Wat is het?

De gemeente Veere heeft de laatste jaren op het milieuaspect bodem een aantal zaken gerealiseerd waaronder bodembeleid-, uitvoering, kwaliteitskaarten, het digitaal melden van grondstromen, hoe te saneren en onderzoek uitvoeren op potentieel verontreinigde locaties. Hiervoor is een brochure gemaakt.

Hoe werkt het?

Deze brochure is bestemd voor iedereen die op de een of andere manier te maken heeft met de bodem in de gemeente Veere. Maar niet elk aspect van het bodembeleid in uitvoering is voor iedereen van toepassing. Daarom is in deze brochure aangegeven welke onderdelen voor u waarschijnlijk het meest van belang zijn. De informatie is te gebruiken door burgers en bedrijven.

Wat moet ik doen?

Wilt u meer weten over de brochure, bodembeleid en uitvoeringsprogramma kijk dan op de website van 't Zeeuws Bodemvenster.

Met wie kan ik contact opnemen?

Arvid Eijke
telefoonnummer (0118) 555 439
e-mailadres A.Eijke@veere.nl

of

medewerkers Centrale Publieksbalie
telefoonnummer (0118) 555 444
e-mailadres cpb@veere.nl