Maatschappelijke voorzieningen

Al enige tijd wordt er gewerkt aan de verbetering van de maatschappelijke voorzieningen in Veere. Maatschappelijke voorzieningen zijn bijvoorbeeld zwembaden, schoolgebouwen, dorpshuizen en sport- en gymzalen. Deze gebouwen zorgen voor de samenhang in de kernen van onze gemeente en versterken de leefbaarheid. 

Sommige van deze gebouwen hebben soms achterstallig onderhoud of voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Het opknappen, verbouwen en vernieuwen kost heel veel geld. Daarom bereiden we de plannen zorgvuldig voor.
De investeringen in het maatschappelijk vastgoed zijn zo omvangrijk dat niet alles tegelijk kan. Daarom is er een knip gemaakt in twee fasen. In de eerste fase zijn de volgende vier kernen aan de beurt: Aagtekerke, Serooskerke, Oostkapelle en Westkapelle. De gemeenteraad heeft begin november met het instemmen van de begroting voor 2021 groen licht gegeven om nu echt te beginnen. Eind november hebben informatieavonden plaatsgevonden met de verschillende werkgroepen uit de vier kernen. Tijdens deze informatieavonden zijn het vervolgproces en de vervolgstappen toegelicht.