De wereldbevolking blijft sterk groeien. Hierdoor neemt de vraag naar grondstoffen toe, terwijl de voorraad afneemt. De Rijksoverheid werkt
daarom samen met het bedrijfsleven om de Nederlandse economie in 2050 volledig te laten draaien op herbruikbare grondstoffen. In deze
circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt: afval wordt grondstof. We moeten toe naar een
afvalloze samenleving. Dit draagt ook bij aan het beperken van de klimaatverandering.

Doelstelling

Gemeente Veere circulair in 2050

Subdoelen

Afval
o 2022: tot 75% afvalscheiding en maximaal 100 kg restafval per inwoner
o 2025: maximaal 30 kg restafval per inwoner

Circulair/Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
o In 2030 nagenoeg alle projecten circulair aanbesteden