Toegankelijkheidsverklaring

Het toegankelijkheidslabel van www.veere.nl. Volg de link voor de toegankelijke versie.(externe link)

Wij werken aan toegankelijkheid door:

Onderzoek

Onafhankelijke deskundigen toetsen (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Samen met de bouwer van de website lossen we de gevonden fouten op.

Interne controle vóór publicatie

Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.

Automatische controle

Met behulp van SiteImprove voeren we automatische controles uit om de toegankelijkheid van de website te verbeteren en te waarborgen.

Periodieke interne controle

Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.

Vermindering van pdf-documenten op de website

Pdf-documenten zijn lastig te gebruiken wanneer ze niet goed gemaakt zijn. We willen dat belangrijke pdf-documenten voor iedereen goed te gebruiken zijn. Om ervoor te zorgen dat er toegankelijke pdf-documenten op de website komen te staan zal er een inventarisatie en beoordeling van documenten moeten plaatsvinden. De noodzakelijke pdf-documenten zullen toegankelijk moeten worden gemaakt. 

Vindt u een pdf-document dat niet goed te gebruiken is? Geef dat dan aan ons door via gemeente@veere.nl of bel ons algemene nummer (0118) 555 444.

Feedback

Heeft u een vraag of wilt u iets melden over toegankelijkheid? Neem dan contact met ons op.

Klacht indienen

Bent u niet tevreden over hoe wij uw melding over toegankelijkheid hebben behandeld? Dan kunt u een klacht indienen.