De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. Onder de Jeugdwet vallen verschillende vormen van jeugdhulp.

Wat is jeugdhulp?

Jeugdhulp is er voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp kan ingezet worden bij psychische problemen, opvoedingsproblemen of gedragsproblemen. Jeugdhulp is er bijvoorbeeld ook voor kinderen of jongeren met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Is de situatie onveilig? Ook dan kan iemand via de Jeugdwet geholpen worden.

18 jaar en ouder

Is de hulp ook nodig nadat iemand 18 jaar is geworden? Zo ja: dan wordt de ondersteuning via de Jeugdwet omgezet naar ondersteuning via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Soms wordt de jeugdhulp verlengd, tot maximaal 23 jaar.

Jeugdwet voorzieningen

Onderstaande vormen van jeugdhulp vallen onder de Jeugdwet, we noemen dit ook wel voorzieningen.

 • Ambulante Jeugdhulp
 • Jeugd GGZ
 • Dagbesteding
 • Kortdurend verblijf
 • Jeugdwet vervoer 
 • Pleegzorg
 • Verblijf in een jeugdinstelling
 • Crisisopvang
 • Jeugdbescherming
 • Jeugdreclassering

Meer over Jeugdwet voorzieningen

Kinderen en hulpmiddelen

Bijna alle ondersteuning aan kinderen en jongeren wordt vergoed vanuit de Jeugdwet. Behalve hulpmiddelen en woningaanpassingen. Deze vorm van ondersteuning verloopt via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ondersteuning via de Wmo vraagt u ook aan bij de gemeente.

Voordat u ondersteuning aanvraagt bij de gemeente

Voordat u een aanvraag doet bij de gemeente, is er nog een stap vóór de Jeugdwet. Dit wordt vaak vergeten. Is er een andere manier waarop uw hulpvraag opgelost kan worden? Bijvoorbeeld via familie of het sociale netwerk. Het is ook mogelijk om ondersteuning te krijgen van schoolmaatschappelijk werk. Voor deze ondersteuning is geen gemeentelijke beschikking nodig. Deze hulp is kosteloos. Heeft u al op deze manieren hulp gezocht? U moet kunnen bewijzen dat u geen andere oplossing heeft dan gemeentelijke ondersteuning. 

Hoe regelt u ondersteuning buiten om de Jeugdwet? Lees hierover meer.

Wat doet de gemeente?

De gemeente regelt de toegang tot de Jeugdhulp voor inwoners van de gemeente Veere. Wij adviseren de jeugdige en de ouders (of de wettelijk vertegenwoordigers) welke hulp het beste voor hen is. De gemeente verleent niet zelf rechtstreeks de zorg. Wij bekijken of uw hulpvraag vergoed kan worden uit het gemeentelijk budget voor de Jeugdwet.

Persoonlijk gesprek

We gaan met u in persoonlijk gesprek over de hulpvraag voor het kind of de jongere. Een gesprek vindt plaats op één van onze bezoeklocaties of bij u thuis. Het kan ook telefonisch. We onderzoeken of het nodig is dat de ondersteuning via de Jeugdwet verloopt. Wij zijn dit wettelijk verplicht. Dit gesprek voeren we altijd met de volwassenen die wettelijk gezag hebben over het kind of de jongere. Dit noemen we ook wel de wettelijk gezaghebbende vertegenwoordigers.

Is het kind of de jongere ook bij het gesprek?

 • Een kind onder de 12 jaar is niet aanwezig
 • Een kind vanaf 12 jaar mag/kan aanwezig zijn
 • Vanaf 16 jaar is de jongere bij het gesprek aanwezig en mogen wij ook gesprekken voeren zonder wettelijk gezaghebbende vertegenwoordigers.

Bent u benieuwd naar onze werkwijze? Lees meer over het doen van een aanvraag voor ondersteuning vanuit de Jeugdwet.

Meer achtergrondinformatie over de Jeugdwet:

Wat is de Jeugdwet?