Via de Jeugdwet kan de voorziening Jeugdvervoer aangevraagd worden.

Voor wie is het Jeugdvervoer bedoeld?

Jeugdvervoer is bedoeld wanneer u zelf als ouder of verzorger het kind niet zelf kunt vervoeren. Bijvoorbeeld vanwege een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Zo is er speciaal taxivervoer voor kinderen en jongeren die alleen in een rolstoel vervoerd kunnen worden. 

Waarvoor kunt u Jeugdvervoer inzetten?

U kunt Jeugdvervoer aanvragen in heel specifieke situaties:

  • Vervoer naar dagbesteding.
  • Vervoer naar medische of paramedische behandeling.
  • Vervoer van en naar logeeradressen, (medische) kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang (BSO+).
  • Vervoer voor Jeugd-ggz.

Vervoer via de Jeugdwet is maatwerk. Dit betekent dat het afgestemd wordt op de behoefte van het kind of de jongere. We bespreken in een persoonlijk gesprek of u hiervoor in aanmerking komt.

Waarvoor is Jeugdvervoer niet bedoeld?

Het is niet bedoeld voor het vervoeren van kinderen van en naar school. Hiervoor is Leerlingenvervoer. Meer informatie over Leerlingenvervoer.

Voordat u Jeugdvervoer aanvraagt

Wilt u aanvraag doen bij de gemeente voor Jeugdvervoer? Ouders en verzorgers zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor de zorg en de opvoeding van een kind. Daar waar het eigen vermogen tekort schiet, kan de gemeente ondersteunen via de Jeugdwet. Valt het vervoeren van het kind niet (meer) binnen uw eigen vermogen? Belt u dan met de gemeente op het nummer (0118) 555 444. Er wordt vervolgens een gesprek ingepland met een consulent. Een onderdeel hiervan is een onderzoek naar uw persoonlijke situatie.

Lees meer over onze werkwijze.

Aanvraag goedgekeurd?

Heeft u een beschikking ontvangen waarop staat dat uw aanvraag is goedgekeurd? Dan ontvangt u ook aanvullende informatie over het Taxibusvervoer. 

Wordt uw kind bijna 18? 

Jeugdvervoer is voor personen t/m 18 jaar. Is ook nadat het kind 18 is geworden speciaal vervoer nodig? Dan dient dit omgezet te worden naar een Wmo-voorziening. Start u tijdig met uw aanvraag hiervoor? Zeker wanneer er meerdere Wmo-voorzieningen nodig zijn.