Wat is het?

Direct een klacht indienen

De werknemers en bestuurders van de gemeente Veere hebben dagelijks talloze contacten met inwoners, bedrijven en instellingen. Iedereen kijkt hierbij anders tegen zaken aan waardoor het contact wel eens niet zo verloopt zoals gewenst. Als u vindt dat het gedrag van de werknemer, bestuurder of het college niet behoorlijk is dan kunt u een klacht indienen. Voorbeelden hierbij zijn dat u vindt dat u bent beledigd, uw zaak laks, traag of ongeïnteresseerd is behandeld of dat u onvoldoende of onjuiste informatie heeft gekregen.
 

Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen.

Waarover kunt u een klacht indienen?

  • de persoonlijke behandeling door medewerkers of bestuurders
  • het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie
  • het niet reageren op vragen

Geen klacht maar wel iets melden?

Ziet u iets dat stuk is of opgeruimd moet worden? Dan doet u een melding hiervan bij de gemeente. De gemeente probeert er dan zo snel mogelijk iets aan te doen.

Hoe werkt het?

Uw klacht kunt u mondeling, schriftelijk of via de website met een DigiD code indienen bij de klachtencoördinator. Voor een goede behandeling van de klacht is het belangrijk dat u goed aangeeft tegen wie de klacht is gericht en waar het over gaat. Na ontvangst van uw klacht zal de klachtencoördinator contact met u opnemen. De klachtencoördinator zal kijken of er een oplossing voor uw klacht mogelijk is. Als dit niet het geval is wordt uw klacht voorgelegd aan de klachtencommissie. De commissie bestaat uit een voorzitter en twee leden. De leden van de commissie werken niet voor de gemeente Veere. U kunt door de commissie uitgenodigd worden om tijdens een hoorzitting uw klacht uit te leggen.

Na ontvangst van het advies van de commissie neemt het college een beslissing op uw klacht. Indien u het niet eens bent met het besluit van het college op uw klacht dan kunt u dit besluit en uw klacht voorleggen aan de Zeeuwse Ombudsman. De Zeeuwse Ombudscommissie is bereikbaar via tel. (0118) 675 571, e-mail: info@dezeeuwseombudsman.nl. Het postadres is: Postbus 6000, 4330 LA Middelburg.

Meer informatie over de Zeeuwse Ombudsman vindt u op de website en in de jaarrekening 2018 (PDF, 1.73 MB).

Wat moet ik doen?

Om een klacht in te kunnen dienen zijn een aantal regels opgesteld, deze regels zijn vastgelegd in de ‘Klachtenregeling gemeente Veere 2011’. Hieronder staat een korte opsomming:

  • In de klacht is aangegeven tegen wie de klacht is gericht.
  • De klacht bevat een omschrijving waar de klacht over gaat.
  • De klacht mag niet gaan over iets dat langer dan 1 jaar geleden is gebeurd.
  • De klacht mag niet gaan over iets waar juridische mogelijkheden tegen openstaan, zoals een besluit, bezwaar en/of beroep.
  • Een schriftelijke klacht bevat een datum en handtekening.
  • Een schriftelijke klacht bevat de naam en adresgegevens van degene die de klacht indient.

Meer informatie

De gemeente Veere hoopt uiteraard met klagers tot een 'oplossing' te kunnen komen. 

Met wie kan ik contact opnemen?

Astrid Piersma
telefoonnummer (0118) 555 411
e-mailadres klacht@veere.nl

Heeft u een vraag? Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op via het contactformulier 

Ralf Beije

Ralf Beije 

medewerker Publieksbalie