanuit de Jeugdwet ook noodzakelijk nadat iemand 18 jaar is geworden? Dat wordt geëvalueerd.
Zo ja: dan zetten we de ondersteuning vanuit de Jeugdwet over naar ondersteuning vanuit de Wmo. Een enkele keer wordt de jeugdhulp verlengd, tot maximaal 23 jaar.

Persoonlijk gesprek

De gemeente onderzoekt uw persoonlijke situatie. Hoe gaat dat? We onderzoeken en beoordelen of ondersteuning via de Wmo noodzakelijk is. Wij zijn dit wettelijk verplicht. Onze medewerkers voeren met u een persoonlijk gesprek. Telefonisch, op onze bezoeklocaties of bij u thuis.

Bent u benieuwd naar onze werkwijze? Lees meer over het doen van een aanvraag voor Wmo-ondersteuning.

Wmo-voorzieningen

Onderstaande vormen van ondersteuning vallen onder de Wmo. We noemen dit ook wel Wmo-voorzieningen.

  • Begeleiding Regulier en begeleiding specialistisch
  • Beschermd wonen
  • Dagbesteding basis en dagbesteding specialistisch
  • Huishoudelijke hulp
  • Huishoudelijke zorg
  • Hulpmiddelen en woningaanpassingen
  • Kortdurend Verblijf
  • Vervoer Wmo

Lees meer over Wmo-voorzieningen

Blijkt uit het persoonlijk onderzoek dat u ondersteuning krijgt via de Wmo? Dan betaalt u zelf een vaste eigen bijdrage. Lees meer hierover.

Meer achtergrondinformatie over de Wmo:

Wat is de Wmo