Via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kan de voorziening Kortdurend verblijf aangevraagd worden.

Voor wie is Kortdurend verblijf Wmo bedoeld?

Kortdurend verblijf is voor mensen die 24 uur toezicht en zorg nodig hebben. Zij worden normaal gezien verzorgd door mantelzorgers. Bijvoorbeeld door familie of door mensen uit het sociaal netwerk. De voorziening Kortdurend verblijf is bedoeld om de mantelzorgers te ontlasten, die op dagelijkse basis voor iemand zorgen. De cliënt verblijft dan kortdurend in een instelling, zodat de mantelzorger(s) even ‘op adem’ kunnen komen. Het is bedoeld om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken. Na het verblijf in de instelling pakken de mantelzorgers de zorg weer op. 

We onderzoeken uw persoonlijke situatie, voordat u een voorziening krijgt via de gemeente. We kijken hier onder andere ook naar welke mogelijkheden de zorgverzekering biedt voor respijtzorg en of er een mogelijkheid is om zorg vanuit de Wet Langdurige zorg aan te vragen.

Lees meer over onze werkwijze.

Wat kunt u zelf regelen?

Wat kunt u zelf nog? Kunt u hulp inschakelen van familie of het sociale netwerk? Welke hulp is er beschikbaar via de Welzijnsorganisaties? Dat blijft altijd de vraag. U krijgt ondersteuning via de gemeente daar waar nodig. De Wmo vult aan waar het niet (meer) gaat. Het streven is dat u zoveel mogelijk zelf blijft doen. Of dat het weer zelfstandig gaat oppakken. We onderzoeken uw persoonlijke situatie, voordat u een voorziening krijgt via de gemeente. Deze voorziening is altijd voor een bepaalde tijd en kan worden herzien

Lees meer over het organiseren van zorg en ondersteuning.