Beschermd wonen is gericht op personen met psychische of psychosociale problemen, die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. Iemand woont in een accommodatie van een instelling, met toezicht en begeleiding.

Wat is beschermd wonen?

Een doel van beschermd wonen kan zijn:

  • het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie;
  • het verbeteren van het psychisch en psychosociaal functioneren;
  • stabilisatie van een psychiatrisch ziektebeeld;
  • het voorkomen van verwaarlozing;
  • voorkomen van maatschappelijke overlast;
  • het afwenden van gevaar voor de cliënt of voor anderen.

We onderzoeken uw persoonlijke situatie, voordat u een voorziening krijgt via de gemeente.
Lees meer over onze werkwijze.

Beschermd wonen aanvragen

Hoe kunt u beschermd wonen aanvragen? U doet een aanvraag bij een 'centrumgemeente' voor beschermd wonen. Voor inwoners Zeeland is Vlissingen de centrumgemeente. Elke aanvraag bij een centrumgemeente voor Beschermd Wonen wordt gevolgd door een onderzoek. We gaan in gesprek over uw persoonlijke situatie. We onderzoeken welke mogelijke oplossingen er zijn. U kunt zich melden bij de het loket voor WMO en Jeugd of bij de GGZ instelling die beschermd wonen biedt. Met u wordt onderzocht of beschermd wonen passend is.

Persoonlijke onderzoek

U vraagt ondersteuning aan via de Wmo? Dan zijn wij wettelijk verplicht om uw persoonlijke situatie te onderzoeken.

Lees meer over onze werkwijze.