Via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kan de voorziening Dagbesteding aangevraagd worden. Dagbesteding is voor ouderen met een beperking om actief te blijven, onder de mensen te zijn en/of om de mantelzorger te ontlasten. Ook is dagbesteding bedoeld om een dagstructuur aan te brengen. Dagbesteding is ook voor mensen die door bijvoorbeeld hun beperking, leeftijd of ziekte (nog) niet kunnen werken of naar school gaan. 

Wat is dagbesteding Wmo?

De dagbesteding is in groepsverband: meestal vindt dit overdag plaats, buiten de woonsituatie. Indien mogelijk wordt er samengewerkt met het bedrijfsleven. De dagbesteding bestaat uit één van de volgende activiteiten of een combinatie hiervan:

  • arbeidsmatige activiteiten;
  • activering, gericht op zinvolle besteding van de dag. Het gaat hier om structurele activiteiten onder professionele begeleiding;
  • het bijhouden van (sociale) vaardigheden.
  • We onderzoeken uw persoonlijke situatie, voordat u een voorziening krijgt via de gemeente.

Lees meer over onze werkwijze.

Wat kunt u zelf?

Wat kunt u zelf nog? Kunt u hulp inschakelen van familie of het sociale netwerk? Welke hulp is er beschikbaar via voorliggende voorzieningen zoals welzijnsorganisaties? Dat blijft altijd de vraag. U krijgt ondersteuning via de gemeente daar waar nodig. De Wmo vult aan waar het niet (meer) gaat. Het streven is dat u zoveel mogelijk zelf blijft doen. Of dat u het weer zelfstandig gaat oppakken. We onderzoeken uw persoonlijke situatie, voordat u een voorziening krijgt via de gemeente.

Lees meer over het organiseren van zorg en ondersteuning.