Algemeen aanpak verkeersproblematiek

Alle besturen van de wegbeheerders op Walcheren hebben in 2019 de Mobiliteitsvisie Walcherenlink naar pdf bestand (900 KB) vastgesteld. Hiermee is een gewijzigde wegencategorisering vastgesteld, gebaseerd op twee hoofdprincipes:

  • Het autoverkeer zoveel mogelijk bundelen op veilige stroomwegen (A58 en N57) en een aantal veilige gebiedsontsluitingswegen (GOW).
  • De kust zoveel mogelijk vrijwaren van doorgaand verkeer.

Dit heeft gezorgd voor een wegencategorisering met inprikkende gebiedsontsluitingswegen (GOW) vanaf de stroomwegen N57 en A58 (zie afbeelding). Voor de ontsluiting van onder andere Domburg en het kustgebied is een GOW aangeduid vanaf de rotonde N57 ten zuiden van Serooskerke via de Gapingseweg, Wilgenhoekweg, Hondegemsweg tot in Grijpskerke. In Grijpskerke splitst de GOW zich in de Loodholseweg richting Aagtekerke/Domburg/Westkapelle en de Mariekerkseweg richting Zoutelande. In Aagtekerke (binnen de bebouwde kom) zijn hierdoor de Pekelingseweg, Rijsoordselaan, Burgemeester Bosselaarstraat en Prelaatweg aangewezen als GOW.

Kaartje verkeersstromen
Kaartje verkeersstromen - Mobiliteitsvisie Walcheren 

Probleemstelling

Sinds de komst van de N57 zijn de verkeersintensiteiten toegenomen. Ook de komende jaren is de verwachting dat deze intensiteiten verder groeien. De toename van het verkeer wordt door inwoners van de gemeente Veere en bezoekers als een groot punt van zorg gezien. Deze hoeveelheid verkeer:

  • Is schadelijk voor de leefbaarheid en woongenot;
  • Zorgt voor slechte oversteekbaarheid;
  • Levert verkeersonveilig gedrag op;
  • Zorgt voor geluidsoverlast;
  • Zorgt voor verslechtering van de luchtkwaliteit;
  • Verhoogt de kans op ongevallen.

Daarom willen we samen met de bewoners op zoek naar een robuuste oplossing voor de verkeersproblematiek. Lees hierover verder op de pagina Noordwestroute

Laatste nieuws