U heeft dromen, ideeën, of zelfs uitgewerkte plannen en wilt graag weten of uw plan kans van slagen heeft, of een vergunning kan worden verleend. Of u wilt concreet een vergunning aanvragen.

Via deze wegwijzer helpen wij u de juiste route te bewandelen

Hieronder staan de verschillende keuzes met daarachter uitleg. 

Initiatieven in de fysieke leefomgeving

Voor alle initiatieven in de fysieke leefomgeving in de gemeente Veere wordt het aangeraden om te participeren met belanghebbenden. Hiervoor is een participatiebrochurelink naar pdf bestand (112 KB) opgesteld. Heeft u een initiatief dat afwijkt van de regels in het omgevingsplan? Om u als initiatiefnemer duidelijk te maken hoe initiatieven in de fysieke leefomgeving mogelijk kunnen worden gemaakt is een handboeklink naar pdf bestand (1114 KB) opgesteld met onder andere de handvatten voor een ruimtelijke onderbouwinglink naar pdf bestand (442 KB). 

Wegwijzer

 • Ik wil een conceptverzoek (vooraanvraag) doen

  Hier wordt u doorgeleid naar het DSO. Dit is bedoeld om te checken of u in aanmerking komt voor het krijgen van een vergunning. De keuzes die u doorloopt zijn dezelfde als bij het doen van een echte aanvraag. Vlak voor het indienen kiest u voor de optie ‘conceptverzoek’ indienen.

 • Ik wil checken of ik een vergunning nodig heb

  Met de vergunningcheck controleert u snel of u voor uw werkzaamheden een melding moet doen, een vergunning moet aanvragen of iets anders moet doen.

 • Ik wil een vergunning aanvragen

  Hier wordt u doorgeleid naar het DSO. Tijdens dit aanvraagproces kunt u tussentijds uw ingevulde gegevens opslaan en op een later moment verdergaan of indienen. 

  Tip: doe eerst een conceptverzoek.

 • Ik heb een idee dat complex is

  Is uw plan nog niet ver uitgewerkt en wilt u weten of het kans van slagen heeft? Kies dan voor deze optie. Deze is bedoeld voor complexere projecten waarvan u inschat dat ze niet passen in de bestaande regelgeving of een forse impact hebben op de omgeving. U wordt doorgeleid naar een kort formulier waar u een toelichting geeft. Wij nemen daarna contact met u op.

Ik wil een nieuwbouwinitiatief indienen

Wilt u een nieuwbouwinitiatief indienen? 

Met regelmaat kloppen Veerse inwoners en ondernemers bij de gemeente aan met hun nieuwbouwplan. Dit varieert van individuele woningen op lege percelen tot complete nieuwbouwwijken met huur- en koopwoningen. Om efficiënt te kunnen werken en initiatiefnemers snel duidelijkheid te bieden over de realisatietermijn van hun plan, hanteert de gemeente Veere een nieuwbouwprogrammering (NBP). Hierin worden alle nieuwbouwplannen van meer dan drie woningen gepland. Deze planning wordt samen met de initiatiefnemers aangehouden om hun projecten zo snel mogelijk te realiseren: wat bijdraagt aan de broodnodige uitbreiding van de woningvoorraad in de gemeente Veere.

Hoe wordt uw plan getoetst?

Complexe ruimtelijke plannen worden in Veere beoordeeld door het Intaketeam. Wanneer een woningbouwplan van drie of meer woningen kansrijk blijkt, wordt het opgenomen in een groslijst van woningbouwplannen. Deze lijst wordt tweemaal per jaar, op vaste momenten, getoetst volgens het toetsingskader. 

De plannen die de meeste punten behalen, worden opgenomen in de nieuwbouwprogrammering. Het aantal beschikbare plaatsen op de programmering is afhankelijk van de ambtelijke capaciteit en de voortgang van lopende projecten. De nieuwbouwprogrammering (NBP) wordt tweemaal per jaar door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld, waarna de initiatiefnemers op de hoogte worden gebracht van de uitslag voor hun project.

Wat is het toetsingskader?

Het toetsingskader is in het najaar van 2023 door de gemeenteraad vastgesteld. Dit kader weegt nieuwbouwplannen op diverse punten, die u kunt teruglezen op overheid.nl.

Manier van aanmelden van uw project?

Initiatiefnemers kunnen hun plannen indienen via het onderstaande formulier.

Intakeformulier voor ruimtelijke initiatieven

Uw plan wordt door het intaketeam behandeld. U ontvangt van hen schriftelijk een reactie met daarin het antwoord of uw plan kansrijk of niet kansrijk is.
Is uw plan kansrijk dan staat er in de brief vermeldt wanneer uw plan door het toetsingskader wordt beoordeeld. 

Initiatiefnemers ontvangen van het intaketeam bericht of hun plan kansrijk is, met eventuele toelichting. Kansrijke initiatieven worden vervolgens getoetst aan het toetsingskader. Na vaststelling van de NBP door het college van burgemeester en wethouders, ontvangen initiatiefnemers bericht of hun plan is opgenomen, inclusief een indicatie van de uitvoeringstermijn.

Tijdlijn beoordeling toetsingskader NBP

De NBP wordt tweemaal per jaar bijgewerkt en vastgesteld: in mei en november. Initiatiefnemers kunnen plannen indienen bij het intaketeam tot:  

2024

 • Indienen tot 22 april – uitslag begin juni 
 • Indienen tot 22 oktober  - uitslag begin december

2025

 • Indienen tot 22 april – uitslag begin juni 
 • Indienen tot 22 oktober  - uitslag begin december

U heeft een plan voor een, twee of drie woningen, wat dan?

Kleine initiatieven tot 3 woningen kunt u indienen bij het Intaketeam
Dit kan altijd, gedurende het hele jaar. Het Intaketeam beoordeelt uw plan en laat u binnen 4 weken weten of uw plan kansrijk is of niet. 

Beleidsdoelen

Met het Programma Wonen Veere 2022 – 2027 stelt de gemeente Veere zich ten doel om 852 nieuwbouwwoningen te realiseren in 7 jaar tijd. Hierbij wordt gefocust op betaalbare, starters-, sociale en levensloopbestendige woningen. Verschillende kaders in het toetsingskader, zoals omvang, volgorde, inbreiding en eigendom, helpen bij het faciliteren van woningbouwplannen die inspelen op de lokale behoefte en bij een snellere uitvoering van kansrijke projecten.