Via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kan de voorziening Huishoudelijke Hulp aangevraagd worden. Huishoudelijke Hulp via de Wmo wordt ingezet voor mensen die beperkingen hebben bij het uitvoeren van het huishouden. Deze beperking dient langdurig te zijn. Daarnaast is de hulp structureel nodig.

Wat is huishoudelijke hulp?

De hulp kan iemand motiveren of aansturen om het huishouden samen op te pakken. Daarnaast kan de hulp ook uitvoerende huishoudelijke taken overnemen. De basis van een schoon huis is onder andere dat uw gebruikersruimten basis schoon zijn. Denk daarbij aan sanitair, woon- en slaapkamer en keuken. Deze voorziening wordt ingezet bij mensen wanneer er risico op vervuiling ontstaat of wanneer er gezondheidsrisico’s zijn, vanwege een onvoldoende schoon huis.

Voor wie is deze hulp bedoeld?

Huishoudelijke hulp is bedoeld voor mensen die vanwege een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking het huishouden niet meer kunnen uitvoeren. Of waarbij bepaalde handelingen voor het huishouden niet meer mogelijk zijn. Daarbij gaan wij ervan uit, dat u in vanuit uw directe omgeving geen hulp kunt inschakelen. Bijvoorbeeld omdat uw huisgenoten eveneens beperkingen hebben bij het uitvoeren van huishoudelijke taken. 

Welke hulp kunt u zelf organiseren?

Voordat u een voorziening krijgt via de gemeente, onderzoeken we uw persoonlijke situatie. Heeft u de ondersteuning via de gemeente echt nodig? Deze ondersteuning is bedoeld om aan te vullen waar uw eigen mogelijkheden ophouden. Mogelijk kunt u de hulp in de huishouding ook zelf regelen. Of kunt u hulp vragen via uw sociale netwerk: familie, vrienden of buren. Daarnaast zijn er ook vrijwilligersorganisaties op Walcheren die hulp bieden. Ook zijn er zorgorganisaties en professionele schoonmaakbedrijven die particuliere huishoudelijke hulp aanbieden. Mogelijk kunt u daar gebruik van maken.

Lees meer over het organiseren van hulp.

Afspraken

Blijkt de huishoudelijke hulp via de gemeente uw enige oplossing te zijn? Dan gaan we met u in gesprek wat nodig is in uw situatie. We maken afspraken op welke onderdelen de huishoudelijke activiteiten zijn gericht. Daarnaast maken we afspraken over het aantal uren hulp die u krijgt en wat er globaal gedaan moet worden. Met uw zorgaanbieder spreekt u uiteindelijk concreet af hoe de uren ingevuld worden.

Lees meer over onze werkwijze.