Toeristische Impuls

Om een bijdrage te leveren aan een toekomstbestendige toeristische sector is er in 2015 een samenwerking tussen gemeente Veere en de Veerse recreatiesector ontstaan, genaamd Toeristische Impuls. De recreatiesector wordt hierbij vertegenwoordigd door de Federatie van Ondernemingsverenigingen in de gemeente Veere (FOV), de Vekabo, HISWA-RECRON afdeling Walcheren en de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Veere.

Budget beschikbaar voor initiatieven voor een toekomstbestendige toeristische sector

In deze samenwerking is afgesproken dat jaarlijks een vast bedrag van de meeropbrengst toeristenbelasting beschikbaar wordt gesteld. Het geld in het budget Toeristische Impuls is bedoeld om het toeristische product in Veere te innoveren en te verduurzamen. Er kunnen financiële bijdragen worden geleverd aan nieuwe projecten, onderzoeken en ontwikkelingen die bijdragen aan een toekomstbestendige toeristische sector.

Heeft u een goed idee?

Bent u een ondernemer en/of instelling en heeft u een goed idee om het Veerse toeristische product te verbeteren, dan kunt u een bijdrage vragen vanuit het budget Toeristische Impuls. Het verzoek wordt getoetst aan toetsingscriteria en thema’s die door de gemeente en partners van Toeristische Impuls zijn vastgesteld.

Voorbereiding 

Om u voor te bereiden op de aanvraag kunt u het pdf bestand 'Aanvraagformulier bijdrage Toeristische Impuls Veere 2023-2026' bekijken. Hierin kunt u zien welke informatie van u wordt gevraagd. U kunt dit bestand onder het kopje Documenten vinden. 

Wanneer u definitief een aanvraag wilt indienen moet u het webformulier invullen.

Zo vraagt u een bijdrage aan

Aanvraagformulier bijdrage Toeristische Impuls

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage vult u het aanvraagformulier in. Heeft u tijdens het invullen vragen over het aanvraagformulier? Dan kunt u contact opnemen met Esther Brakman, beleidsondersteuner Recreatie & Toerisme. Dit kan via mail naar Et.brakman@veere.nl of telefoonnummer (0118) 555 248. De gemeente en de partners van Toeristische Impuls beoordelen of de aanvraag voldoet aan de vastgestelde toetsingscriteria en thema’s.

Voorbeelden van kansrijke aanvragen

Sinds het ontstaan van Toeristische Impuls in 2015 zijn er al meer dan 50 bijdragen geleverd aan verschillende initiatieven. Deze initiatieven zijn onder te verdelen in verschillende categorieën zoals cultuur, sport, duurzaamheid, landschap en kennis.

Ter inspiratie volgen enkele voorbeelden van initiatieven waaraan al een bijdrage is geleverd:

Bloemranden

Langs wegen en (fiets)paden worden al enkele jaren akkerranden ingezaaid. Hierdoor ontstaan stroken met bloemen, de bloemranden. Dit draagt bij aan de verfraaiing van het landschap in Veere.

Bloemenplukrand

Zeeland Regatta

In 2018 is er een bijdrage geleverd aan de eerste editie van Zeeland Regatta. Het internationaal zeilevenement draagt bij aan de promotie van Veere als watersportgebied.

Mijn Lievelingsplek

De stichting Mijn Lievelingsplek is een samenwerking tussen 17 boerinnen die een minicamping runnen met als doel meer Duitse gasten te trekken naar hun minicamping. In 2020 heeft Toeristisch Impuls een bijdrage geleverd aan een promotievideo voor de Duitse markt. 

Gastheer van het Landschap

IVN natuureducatie is sinds 2018 in Walcheren ondernemers aan het opleiden tot Gastheer of Gastvrouw van het Landschap. Hierdoor is een netwerk van ambassadeurs ontstaan die informatie over het gebied over kunnen dragen aan hun gasten.

Film Slag om de Schelde

In 2020 is de film ‘Slag om de Schelde’ uitgebracht. Deze Nederlandse film vertelt het verhaal over de heftige strijd op Walcheren tijdens de Tweede Wereldoorlog. De film versterkt de beleving van ons DNA en de Veerse cultuur en draagt hierdoor bij aan een jaarrond toeristisch product.

Trainingsprogramma The School of Life

In 2020 is er voor de Veerse recreatieondernemers een trainingsprogramma verzorgd door The School of Life. In 8 verschillende workshops hebben ondernemers verschillende (emotionele) vaardigheden ontwikkeld. Onderwerpen die aan bod zijn gekomen zijn onder andere ondernemerschap, creativiteit, leiderschap en veerkracht. Met het programma hebben we ondernemers proberen te stimuleren tot toekomstbestendig ondernemerschap.

Meer informatie en vragen

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over een bijdrage vanuit het budget Toeristische Impuls? Neem dan contact op met Esther Brakman, beleidsondersteuner Recreatie & Toerisme. Dit kan via mail naar Et.brakman@veere.nl of telefoonnummer (0118) 555 248. Twijfelt u of uw idee in aanmerking komt voor een bijdrage of wilt u advies aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.