De gemeente Veere richt de openbare ruimte van het centrumgebied Domburg opnieuw in. Het betreft de Ooststraat, Markt en Weststraat.

Informatiebijeenkomst 2 november

Tijdens de informatiebijeenkomst zijn er diverse vragen gesteld en opmerkingen geplaatst over het voorlopige ontwerp. U kunt de vragen inclusief een reactie vanuit de gemeente Veere lezen in het document “QA herinrichting Baljon”.

Werkzaamheden

Wij voeren de volgende werkzaamheden uit: 

  • Opbreken huidige bestrating / asfalt
  • Uitvoeren divers grondwerk
  • Opbreken huidige riolering inclusief huisaansluitingen
  • Aanleggen nieuwe riolering inclusief huisaansluitingen
  • Aanbrengen nieuwe wegfundering
  • Aanbrengen nieuwe bestrating en wegmeubilair

Werkzaamheden aan kabels en leidingen

We voeren overleg met de ondergrondse kabel- en leidingbeheerders. Als er werkzaamheden gepland staan aan kabels en leidingen proberen we deze te combineren met de werkzaamheden van de gemeente Veere.

Inrichting van de nieuwe situatie

We vragen de direct aanwonenden, ondernemers en Stadsraad Domburg mee te denken over de nieuwe inrichting van het centrumgebied. 

De ontvangen ideeën vormen input voor het nieuwe ontwerp.

Werkgroep / Voorlopig ontwerp


Onder begeleiding van Baljon landschapsarchitecten, maakten we in een werkgroep een voorlopig ontwerp. De werkgroep bestaat uit; direct aanwonenden, ondernemers en leden van de Stadsraad. De werkgroep kwam ik 5 sessies bij elkaar. Het voorlopig ontwerp is onderaan deze pagina in te zien.

Planning (onder voorbehoud)

Activiteit

Periode

Omgeving vragen om input voor het ontwerp

Mei 2023

Maken voorlopig ontwerp met werkgroep

Juni – november 2023

Ontwerp definitief en maken contractstukken

December 2023 / maart 2024

Aanbesteding (zoeken naar geschikte aannemer)

Maart – mei 2024

Beoordelen werkplannen aannemer en bestelling materiaal

Juni - juli 2024

Start uitvoering werkzaamheden

Oktober 2024

Contact gemeente Veere

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met de projectleider Civiele techniek van de afdeling Openbare Ruimte. Op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer (0118) 555 444 of gemeente@veere.nl

Missing media-item.
Impressie Markt Domburg
Impressie Ooststraat Domburg