Wat is het?

 • De gemeente moet zorgen voor onderhoud van het openbare riool.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het riool op uw eigen terrein.

Hoe werkt het?

Procedure bij een rioolverstopping

Bij een rioolverstopping graaft u eerst de erfscheidingsput op.

Waar ligt de erfscheidingsput?

Die ligt ongeveer een halve meter binnen de perceelsgrens op een diepte van 0,5 - 1,0 meter.
Van veel woningen hebben wij een schets van de ligging, deze is te vinden via deze link.

In deze afbeelding ziet u de schematische weergave van riolering in woonhuizen (aan deze afbeelding kunnen geen rechten worden ontleend).

Wat moet ik doen?

Zit de verstopping bij u of de gemeente?

 • Staat de erfscheidingsput leeg? Dan zit de verstopping in uw riolering op particulier terrein en moet u deze zelf oplossen of laten oplossen.
 • Staat de erfscheidingsput vol?  Dan zit de verstopping in het gemeentelijk riool en lossen wij de verstopping op. Neem in dit geval contact op met de gemeente via telefoonnummer (0118) 555 444.

Hoe zit het met de kosten?

 • U bent verantwoordelijk voor de riolering tot en met de erfscheidingsput. Kosten die gemaakt worden voor het opgraven van de erfscheidingsput zijn voor uw eigen rekening.
 • Als de verstopping in uw riolering zit zijn alle kosten voor uw eigen rekening.
 • Werkzaamheden door derden waar u opdracht voor geeft zijn voor eigen rekening.
 • Bij verkeerd gebruik van de riolering brengen we de kosten in rekening bij de veroorzaker.
  Enkele voorbeelden van verkeerd gebruik zijn: 
  - lozing vochtige doekjes
  - overmatig lozen van vet
  - lozing van beton, specie, verf
  - enzovoort

Bent u aangesloten op een rioolgemaal?

Als de rode lamp brandt, staat het rioolgemaal in storing. Neem dan contact op met de gemeente. Heeft u een verstopping, maar de lamp brandt niet. Dan opent u het putdeksel. Staat de put leeg, dan heeft u een verstopping op particulier terrein. U moet het ontstoppen van het riool zelf oplossen en betalen. Staat de put vol, dan is de pomp in storing. Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer (0118) 555 444.

Voor meer informatie over riolering kijk op www.riool.info.

Met wie kan ik contact opnemen?

medewerkers Centrale Publieksbalie

telefoonnummer (0118) 555 444
e-mail cpb@veere.nl