Wat is het?

Niet alle kinderen kunnen zelfstandig naar school reizen. En niet alle ouders kunnen hun kind zelf halen en brengen. De gemeente kan hierin ondersteunen.

Wat kan de gemeente voor u doen?

 • Vervoer met de fiets: als uw kind 10 jaar of ouder is kijkt de gemeente eerst of uw kind zelfstandig of onder begeleiding met de fiets naar school kan (VSO uitgesloten). U bent zelf verantwoordelijk om begeleiding te regelen. Een fietsvergoeding is mogelijk.
 • Openbaar vervoer: Kan uw kind niet fietsen naar school, dan kijkt de gemeente of uw kind zelfstandig of onder begeleiding met het openbaar vervoer kan reizen. U bent zelf verantwoordelijk om begeleiding te regelen. Vergoeding voor openbaar vervoer is dan mogelijk.
 • Eigen vervoer: Misschien kunt of wilt u uw kind zelf met de auto naar school brengen. De gemeente kan besluiten om u hiervoor een kilometervergoeding te geven.
 • Aangepast vervoer: Als fietsen, met het openbaar vervoer of eigen vervoer niet mogelijk is voor uw kind, dan regelt de gemeente taxivervoer.

Wat zijn de voorwaarden?

 • De dichtstbijzijnde toegankelijke school is verder dan 6 kilometer van het woonadres van uw kind.
 • De 6 kilometergrens vervalt als door een handicap alleen taxivervoer mogelijk is, bijvoorbeeld als uw kind rolstoelgebonden is.
 • Ouder(s) zijn eindverantwoordelijk voor het vervoer van en naar school.

Wat kost het?

 • Voor speciaal onderwijs betaalt u geen eigen bijdrage.
 • Is uw verzamelinkomen meer dan € 28.800 dan betaalt u een eigen bijdrage.
 • De hoogte van de bijdrage staat in de beschikking, deze krijgt u uiterlijk binnen 8 weken na het indienen van de aanvraag.

Hoe werkt het?

U heeft een aanvraag leerlingenvervoer via deze website gedaan. Dan gaat de gemeente aan de slag om uw aanvraag zo goed mogelijk te beoordelen. De tijdlijn laat zien wat daarbij komt kijken en wanneer wij contact met u opnemen. 

Infographic tijdlijn aanvraagproces downloaden

Maakt u gebruik van een voorleeshulp? Bekijk dan de toegankelijke tijdlijn hieronder. 

Tijdlijn aanvraagproces

Hieronder ziet u de stappen die u doorloopt wanneer u een aanvraag doet.

 1. Afgerond: Aanvraag

  U heeft een aanvraag leerlingenvervoer via de website gedaan.

 2. Afgerond: Ontvangstbevestiging

  U krijgt een automatische ontvangstbevestiging.

 3. Afgerond: Is de aanvraag compleet?

  De gemeente bekijkt of uw aanvraag compleet is. Soms hebben we meer gegevens nodig, dat laten we u weten.

 4. Afgerond: Contact met de school

  De gemeente neemt soms ook contact op met de school, we vragen eerst of u dat goed vindt.

 5. Afgerond: Afspraak maken

  Als uw aanvraag compleet is, dan neemt de gemeente contact met u op. We maken een afspraak voor een gesprek.

 6. Afgerond: Gesprek

  Tijdens het gesprek bespreken we uw persoonlijke situatie, wat u zelf kunt, wat uw netwerk kan en wat de gemeente voor u kan betekenen.

 7. Afgerond: Verslag

  Binnen 10 dagen na het gesprek krijgt u een verslag van het gesprek.

 8. Afgerond: Contact met u

  De gemeente neemt contact met u op om te bespreken wat er wel en niet kan.

 9. Afgerond: Niet eens met het besluit?

  Als u het niet eens bent met het besluit kunt u dit aangeven.

 10. Afgerond: Definitief besluit

  De gemeente bekijkt waar nodig uw situatie nog een keer en neemt dan een definitief besluit.

 11. Afgerond: Beschikking

  U krijgt een beschikking. Daarin leest u: het definitieve besluit, eventuele kosten, contactgegevens, wat wij van u verwachten en wat u kunt verwachten. 

Met wie kan ik contact opnemen?

medewerkers Centrale Publieksbalie
telefoonnummer (0118) 555 444
e-mail cpb@veere.nl