Verschillende kernen in de gemeente Veere

Al enige tijd wordt er gewerkt aan de verbetering van de maatschappelijke voorzieningen in Veere. Maatschappelijke voorzieningen zijn bijvoorbeeld zwembaden, schoolgebouwen, dorpshuizen en sport- en gymzalen. Deze gebouwen zorgen voor de samenhang in de kernen van onze gemeente en versterken de leefbaarheid. 

Opknappen

Sommige van deze gebouwen hebben achterstallig onderhoud of voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Het opknappen, verbouwen en vernieuwen kost heel veel geld. Daarom bereiden we de plannen zorgvuldig voor. 

Twee fasen

De investeringen in het maatschappelijk vastgoed zijn zo omvangrijk dat niet alles tegelijk kan. Daarom is er een knip gemaakt in twee fasen. In de eerste fase zijn de volgende vier kernen aan de beurt: Aagtekerke, Serooskerke, Oostkapelle en Westkapelle.

Startsein

In november 2021 heeft de gemeenteraad van Veere ingestemd met de begroting. Dit is het startsein om in overleg met de gebruikers de plannen voor de investeringen in het vastgoed per kern uit te werken.

Gestart met verbeteren

We zijn gestart om een aantal van onze maatschappelijke voorzieningen te verbeteren. Wij willen bijvoorbeeld de best mogelijke schoolgebouwen. Duurzame schoolgebouwen waarin het gezond en fijn is om te leren en werken. Dit leidt tot een hoger leerrendement en minder ziekteverzuim.

Plannen

Samen met de betrokken partijen maken we de plannen:

Aagtekerke

In Aagtekerke zijn we een stapje verder. Het schetsontwerp voor de nieuwe multifunctionele accommodaties waarin het dorpshuis komt, een gymzaal en een kleinschalige gezondheidsfunctie is klaar. Ook de speeltuin wordt verplaatst naar Agathastraat.

Ontwerp

Het ontwerp is samen met leden van de Dorpsraad en inwoners van Aagtekerke tot stand gekomen. De gemeenteraad heeft het krediet hiervoor beschikbaar gesteld. In 2022 wordt gestart met de bouw en de oplevering staat gepland voor medio 2023.

Lees hier meer

Oostkapelle

In Oostkapelle is het voorlopig ontwerp renovatie Halve Maan afgerond. Zowel de sporthal als het dorpshuis krijgen een flinke renovatie. De huurders en gebruikers van de sporthal en het dorpshuis in Oostkapelle zijn nauw bij het voorlopig ontwerp betrokken. Eind 2022 moet de renovatie afgerond zijn.

Verdere uitwerking

De nieuwe multifunctionele accommodatie waarin de beide scholen, kinderopvang en mogelijk de GGD en Welzijn Veere worden gehuisvest zal in overleg met betrokken partijen in 2022 verder uitgewerkt worden. Het onderzoek naar de aansluiting van de accommodatie op de sportvelden van Duinhelm en renovatie of gedeeltelijke vernieuwing van velden wordt daarin meegenomen.

Lees hier meer

Serooskerke

Serooskerke krijgt een nieuw entree- en kleedgebouw met een aangepaste installatie. Het wordt zo gebouwd zodat er in de toekomst eventueel een nieuw dorpshuis aan gekoppeld kan worden. Tot grote tevredenheid van de Dorpsraad van Serooskerke blijft het zwembad op de huidige plaats, in het centrum. De uitvoering van de werkzaamheden is eind 2021 gestart en de geplande oplevering is voor de opening van het zwemseizoen 2022.

Serooskerke Oost

In Serooskerke Oost komt een MFA waarin onder andere een nieuwe school, gymzaal en kinderopvang worden gerealiseerd. Samen met het schoolbestuur en andere belanghebbenden wordt er in 2022 gewerkt aan het Programma van Eisen en ontwerp. Daarnaast wordt er rekening gehouden met reguliere woningbouw en zorgwoningen.

Lees hier meer

Westkapelle

In Westkapelle hebben we geluisterd naar inwoners over hun wensen ten aanzien van het dorpshuis, de scholen en de sportvoorziening. De locatie Molenwal voor de nieuwe multifunctionele accommodatie waarin scholen, kinderopvang, zorg en sport samenkomen is mede op basis van deze gesprekken bepaald. Ook is besloten dat het dorpshuis Herrijst op de markt blijft. De vormgeving van het gebouw en de inrichting van het gebied werken we in 2022 verder uit zodat we in 2023/2024 uit kunnen voeren.

Lees hier meer

Fasen

Het opknappen, verbouwen en vernieuwen van de maatschappelijke voorzieningen doen we in fasen, want het kost veel tijd en geld. Het geld voor de eerste fase is beschikbaar; we hebben een lening afgesloten tegen een zeer lage rente. Het geld voor de eerste fase is beschikbaar.

Investeren

Met deze lening kunnen we de komende jaren voor Westkapelle, Aagtekerke, Oostkapelle en Serooskerke investeren in 5 nieuwe scholen, 4 sportaccommodaties, 4 dorpshuizen, 1 zwembad en sportvelden.

We gaan voortvarend verder, zodat daar binnenkort prachtige voorzieningen staan voor onze inwoners.