Monumentencommissie

Gaat u bouwen of verbouwen in het beschermd stadsgezicht Veere? Of heeft u plannen in of om een Rijksmonument? Dan krijgt u te maken met de monumentencommissie. De monumentencommissie beoordeelt ingediende bouwplannen. Daarbij toetst de commissie op grond van de Nota Ruimtelijke Kwaliteit

U kunt het ruimtelijk beleid en de regels bekijken via de Welstandsviewer Veere.

Samenstelling monumentencommissie

De monumentencommissie bestaat uit een voorzitter, monumentendeskundigen, architecten en een secretaris. Op dit moment is de commissie als volgt samengesteld:

  • De heer A. Cloïn (voorzitter, architect)
  • De heer L. Harders (lid)
  • Mevrouw L. Brink (reserve lid)
  • Mevrouw S. De Kanter (secretaris)

Monumentendeskundigen

  • De heer P.W. Sijnke (historicus, monumentendeskundige)
  • De heer M. Bimmel (monumentendeskundige)

Werkwijze van de monumentencommissie

Eens in de drie weken, op donderdagochtend, vergadert de monumentencommissie. Bouwplannen die uiterlijk op de dinsdag daarvoor zijn ingediend, worden dan beoordeeld. Wilt u, bijvoorbeeld als opdrachtgever of ontwerper, uw bouwplan toelichten tijdens de vergadering? Dat kan. U kunt hiervoor een afspraak maken via Suzanne de Kanter via telefoonnummer (0118) 555 195 of mail naar s.de.kanter@veere.nl. Zij is op dinsdag, woensdag en donderdag bereikbaar.

De uitslag

Heeft de commissie uw aanvraag beoordeeld? Dan delen wij u de uitslag schriftelijk of telefonisch mee.

Meer weten?

Wilt u iets onder de aandacht brengen van de monumentencommissie? Of heeft u vragen over de werkwijze van de commissie? Neem dan contact op met Suzanne de Kanter via telefoonnummer (0118) 555 195 of mail naar s.de.kanter@veere.nl. Zij is op dinsdag, woensdag en donderdag bereikbaar. Ook kunt u meer lezen op bouwen en wonen in de gemeente Veere.