Het concept Programma Wonen 2022-2027 ligt vanaf 17 augustus tot en met 28 september ter inzage. 

Ter Inzage

Het digitale concept Programma Wonen 2022-2027 is te zien op deze pagina onder 'Documenten'. De stukken kunt u ook inzien op het gemeentehuis, Traverse 1 in Domburg. De Centrale Publieksbalie werkt uitsluitend op afspraak. Wilt u één of meerdere dossiers inzien? Wij helpen u graag en vragen u contact op te nemen via (0118) 555 444, dat kan vanaf 08.30 uur ‘s morgens. U kunt ons ook mailen via gemeente@veere.nl
 

Zienswijze indienen

Van 17 augustus tot en met 28 september 2022 kan iedereen mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Als u mondeling een zienswijze wilt indienen, kunt u hiervoor contact opnemen met mevrouw M. Schillings, m.schillings@veere.nl. Indien u het plan in wilt komen zien op het gemeentehuis, dan graag vooraf contact opnemen.

Bespreking met stads- en dorpsraden

Op donderdag 1 september zijn alle stads- en dorpsraden uitgenodigd om het concept Programma Wonen 2022-2027 te bespreken. Zij kunnen voor, tijdens of na (tot 28 september) deze bijeenkomst hun feedback op het concept delen.