Wat is het?

Leerlingenvervoer aanvragen schooljaar 2022-2023

Leerlingenvervoer Oekraïense leerlingen aanvragen schooljaar 2022-2023

Uw financiële situatie mag de schoolkeuze voor uw kinderen niet in de weg staan. U kunt bij de gemeente leerlingenvervoer aanvragen voor de vervoerskosten van uw kind. Dit zijn meestal de kosten van openbaar vervoer. Het gaat dan om vervoer tussen uw woonadres en de dichtstbijzijnde school die passend is voor uw kind.

Wanneer een leerling in aanmerking wil komen voor leerlingenvervoer, toetsen wij de aanvraag hiervoor aan de Verordening Leerlingenvervoer gemeente Veere 2014. Deze vindt u als pdf onder Openbare Documenten. De verordening hanteert het begrip 'vervoersvoorziening'. Dat houdt in, dat er niet altijd sprake is van een kostendekkende betaling. Zo is ook een voorziening mogelijk in de vorm van aangepast vervoer, dat de gemeente verzorgt of doet verzorgen. Uitgangspunt van de regeling is bekostiging van het openbaar vervoer. Wanneer de leerling door zijn structurele handicap geen gebruik kan maken van het openbaar vervoer, zelfs niet met begeleiding, komt hij in aanmerking voor aangepast vervoer.

Wat kost het?

Als een leerling naar een school voor basisonderwijs of een speciale school voor basisonderwijs gaat, bestaat de mogelijkheid dat bij de ouders een drempelbedrag in rekening wordt gebracht. Het geldt voor ouders, die een gezamenlijk inkomen hebben boven een bepaalde grens. 
Voor het schooljaar 2021-2022 kijken we naar het gezamenlijk inkomen van 2019 en ligt de grens bij € 27.450. 
Voor het schooljaar 2022-2023 kijken we naar het gezamenlijk inkomen van 2020 en ligt de grens bij € 27.900.

Als het gezamenlijk inkomen onder het grensbedrag ligt, is er geen eigen bijdrage verschuldigd. Als dit hoger is dan geldt de volgende eigen bijdrage:
schooljaar 2021-2022 € 591,50
schooljaar 2022-2023 € 603,50

De eigen bijdrage bestaat uit de kosten van het openbaar vervoer, die zouden worden gemaakt om de afstand tot aan de vastgestelde kilometergrens te overbruggen. De vastgestelde kilometergrens bedraagt 6 km. In Veere kan over deze afstand gereisd worden met een jaarabonnement 2-ster reductie tarief.

Hoe werkt het?

U kunt leerlingenvervoer aanvragen als uw kind naar een van de onderstaande scholen gaat:

  • scholen voor basisonderwijs (BO)
  • scholen voor voortgezet onderwijs (VO)
  • speciale scholen voor basisonderwijs (SBO)
  • speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
  • andere scholen zoals ZMLK, ZMOK, mytyl- en tyltylonderwijs, scholen voor zintuiglijk gehandicapten en meervoudig gehandicapten (mg)

De gemeente kijkt hierbij naar de reisafstand die uw kind moet afleggen.

Daarnaast is het mogelijk om leerlingenvervoer aan te vragen als:

  • Uw kind samen met een begeleider met het openbaar vervoer naar school reist. De afstand van huis naar school is hierbij niet van belang.

Wat moet ik doen?

Bovenaan deze pagina vindt u het aanvraagformulier en kunt u met DigiD online uw aanvraag indienen. U krijgt ook de mogelijkheid om eventuele bijlagen te uploaden. Via Mijn Veere kunt u de status van uw aanvraag volgen.

Hoe lang duurt het?

U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u leerlingenvervoer krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Met wie kan ik contact opnemen?

Linde de Nooijer
telefoonnummer (0118) 555 323 
e-mail: l.de.nooijer@veere.nl

Heeft u een vraag? Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op via het contactformulier