Melding van voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap (voorheen ondertrouw)

Let op: wegens grote belangstelling is het maximum aantal huwelijken voor 16 en 23 juni 2023 bereikt. Het is niet meer mogelijk om op deze dag in de gemeente Veere te trouwen.

Gaat u binnenkort trouwen? Gefeliciteerd met deze grote stap!

Voordat dit feestelijke moment aanbreekt, doet u eerst een melding van voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap bij de gemeente. Dat mag in de gemeente waar u en uw partner gaan trouwen. Bij de gemeente Veere kunt u dit gemakkelijk digitaal doen via de huwelijksapp. Deze opent u via de blauwe knop hieronder.

Melding huwelijk of partnerschap 

Partnerschap omzetten in huwelijk 

Let op: vanaf twee weken tot uiterlijk één jaar nadat u de melding van voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap hebt gedaan, kunt u trouwen.

Beperkte gemeenschap van goederen

Sinds 1 januari 2018 gelden er nieuwe regels. Dan geldt automatisch een beperkte gemeenschap van goederen. Erfenissen en schenkingen vallen dan niet in de gemeenschap. Dat geldt ook voor de bezittingen en schulden die alleen van u waren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de notaris of kijk op de website van de Rijksoverheid(externe link).

Hoe doet u een melding van een voorgenomen huwelijk?

In de gemeente Veere doet u uw melding via onze huwelijksapp.

Geregistreerd partnerschap

Gaat u niet trouwen, maar wilt u de relatie met uw partner wél officieel vastleggen? Dan kunt u kiezen voor een geregistreerd partnerschap(externe link). U kunt een melding van een voorgenomen geregistreerd partnerschap doen via onze huwelijksapp.

Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk

Heeft u een geregistreerd partnerschap en wilt u trouwen met uw geregistreerd partner? Dan kunt u uw geregistreerd partnerschap laten omzetten in een huwelijk. Dit kunt u digitaal doorgeven. Bij een omzetting van een geregistreerd partnerschap naar een huwelijk zijn geen getuigen nodig. U kunt er natuurlijk wel voor kiezen om er een feestelijke ceremonie van te maken zoals bij een standaard huwelijk.

De omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk wordt niet altijd erkend in het buitenland. Voor het buitenland kan een internationaal uittreksel van de huwelijksakte afgegeven worden met als huwelijksdatum de datum van de omzetting. Hierin staat geen verwijzing naar uw eerdere geregistreerd partnerschap.
 

De trouwceremonie

Als u een melding van voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap doet, wilt u misschien ook zo snel mogelijk de ceremonie plannen. Dat is het moment waarop u en uw partner elkaar het jawoord geven. U kunt uw trouwdatum en het tijdstip direct online reserveren. U heeft hiervoor wel DigiD nodig en kopieën (voor- en achterkant) van de identiteitsbewijzen van uw getuigen. 

Uw trouwlocatie en ambtenaar van de burgerlijke stand

In de gemeente Veere hebben we verschillende officiële trouwlocaties. Een overzicht van deze prachtige plekken vindt u op onze webpagina trouwlocaties. Ook kunt u zelf bepalen wie de plechtigheid voltrekt. Op de webpagina trouwambtenaren leest u hier alles over.

Let op! In verband met verduurzamingswerkzaamheden is het vanaf 23 oktober 2023 niet mogelijk om in Stadhuis Veere te trouwen.