Wat is het?

Direct een klacht indienen

De werknemers en bestuurders van de gemeente Veere hebben dagelijks talloze contacten met inwoners, bedrijven en instellingen. Iedereen kijkt hierbij anders tegen zaken aan waardoor het contact wel eens niet zo verloopt zoals gewenst. Voorbeelden hierbij zijn dat u vindt dat u bent beledigd, uw zaak laks, traag of ongeïnteresseerd is behandeld of dat u onvoldoende of onjuiste informatie heeft gekregen.

Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen.

Waarover kunt u een klacht indienen?

 • de persoonlijke behandeling door medewerkers of bestuurders
 • het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie
 • het niet reageren op vragen

Geen klacht maar wel iets melden?

Ziet u iets dat stuk is of opgeruimd moet worden? Dan kunt u een melding doen via Melden & Klachten.

Hoe werkt het?

Uw klacht kunt u schriftelijk of via de website met een DigiD code indienen bij de klachtencoördinator. Voor een goede behandeling van de klacht is het belangrijk dat u goed aangeeft tegen wie de klacht is gericht en waar het over gaat. Na ontvangst van uw klacht zal er contact met u opgenomen worden.

Wij proberen uw klacht eerst zelf op te lossen

Na ontvangt van uw klacht proberen wij uw klacht eerst zelf op te lossen. U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw klacht. Een afdelingshoofd van de gemeente neemt contact met u op. Het afdelingshoofd kijkt samen met u of uw klacht op een informele wijze opgelost kan worden.

Verdere behandeling van uw klacht: beslissing op uw klacht

Bent u niet tevreden met de oplossing? Dan neemt iemand anders binnen de gemeente de behandeling van uw klacht over. U wordt dan gehoord en er volgt een beslissing op uw klacht. Voor meer informatie zie onze regeling voor het behandelen van klachten hieronder.

Let op!

Als uw klacht betrekking heeft op een gedraging van een afdelingshoofd, de klachten coördinator, de gemeentesecretaris, de burgemeester of een medewerker van de griffie dan verloopt de procedure anders. Meer informatie hierover vindt u in onze klachtenregeling. Bij vragen kunt u contact opnemen met de klachten coördinator.

Klachtencommissie

Heeft u klacht betrekking op een gedraging van de burgemeester, het college, een wethouder, de raad, een raadslid of een medewerker van de griffie? Dan wordt uw klacht voorgelegd aan een onafhankelijke klachtencommissie.

De gemeente Veere heeft een onafhankelijke klachtencommissie. De commissie bestaat uit een voorzitter en twee leden. De leden van de commissie werken niet voor de gemeente Veere. U kunt door de commissie uitgenodigd worden om tijdens een hoorzitting uw klacht uit te leggen. De commissie geeft een onafhankelijk advies over uw klacht.

Nationale ombudsman

We streven ernaar uw klacht zo goed mogelijk te behandelen. Als u toch niet tevreden bent over de klachtbehandeling, dan kunt u zich wenden tot de Nationale ombudsman. Het is verstandig eerst te bellen. U kunt daarvoor elke werkdag van 9:00 tot 17:00 uur terecht via het gratis nummer 0800 - 335 55 55.

De Nationale ombudsman is een externe instantie die de feiten onpartijdig onderzoekt en hierover een oordeel geeft. U kunt uw klacht pas bij de Nationale ombudsman indienen nadat de klacht eerst bij de gemeente is behandeld. Meer informatie vindt u op de website van de Nationale ombudsman(externe link).  

Wat moet ik doen?

Om een klacht in te kunnen dienen zijn een aantal regels opgesteld. Deze regels zijn vastgelegd in de ‘Klachtenregeling gemeente Veere 2021’. Hieronder staat een korte opsomming:

 • Uw klacht gaat over een gedraging van een medewerker, een lid van het college, de burgemeester of de raad.
 • In de klacht is aangegeven tegen wie de klacht is gericht.
 • De klacht bevat een omschrijving waar de klacht over gaat.
 • De klacht mag niet gaan over iets dat langer dan 1 jaar geleden is gebeurd.
 • De klacht mag niet gaan over iets waar juridische mogelijkheden tegen openstaan, zoals een besluit, bezwaar en/of beroep.
 • Een schriftelijke klacht bevat een datum en handtekening.
 • Een schriftelijke klacht bevat de naam en adresgegevens van degene die de klacht indient.
 • Gaat uw klacht over een gedraging van een medewerker van de Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland (de heffingsambtenaar of de invorderingsambtenaar)? Dan kunt u een klacht sturen naar: Gemeente Middelburg t.a.v. de klachtencoördinator, Postbus 6000 4330 LA Middelburg of naar mailadres info@middelburg.nl.

Meer informatie hierover vindt u op de website van de Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland(externe link).

Met wie kan ik contact opnemen?

U kunt bellen naar 0118 555 444 of e-mailen naar klacht@veere.nl.