Verschillende kernen in de gemeente Veere

Al enige tijd wordt er gewerkt aan de maatschappelijke voorzieningen in Veere. Dit zijn bijvoorbeeld zwembaden, schoolgebouwen, dorpshuizen en sport- en gymzalen. Per kern brengen we deze gebouwen zoveel mogelijk onder één dak:  een multifunctionele accommodatie (MFA). Dit is een ontmoetingsplaats voor jong en oud, voor kaartspelers en sporters, voor schoolkinderen en gepensioneerden. Kortom, voor alle inwoners van het dorp. Dit zorgt voor verbinding en versterkt de leefbaarheid in onze kernen.

Duurzaam

Het samenbrengen van maatschappelijke gebouwen maakt de kernen ook aantrekkelijk  voor nieuwe inwoners. We bouwen multifunctionele accommodaties duurzaam, circulair en waar mogelijk makkelijk te demonteren. Nieuwe gebouwen bouwen we volgens de ENG-norm (energieneutraal gebouw).

Zorgvuldige voorbereiding

Sommige maatschappelijke voorzieningen hebben achterstallig onderhoud of voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Het opknappen, verbouwen en vernieuwen kost heel veel geld. Daarom bereiden we de plannen zorgvuldig voor.

Twee fasen

De investeringen in het verbeteren van de maatschappelijke voorzieningen zijn zo omvangrijk dat niet alles tegelijk kan. Daarom is er een knip gemaakt in 2 fasen. In de eerste fase zijn de volgende 4 kernen aan de beurt: Aagtekerke, Serooskerke, Oostkapelle en Westkapelle.

Projectplannen

In november 2021 heeft de gemeenteraad van Veere ingestemd met de begroting. Dit was het startsein om in overleg met inwoners, (sport)verenigingen, onderwijsinstellingen en andere belanghebbenden programma’s van eisen per kern op te stellen. Deze programma’s zijn verwerkt in projectplannen. De uitwerking hiervan is inmiddels gestart. Ook tijdens de uitwerking tot ontwerpen worden bovengenoemde partijen betrokken.

Planning

In 2023 worden de verbeteringen aan maatschappelijke voorzieningen in enkele kernen afgerond. Ook worden de voorbereidingen voor verbeteringen in andere kernen gestart.

Aagtekerke

De nieuwbouw van de multifunctionele accommodatie (MFA) aan de Agathastraat in Aagtekerke is gestart. Hierin komt een dorpshuis, een gymzaal en een kleinschalige gezondheidsfunctie. De nieuwe accommodatie wordt energieneutraal (ENG) en krijgt geen gasaansluiting. De oplevering van de nieuwbouw door bouwbedrijf Schrijver en installatiebedrijf Synto staat gepland in juli 2023.

De speeltuin aan het Dorpsplein in Aagtekerke wordt ook verplaatst naar de locatie van de nieuwe MFA. Op de vrijgekomen locatie van de gymzaal en de speeltuin komen nieuwe woningen.

ontwerp mfa Aagtekerke
Ontwerp MFA Aagtekerke

Contact

Heeft u vragen over de maatschappelijke voorzieningen in Aagtekerke? Neem dan contact op met Rob Wouters, projectleider gemeente Veere. U kunt Rob Wouters bereiken via mail r.wouters@veere.nl of telefonisch via (0118) 555 225

Oostkapelle

In Oostkapelle hebben we sporthal De Halve Maan en het bijbehorende dorpshuis gerenoveerd. Het gebouw heeft een verbeterde uitstraling gekregen en is als bijna energieneutraal gebouw (BENG) uitgevoerd. De huurders en gebruikers van de sporthal en het dorpshuis waren nauw betrokken bij het tot stand komen van het nieuwe plan. De renovatie is begin december 2022 opgeleverd en in januari feestelijk geopend. Daarmee kunnen alle inwoners van Oostkapelle weer volop gebruikmaken van deze mooie vernieuwde accommodatie.

Nieuwe multifunctionele accommodatie

Vlakbij De Halve Maan gaan we een nieuwe multifunctionele accommodatie bouwen. Hierin brengen we basisschool De Lispeltuut, de Eben-Haëzerschool, de Kinderopvang (KOW) en het consultatiebureau (GGD Zeeland) samen onder één dak. Een deel van de velden op sportpark Duinhelm wordt gerenoveerd en de infrastructuur nabij De Halve Maan wordt aangepast. Dit totale  programma geeft richting aan het gewenste ontwerp van de nieuwbouw en het inrichtingsontwerp voor de omgeving. In 2023 en 2024 vindt de uitwerking hiervan plaats.

