Ziet u iets op straat dat opgeruimd of gemaakt moet worden? Ligt er bijvoorbeeld zwerfafval op de weg of is er een bankje vernield? Meld dit dan bij de gemeente. Ook als het om openbaar groen gaat of als u last van lawaai heeft. Daarmee helpt u ons de woon- en leefomgeving in onze gemeente te verbeteren.

Een melding doen

Via de BuitenBeter website maakt u gemakkelijk een melding: 

Een melding doen 

Direct gevaar

Ziet u iets wat direct gevaar op schade of letsel veroorzaakt? Geef dit dan zo snel mogelijk door via telefoonnummer (0118) 555 444.

Rioolverstoppingen

Heeft u last van een rioolverstopping? Op de pagina Rioolverstoppingen leest u wat u kunt doen.

Bijt incidenten met honden

Honden zorgen soms voor overlast of gevaarlijke situaties. Samen met u willen we voorkomen dat honden mensen of andere dieren verwonden. Maakt u agressief gedrag van een hond mee of bent u of uw hond slachtoffer van een bijtincident?
Beschrijf bij de toelichting zo nauwkeurig mogelijk de situatie:

  • Wat deed de hond?
  • Wie was betrokkenen en waar en wanneer gebeurde dit?
  • Schrijf ook of de hond aangelijnd was, of de eigenaar erbij was en of er schade of letsel was.

Melden van een bijt incident

Is er sprake van ernstige schade of letsel, doe dan ook aangifte bij de politie.

Al uw signalen zijn waardevol. Bijtincidenten melden we bij de politie en we gaan vertrouwelijk om met uw gegevens. Voorbeelden van maatregelen die we kunnen treffen zijn:

  • een waarschuwing aan de eigenaar 
  • de hond kort aangelijnd houden
  • een muilkorf gebod voor de hond
  • het volgen van een training door de eigenaar met zijn hond.

Meer informatie

Voor meer informatie over servicemeldingen neemt u contact op met de afdeling Dienstverlening. Dit kan via telefoonnummer (0118) 555 444 of per e-mail via cpb@veere.nl.