Met belparkeren betaalt u uw parkeerbelasting via uw smartphone. U betaalt alleen voor de tijd dat u daadwerkelijk parkeert en u hoeft geen fysiek parkeerticket in uw motorvoertuig of op uw motor te leggen. De controle gaat via uw kenteken.

Providers

Om belparkeren te gebruiken moet u eerst klant worden bij een aangesloten provider. Het Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten (SHPV) geeft een overzicht van de aangesloten providers waaruit u kunt kiezen.

Hoe werkt het?

U parkeert uw motorvoertuig op een betaald parkeerterrein of in een gefiscaliseerde vergunninghouderzone en moet voor uw motorvoertuig een geldig parkeerrecht regelen. Via de app van uw provider kunt u voor uw kenteken een parkeeractie starten voor de parkeerlocatie waar u parkeert. In de gemeente Veere geldt dat u het parkeerzonenummer van een parkeerlocatie altijd boven de parkeerautomaat terug vindt. Wanneer u weer vertrekt stopt u uw parkeeractie in uw app. 

U betaalt alleen parkeerbelasting voor de periode dat u uw motorvoertuig ook daadwerkelijk parkeerde. U betaalt de verschuldigde parkeerbelasting en servicekosten aan uw provider. Uw provider moet de parkeerbelasting afdragen aan de gemeente Veere.

Let op

Bezoekers parkeren tegen lagere parkeerbelastingtarieven op de openbare betaalde parkeerterreinen. Hoe verder u bereid bent te lopen naar het centrum en/of strand, hoe lager het parkeerbelastingtarief dat u betaalt. Parkeer niet in de gefiscaliseerde vergunninghouderzone. Daar kunt u alleen parkeren door een dure dagkaart van direct € 50,00 te kopen (voor wat betreft de kernen Dishoek, Domburg, Joossesweg en Veere) of een duur parkeerrecht te kopen van € 0,10 per minuut/€ 50,00 dagkaart (voor wat betreft Zoutelande).

Zorg dat u een parkeeractie start voor de juiste parkeerzone

Sommige providers geven op basis van de GPS locatie van uw smartphone een parkeerzonesuggestie of parkeerzonesuggesties. Dat kan het parkeerzonenummer zijn van uw parkeerlocatie, maar dat kan ook een parkeerzonenummer zijn van een andere parkeerlocatie. Let daarom bij het kiezen van de parkeerzone altijd goed op, kies het parkeerzonenummer van de parkeerlocatie waar u uw voertuig ook daadwerkelijk parkeert én controleer of u tegen de geldende parkeerbelastingtarieven ook daadwerkelijk wenst te parkeren. Zo voorkomt u ongewenste kosten, naheffingsaanslagen en/of beschikkingen.

Bent u niet tevreden over uw app, de communicatie daarin en/of de parkeerzonesuggesties? Neem dan contact op met uw provider. Mogelijk draagt dat bij aan het verbeteren van hun app.

U kunt natuurlijk altijd besluiten om geen belparkeren app (meer) te gebruiken en een parkeerrecht regelen bij de parkeerautomaat op het parkeerterrein.

De belparkeren app gebruiker is en blijft verantwoordelijk voor het gebruik van de app

Als gemeente gaan wij ervan uit dat u alleen parkeeracties start voor parkeerzones waar u ook daadwerkelijk wenst te parkeren, tegen de daar geldende parkeerbelastingtarieven en voor de duur dat u uw motorvoertuig ook echt parkeert. Wij gaan ervan uit dat de parkeerbelasting die u betaalde voor een parkeeractie, ook betaald moest worden. U kunt geen terugbetaling vragen als u een parkeeractie start voor een parkeerzone waar u niet parkeerde. Ook kunt u geen betaalde parkeerbelasting terug vragen, als u uw parkeeractie in uw app vergat te stoppen. U bent zelf verantwoordelijk voor het juist gebruiken van de app.

Hebt u een boete ontvangen, terwijl u wel een parkeeractie startte?

U kunt controleren of de boete terecht is opgelegd. Controleer hiervoor of u een parkeeractie startte voor de juiste parkeerzone, het daadwerkelijke kenteken van uw geparkeerde voertuig en/of u de parkeeractie daadwerkelijk startte in uw belparkeren app.

Wanneer u van mening bent dat de boete onterecht is opgelegd dan leest u op www.veere.nl/boete meer informatie en hoe u in bezwaar kunt gaan.