Kindcentrum

Benieuwd naar het verslag van de informatieavonden? U kunt deze lezen op de pagina's Verslag informatieavond Kindcentrum Oostkapelle en Verslag tweede informatieavond omwonenden Kindcentrum Oostkapelle.

Contact

Heeft u vragen over de maatschappelijke voorzieningen in Oostkapelle? Neem dan contact op met Frank Somers, projectleider gemeente Veere. U kunt Frank Somers bereiken via mail f.somers@veere.nl of telefonisch via (0118) 555 327.

.

Serooskerke

Luchtfoto Serooskerke

Zwembad De Goudvijver in Serooskerke heeft recent een nieuw entree- en kleedgebouw en een (gedeeltelijk) nieuwe pompinstallatie gekregen. Daarnaast is het nieuwe gebouw voorzien van een mindervaliden toilet, kleedruimte en een tillift.

Serooskerke Oost

In Serooskerke Oost komt een maatschappelijke accommodatie (MFA). Hierin worden een nieuwe school, een gymzaal, kinderopvang en een zorgfunctie gerealiseerd. Zo brengen we zorg, onderwijs en sport dichter bij elkaar. We houden ook rekening met het verplaatsen van de fysiotherapie en fitness De Driehoek naar Serooskerke Oost. Samen met de belanghebbenden stellen we in de komende maanden een programma van eisen (PvE) en een ontwerp voor de nieuwe MFA op. Daarnaast wordt er rekening gehouden met reguliere woningbouw en zorgwoningen.

Documenten

Bekijk hier het Stedenbouwkundig plan Serooskerke Oostlink naar pdf bestand en het Stedenbouwkundig plan Serooskerke Oost 3Dlink naar pdf bestand

Contact

Heeft u vragen over de maatschappelijke voorzieningen in Serooskerke? Neem dan contact op met Daphne Haaze, projectleider gemeente Veere. U kunt Daphne Haaze bereiken via mail d.haaze@veere.nl of telefonisch via (0118) 555 434.
 

Westkapelle

In september 2021 besloot de gemeenteraad dat er een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) op de locatie aan de Molenwal in Westkapelle wordt gebouwd. Het dorpshuis Herrijst blijft op de markt. Hier ging een uitgebreid participatieproces met de inwoners en een haalbaarheidsonderzoek van mogelijke locaties aan vooraf.

Ontmoetingsplek

We bouwen de nieuwe MFA energieneutraal en waar mogelijk flexibel en multifunctioneel. In de nieuwe MFA worden diverse maatschappelijke functies samengevoegd. Hierdoor ontstaat een mooie ontmoetingsplek die een positieve impuls geeft aan de leefbaarheid in Westkapelle. De nieuwe MFA bestaat uit:

  • Basisscholen De Lichtboei en De Lichtstraal
  • Kinderopvang Walcheren
  • Een sportvoorziening
  • Een gezondheidsvoorziening, waaronder een fysiotherapiepraktijk

Waar staan we nu?

Met een participatiewerkgroep van omwonenden, toekomstige gebruikers van de nieuwe MFA en medewerkers van de gemeente Veere is een voorstel uitgewerkt voor het stedenbouwkundige plan. Dit plan is in juni 2023 getoond aan omwonenden en geïnteresseerden.

Stedenbouwkundig plan

Op 28 september 2023 is het Stedenbouwkundig plan door de Raad vastgesteld en vormt dit het uitgangspunt voor verdere uitwerking van het ontwerp door de architect. Daarmee is de participatiefase afgerond en kunnen we starten met de ontwerpfase. Op dit moment loopt hiervoor een Europese aanbesteding waarin de architect geselecteerd wordt, dit vindt plaats in november 2023. Aansluitend start de ontwerpfase.

U vindt hier het Stedenbouwkundig plan MFA Westkapellelink naar pdf bestand.   

Contact

Heeft u vragen over de maatschappelijke voorzieningen in Westkapelle? Neem dan contact op met Rob Wouters, projectleider gemeente Veere. U kunt Rob Wouters bereiken via mail r.wouters@veere.nl of telefonisch via (0118) 555 225